WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення. (На матеріалах фінансового управління Коломийської міської ради) - Курсова робота

Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення. (На матеріалах фінансового управління Коломийської міської ради) - Курсова робота

фонди
794,5
845.9
106,47
0,67
2093,1
2114,5
101,02
1,21
5,6
249.98
Інші видатки
1706,1
1264.4
74,11
0,99
638,1
493,9
77.40
0,28
638,1
490,7
76,90
39.06
у т.ч. Резервний фонд Кабінету Міністрів
300,0
292.0
97.33
0,23
240,0
237,3
98,89
0,14
240,0
236,5
98,56
87,29
РАЗОМ ВИДАТКІВ
22709,0
19005,1
83,69
14,95
32072,2
30322,7
94,55
17,33
25408,6
23481,4
92,42
159,55
Міжбюджетні трансферти
2426.3
2942.3
121,27
2,31
4099,4
4415,5
107,71
2.52
4099,4
4415.5
107,71
150.07
у т.ч. дотації місцевим бюджетам
2045,1
2029,2
99.22
7,60
3993,2
4123.3
103.26
2,3о
39913,2
4723,3
703.26
203,20
УСЬОГО ВИДАТКІВ
25135,3
21947.5
87,32
17,26
36171,6
34738.2
96,04
19,85
29508,0
27896.9
94,54
158,28
Дефіцит
1240,0
1965,3
158,49
1,55
0,0
-917,5
-0,52
Внутрішнє фінансування
610,0
2047.0
335,57
1,61
1501,7
0,86
Зовнішнє фінансування
630,0
--81,7
-12,97
-0,06
-584.2
-0.33
Видатки спеціального фонду
Всього в т. ч. Всього в т. ч. В т. ч. Разом
Код Найменування загальні Поточні Оплата Капітальні (2000) спеціальні видатки Поточні (1000) Оплата Оплата комунальних Капітальні (2000) бюджет розвитку
видатки (1000) Оплата Оплата (2000) видатки (1000) Оплата Оплата комунальних (2000) розвитку
праці комунальних видатки (1000) Оплата Оплата (2000) розвитку
праці комунальних (2000) розвитку
послуг та послуг та
(1110) енергоносіїв (1110) енергоносіїв
(1160) (1160)
100302 Комбiнати комунальних пiдприємств, 2156.00 2116.00 0.00 277.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2156.00
районнi виробничi об'єднання та iншi
пiдприємства, установи та
організації житлово-комунального
100303 Ремонтно-будiвельнi органiзацiї 1600.00 1600.00 0.00 1570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1600.00
житлово-комунального господарства
110000 Культура i мистецтво 5900.20 5736.70 3648.70 198.00 163.50 920.30 849.90 647.30 17.00 70.40 0.00 6820.50
110201 Бiблiотеки 802.00 753.50 500.00 37.50 48.50 2.60 2.60 1.40 0.00 0.00 0.00 804.60
110204 Палаци i будинки культури, клуби та 964.00 879.00 550.00 100.50 85.00 557.80 489.80 294.50 16.50 68.00 0.00 1521.80
iншi заклади клубного типу
110205 Школи естетичного виховання дiтей 3306.10 3276.10 2333.70 57.00 30.00 357.90 355.50 350.00 0.50 2.40 0.00 3664.00
110300 Кiнематографiя 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00
110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та 748.10 748.10 265.00 3.00 0.00 2.00 2.00 1.40 0.00 0.00 0.00 750.10
заходи
120000 Засоби масової iнформацiї 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00
120100 Телебачення i радiомовлення 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00
120201 Перiодичнi видання (газети та 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00
журнали)
120300 Книговидання 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
130000 Фiзична культура i спорт 1911.00 1899.00 1046.00 66.80 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1911.00
130102 Проведення навчально- 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
тренувальних зборiв i змагань
130106 Проведення заходiв з нетрадицiйних 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
видiв спорту i масових заходiв з
фiзичної культури
130107 Утримання та навчально- 1586.00 1574.00 1046.00 66.80 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1586.00
тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкiл
130110 Фiнансова пiдтримка спортивних 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
споруд
150000 Будiвництво 51287.00 0.00 0.00 0.00 51287.00 41200.00 0.00 0.00 0.00 41200.00 40800.00 92487.00
150101 Капiтальнi вкладення 51287.00 0.00 0.00 0.00 51287.00 41200.00 0.00 0.00 0.00 41200.00 40800.00 92487.00
160000 Сiльське господарство, лiсове господарство, рибальство i 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00
мисливство
160101 Землеустрiй 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00
Сторінка 3 з 5
Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду
Всього в т. ч. Всього в т. ч. В т. ч. Разом
Код Найменування загальні Поточні Оплата Капітальні (2000) спеціальні видатки Поточні (1000) Оплата Оплата комунальних Капітальні (2000) бюджет розвитку
видатки (1000) Оплата Оплата (2000) видатки (1000) Оплата Оплата комунальних (2000) розвитку
праці комунальних видатки (1000) Оплата Оплата (2000) розвитку
праці комунальних (2000) розвитку
послуг та послуг та
(1110) енергоносіїв (1110) енергоносіїв
(1160) (1160)
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та 8938.80 8938.80 0.00 0.00 0.00 5250.00 3750.00 0.00 2100.00 1500.00 0.00 14188.80
iнформатика
170102 Мiсцевий автомобiльний транспорт 1090.00 1090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1090.00
170302 Компенсацiйнi виплати за пiльговий 302.40 302.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.40
проїзд окремих категорiй громадян на
залізничному транспорті
170602 Міський електротранспорт 7206.40 7206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7206.40
170603 Інші заходи у сфері підтримки 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00
електротранспорту
170703 Видатки на фінансування робіт, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5250.00 3750.00 0.00 2100.00 1500.00 0.00 5250.00
пов'язаних з будiвництвом,
реконструкцiєю, ремонтом i
утримання автомобiльних дорiг
180000 Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
180404 Підтримка малого і середнього 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
підприємництва
240000 Цільові фонди 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3379.00 2514.90 83.70 2.00 864.10 0.00 3379.00
240604 Інша діяльність у сфері охорони 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 30.00 0.00 0.00 35.00 0.00 65.00
навколишнього природного
середовища
240900 Цільові фонди, утворені Верховною 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314.00 2484.90 83.70 2.00 829.10 0.00 3314.00
Радою Автономної Республіки

 
 

Цікаве

Загрузка...