WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Необхідність фінансів, їх сутність та зміст. Фінансовий контроль, його суть, завдання, принципи. Бюджетний процес: порядок складання, розгляд та затве - Реферат

Необхідність фінансів, їх сутність та зміст. Фінансовий контроль, його суть, завдання, принципи. Бюджетний процес: порядок складання, розгляд та затве - Реферат

щодо документування встановлених фактів незаконних дій, розкрадань і порушень у використанні державної власності й коштів, а також оформлення матеріалів ревізій і перевірок. Встановлюється порядок підписання актів ревізій та довідок за результатами перевірок.
Реалізація матеріалів ревізій і перевірок. Визначаються основні вимоги та порядок реалізації матеріалів ревізій і перевірок органами фінансового контролю, а також вимоги до керівників центральних органів виконавчої влади, усіх інших установ і організацій щодо необхідного, своєчасного й повного реагування на приписи та пропозиції контрольних органів. Треба передбачити також систему й порядок реалізації матеріалів контрольних заходів, обов'язки органів виконавчої влади, правоохоронних органів стосовно прийняття відповідних рішень та заходів щодо усунення порушень і відшкодування збитків. Надати право контрольним органам притягати керівних працівників підконтрольних організацій до матеріальної відповідальності й звільняти із займаних посад.
Оскарження дій органів державного фінансового контролю, матеріалів та висновків за результатами ревізій і перевірок. Встановлюється порядок оскарження дій контрольних органів.
Відповідальність органів державного фінансового контролю та їхніх працівників. Визначається відповідальність за незаконні дії, необ'єктивність, допущену під час проведення ревізій та перевірок, а також за інші необґрунтовані дії, які спричинили заподіяння будь-якої шкоди, у тому числі й моральної, для підконтрольних об'єктів та їхніх працівників.
Вимоги щодо кваліфікації працівників контрольних органів. Встановлюється обов'язковість вищої економічної освіти для усіх працівників контрольних органів та підвищення їхньої кваліфікації один раз на три роки. Запроваджується вивчення студентами вищих навчальних закладів економічного профілю навчального курсу "Державний аудит".
Умови матеріального і побутового забезпечення працівників органів державного фінансового контролю. Для залученнядо роботи у системі органів державного фінансового контролю висококваліфікованих фахівців, створення відповідних умов для ефективної діяльності, вирішення інших питань у цьому розділі необхідно передбачити умови оплати праці та матеріального заохочення, відшкодування витрат у зв'язку з відрядженнями, умови забезпечення гарантій для працівників, які безпосередньо здійснюватимуть контрольну діяльність, шляхом страхування їх від нещасних випадків або смерті під час роботи, одноразової допомоги у разі втрати працездатності тощо.
Виконання запропонованих заходів, поза сумнівом, дасть можливість створити цілісну й ефективну систему державного фінансового контролю, поліпшити бюджетну дисципліну, звести до мінімуму зловживання у бюджетній сфері й використанні державного майна, удосконалити управління державними фінансами і досягти стандартів демократичних країн щодо прозорості цього процесу. Нарешті, здійснені заходи прискорять інтеграцію України в європейське співтовариство.
3. Бюджетний процес: порядок складання, розгляд та затвердження бюджету.
Бюджет - це план створення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що виконуються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів.
Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.
Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджету України є зведеним бюджетом України. Зведений бюджет України використовується для аналізу і визначення засобу державного регулювання економічного і соціального розвитку України.
У свою чергу бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує республіканський бюджет і бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.
До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні в містах, селищні і сільські бюджети.
Бюджет області об'єднує обласний бюджет і бюджети районів і міст обласного підпорядкування.
Бюджет району об'єднує районні бюджети, бюджети міст районного підпорядкування, селищні і сільські бюджети. Селищні і сільські бюджети створюються за рішенням районних, міських Рад народних депутатів при наявності необхідної фінансової бази. Районні, міські Заради визначають доходи відповідних селищних і сільських бюджетів.
Бюджет міста, що має районний поділ, об'єднує міський бюджет і бюджет районів, що входять у його склад. У випадках, коли міському, районному в місті Раді народних депутатів адміністративно підпорядкованих іншого міста , селища або села, бюджети цих міст, селищ, сіл об'єднуються відповідно в бюджети міста або району в місті Заради народних депутатів, яким зазначені населені пункти підпорядковані.
Бюджетна система будується на таких принципах:
1. Принцип єдності бюджету означає існування єдиного рахунку прибутків і витрат кожної частини бюджетної системи. Єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією , єдністю форм бюджетної документації, узгодженими принципами бюджетного процесу, єдиною грошовою системою, єдиною соціально-економічною політикою, наданням необхідної статистичної і бюджетної інформації.
2. Принцип повноти полягає у відображенні в бюджеті всіх прибутків і витрат.
3. Принцип достовірності - це формування бюджету на підставі реальних показників, науково обґрунтованих нормативів і відображення в звіті про виконання бюджету тільки тихий прибутків і витрат, що є результатом кінцевих касових операцій банків.
4. Принцип гласності забезпечує освітлення в засобах масової інформації показників бюджету і звітів про його виконання.
5. Принцип на вічності - це відображення показників бюджетів у взаємозв'язку з загальноекономічними показниками в Україні і за її межами шляхом використання засобів максимальної інформативності результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного розвитку.
6. Принцип самостійності забезпечується наявністю власних дохідних джерел і правом визначення напрямку їхній використання відповідно до законодавства України.
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС, ЙОГО УТРИМАННЯ І ЗАДАЧІ
Бюджетний процес - регламентований законодавством порядок, розглядання, затвердження бюджетів, їхнє виконання і контроль за виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять у бюджетну систему України.
При формуванні державного бюджету основною задачею є

 
 

Цікаве

Загрузка...