WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення. (На матеріалах фінансового управління Коломийської міської ради) - Курсова робота

Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення. (На матеріалах фінансового управління Коломийської міської ради) - Курсова робота

Крим,
органами місцевого самоврядування
і місцевими органами виконавчої
влади
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 28425.00 28345.00 1143.60 59.00 80.00 14426.00 1956.00 0.00 0.00 12470.00 9200.00 42851.00
250102 Резервний фонд 707.40 707.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 707.40
250326 Субвенція з державного бюджету 12389.10 12389.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12389.10
місцевим бюджетам на виплату
допомог сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям і інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам
Сторінка 4 з 5
Додаток
до рішення 40 сесії міської ради
IV скликання
Видатки міського бюджету на 2006 рік за від 29.12. 2005 р. № _____
функціональною структурою бюджету (тис. грн.)
Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду
Всього в т. ч. Всього в т. ч. В т. ч. Разом
Код Найменування загальні Поточні Оплата Капітальні (2000) спеціальні видатки Поточні (1000) Оплата Оплата комунальних Капітальні (2000) бюджет розвитку
видатки (1000) Оплата Оплата (2000) видатки (1000) Оплата Оплата комунальних (2000) розвитку
праці комунальних видатки (1000) Оплата Оплата (2000) розвитку
праці комунальних (2000) розвитку
послуг та послуг та
(1110) енергоносіїв (1110) енергоносіїв
(1160) (1160)
010000 Державнеуправління 5811.90 5395.60 3131.70 169.20 416.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5811.90
010116 Органи мiсцевого самоврядування 5811.90 5395.60 3131.70 169.20 416.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5811.90
070000 Освiта 73928.20 73701.20 45224.20 5717.30 227.00 1869.40 1867.40 79.30 16.80 2.00 0.00 75797.60
070101 Дошкiльнi заклади освiти 25159.30 25099.30 15047.7 2487.70 60.00 1720.00 1720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26879.30
0
070201 Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа- 41634.70 41534.70 26545.0 2852.00 100.00 51.40 51.40 12.00 16.00 0.00 0.00 41686.10
дитячий садок, iнтернат при школi), 0
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї,
колегiуми
070202 Вечiрнi (змiннi) школи 360.00 360.00 230.50 25.60 0.00 48.50 46.50 31.50 0.30 2.00 0.00 408.50
070301 Загальноосвiтнi школи-iнтернати, 2084.70 2037.70 811.00 186.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2084.70
загальноосвiтнi санаторнi школи-
iнтернати
070303 Дитячi будинки (в тому числi 166.60 166.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.60
сiмейного типу, прийомнi сiм'ї)
070401 Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 2008.00 2008.00 1257.00 118.00 0.00 49.50 49.50 35.80 0.50 0.00 0.00 2057.50
позашкiльної роботи з дiтьми
070402 Заходи з оздоровлення та 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
відпочинку дітей (крім заходів з
реалізації регіональних програм
відпочинку та оздоровлення дітей)
070802 Методична робота, iншi заходи у 457.00 457.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.00
сфери народної освіти
070804 Централiзованi бухгалтерiї обласних, 1258.00 1243.00 851.00 43.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1258.00
міських, районних відділів освіти
070806 Iншi заклади освiти 382.40 377.40 257.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.40
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.50
позбавленим батьківського
піклування, яким виповнюється 18
років
Сторінка 1 з 5
Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду
Всього в т. ч. Всього в т. ч. В т. ч. Разом
Код Найменування загальні Поточні Оплата Капітальні (2000) спеціальні видатки Поточні (1000) Оплата Оплата комунальних Капітальні (2000) бюджет розвитку
видатки (1000) Оплата Оплата (2000) видатки (1000) Оплата Оплата комунальних (2000) розвитку
праці комунальних видатки (1000) Оплата Оплата (2000) розвитку
праці комунальних (2000) розвитку
послуг та послуг та
(1110) енергоносіїв (1110) енергоносіїв
(1160) (1160)
080000 Охорона здоров'я 47209.70 45928.00 28540.00 2000.00 1281.70 2630.80 2355.30 956.10 194.20 275.50 0.00 49840.50
080101 Лікарні 11151.50 10908.50 6939.50 584.00 243.00 42.10 42.10 1.30 19.00 0.00 0.00 11193.60
080203 Пологовi будинки 9657.30 9657.30 6168.80 850.00 0.00 646.70 616.70 255.40 68.20 30.00 0.00 10304.00
080209 Станцiї швидкої та невiдкладної 6959.50 6724.50 4136.90 92.00 235.00 5.20 5.20 0.40 4.60 0.00 0.00 6964.70
медичної допомоги
080300 Полiклiнiки i амбулаторiї (крiм 16472.30 15850.10 9903.20 410.00 622.20 118.60 104.60 16.00 42.40 14.00 0.00 16590.90
спецiалiзованих полiклiнiк та
загальних i спецiалiзованих
стоматологiчних полiклiнiк)
080500 Загальнi i спецiалiзованi 1950.00 1768.50 1172.60 60.00 181.50 1818.20 1586.70 683.00 60.00 231.50 0.00 3768.20
стоматологiчнi полiклiнiки
081002 Iншi заходи по охоронi здоров'я 939.60 939.60 161.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 939.60
081004 Централiзованi бухгалтерiї 79.50 79.50 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.50
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2467.70 2451.70 1413.80 21.80 16.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2477.70
090412 Iншi видатки на соціальний захист 166.00 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.00
населення
091101 Утримання центрiв соцiальних служб 192.30 179.30 110.50 5.20 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.30
для молодi
091102 Програми i заходи центрiв 141.40 141.40 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.40
соцiальних служб для молодi
091103 Соціальні програми i заходи 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
державних органiв у справах молодi
091204 Територiальнi центри i вiддiлення 1850.50 1847.50 1303.30 16.30 3.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1860.50
соцiальної допомоги на дому
091209 Фінансова підтримка громадських 67.50 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50
організацій
100000 Житлово-комунальне господарство 10722.40 8757.40 0.00 1847.00 1965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10722.40
100103 Дотацiя житлово-комунальному 335.00 335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00
господарству
100202 Водопровiдно - каналiзацiйне 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
господарство
100203 Благоустрiй мiст, сіл, селищ 6086.40 4586.40 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6086.40
100207 Берегоукрiплювальнi роботи 195.00 120.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00

 
 

Цікаве

Загрузка...