WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний фінансовий контроль і його реформування - Реферат

Державний фінансовий контроль і його реформування - Реферат

контрольних органів, закріпити положення про те, що Рахункова палата є найвищим органом державного контролю і здійснює контроль як за доходами, так і видатками Державного бюджету України й має право на перевірки всіх державних інституцій, а Державна контрольно-ревізійна служба забезпечує періодичне проведення ревізій та перевірок, у тому числі й на прохання правоохоронних органів. Водночас контрольні функції тих чи інших структур, що здійснюють державний фінансовий контроль, повинні визначатися спеціальними законами.
Для розроблення концепції треба створити робочу групу, а після завершення роботи документ слід усебічно обговорити на спільній нараді представників контрольних органів із залученням відповідних науковців і затвердити спільним рішенням Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а, можливо, й указом Президента. Це дасть змогу ще до підготовки та прийняття відповідного законодавчого акта зняти всі неузгодженості й непорозуміння стратегічного характеру й дістати підтримку як законодавчої, так і виконавчої гілок влади.
Лише після розроблення та затвердження концепції буде доцільним перейти до роботи над підготовкою відповідного законопроекту. Як робоча версія пропонується його назва: "Про державний фінансовий контроль". Законопроект доцільно розробити за такою структурою:
1. Загальні положення. Розділ повинен містити чітке визначення державного фінансового контролю, обґрунтування потреби його існування, види, форми й основні методи його здійснення.
2. Об'єкти державного фінансового контролю. У розділі мають визначатися об'єкти контролю в розрізі груп.
3. Органи державного фінансового контролю, їхні повноваження та сфери діяльності. Тут чітко встановлюється статус Рахункової палати, Державної конт рольно-ревізійної служби, ревізійних служб центральних органів виконавчої влади. Особлива увага приділяється розмежуванню сфер їхньої діяльності. Визначається порядок та особливості здійснення фінансового контролю стосовно організацій і установ, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, державних і цільових фондів, а також державних (казенних) господарських організацій, акціонерних і приватних підприємств.
4. Основні завдання державного фінансового контролю. Деталізуються загальні завдання в розрізі контрольних органів.
5. Права і обов'язки працівників органів державного фінансового контролю. Окреслюються повноваження, права й обов'язки працівників контрольних служб під час здійснення ними контрольних функцій, незалежність їх від втручання органів влади, державний захист і гарантії у разі протиправних дій.
6. Координація діяльності та взаємодія контрольних органів. У розділі наводиться механізм координації і узгодження планів роботи, спільних дій тощо. Доцільно передбачити створення Координаційної ради під головуванням Голови Рахункової палати та Апеляційної комісії при ній. Організація і перевірки стану відомчого контролю покладаються на ДКРС.
7. Організація та здійснення державного фінансового контролю. Текст розділу має розкрити зміст основних принципів контролю: обов'язкова періодичність ревізій, повнота й суцільність перевірок, об'єктивність, відшкодування збитків, відповідальність винних службових осіб за допущені порушення. Крім того, необхідно приділити увагу плануванню контрольно-ревізійної роботи, організації ревізій та перевірок, тематиці і програмам ревізій, формуванню ревізійних груп, залученню спеціалістів, експертів тощо. У цьому ж розділі доцільно виділити підрозділи: а) бюджетний контроль, у якому визначити основні завдання та вимоги до такого контролю, розкрити специфіку проведення ревізій і перевірок виконання дохідної частини й використання коштів Державного бюджету України, ревізій складання і виконання місцевих бюджетів, ревізій використання бюджетних коштів та діяльності бюджетних установ. Особлива увага приділяється ефективності використання бюджетних коштів; б) контроль у сфері матеріального виробництва, в якому розкривається специфіка проведення ревізій та перевірок на підприємствах і у господарських організаціях різних галузей економіки; в) ревізії збереження матеріальних цінностей та коштів, в якому наводяться специфічні питання призначення та проведення зазначених ревізій, основні методи й прийоми під час здійснення такого контролю; г) оформлення матеріалів ревізій та перевірок, у якому визначаються вимоги щодо документування встановлених фактів незаконних дій, розкрадань і порушень у використанні державної власності й коштів, а також оформлення матеріалів ревізій і перевірок. Встановлюється порядок підписання актів ревізій та довідок за результатами перевірок.
8. Реалізація матеріалів ревізій і перевірок. Визначаються основні вимоги та порядок реалізації матеріалів ревізій і перевірок органами фінансового контролю, а також вимоги до керівників центральних органів виконавчої влади, усіх інших установ і організацій щодо необхідного, своєчасного й повного реагування на приписи та пропозиції контрольних органів. Треба передбачити також систему й порядок реалізації матеріалів контрольних заходів, обов'язки органів виконавчої влади, правоохоронних органів стосовно прийняття відповідних рішень та заходів щодо усунення порушень і відшкодування збитків. Надати право контрольним органам притягати керівних працівників підконтрольних організацій до матеріальної відповідальності й звільняти із займаних посад.
9. Оскарження дій органів державного фінансового контролю, матеріалів та висновків за результатами ревізій і перевірок. Встановлюється порядок оскарження дій контрольних органів.
10. Відповідальність органів державного фінансового контролю та їхніх працівників. Визначається відповідальність за незаконні дії, необ'єктивність, допущену під час проведення ревізій та перевірок, а також за інші необґрунтовані дії, які спричинили заподіяння будь-якої шкоди, у тому числі й моральної, для підконтрольних об'єктів та їхніх працівників.
11. Вимоги щодо кваліфікації працівників контрольних органів. Встановлюється обов'язковість вищоїекономічної освіти для усіх працівників контрольних органів та підвищення їхньої кваліфікації один раз на три роки. Запроваджується вивчення студентами вищих навчальних закладів економічного профілю навчального курсу "Державний аудит".
12. Умови матеріального і побутового забезпечення працівників органів державного фінансового контролю. Для залучення до роботи у системі органів державного фінансового контролю висококваліфікованих фахівців, створення відповідних умов для ефективної діяльності, вирішення інших питань у цьому розділі необхідно передбачити умови оплати праці та матеріального заохочення, відшкодування витрат у зв'язку з відрядженнями, умови забезпечення гарантій для працівників, які безпосередньо здійснюватимуть контрольну діяльність, шляхом страхування їх від нещасних випадків або смерті під час роботи, одноразової допомоги у разі втрати працездатності тощо.
Виконання запропонованих заходів, поза сумнівом, дасть можливість створити цілісну й ефективну систему державного фінансового контролю, поліпшити бюджетну дисципліну, звести до мінімуму зловживання у бюджетній сфері й використанні державного майна, удосконалити управління державними фінансами і досягти стандартів демократичних країн щодо прозорості цього процесу. Нарешті, здійснені заходи прискорять інтеграцію України в європейське співтовариство.

 
 

Цікаве

Загрузка...