WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства - Реферат

Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства - Реферат

"брутто-бюджет". Застосовується для підприємств, установ, які повністю фінансуються з бюджету. За цією формою фінансуваннябюджетні асигнування виділяються на всі види витрат, які забезпечують як поточну діяльність, так і розширене виробництво, залежно від специфіки підприємства, установи. [30; ст.370]
Методи бюджетного фінансування:
1) метод єдиного казначейського рахунку. Він використовується для фінансування установ, підприємств, організацій з ДБУ. Це система бюджетних рахунків органів державного казначейства, які відкриті в банку і з яких органами державного казначейства здійснюються платежі;
2) метод перерахування бюджетних коштів з поточних рахунків державних бюджетів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів.
Використовують такі методи бюджетного фінансування:
1. Пряме бюджетне фінансування. Сутність цього методу полягає в наданні бюджетних асигнувань, які забезпечуються відповідними джерелами надходжень.
2. Трансферти. У разі незабезпеченості необхідних витрат відповідними джерелами надходжень або недостатності цих джерел на регіональному рівні використовуються дотації та субвенції.
3. Бюджетні позики. Вони займають проміжне положення між безповоротним бюджетним фінансуванням і позиками комерційних банків. Відмінність від бюджетного безповоротного фінансування полягає в тому, що цей показник надається з умовою повернення, але або взагалі без відсотків, або за пільгові відсотки, які набагато нижчі від відсотків, які застосовують комерційні банки. Надання цього виду позик здійснюється на основі розпорядження Кабінету Міністрів України. [30; ст.370]
Метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів наявних ресурсів у Державному бюджеті Указом Президента України від 25 квітня 1995 року № 335/95 було утворене Державне казначейство України при Міністерстві фінансів України.
В Україні з 1997 року застосовують казначейську форму. Обслуговування Державного бюджету України. Вона передбачає здійснення органами Державного казначейства України:
1) операцій з коштами державного бюджету;
2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
3) контролю бюджетних повноважень під час зарахування надходжень, прийняття зобов'язань, проведення платежів;
4) ведення бухгалтерського обліку й складання звітності про виконання Державного бюджету України. [17; ст.249]
Таким чином, казначейства виконують обов'язки щодо організації виконання бюджетів і керівництва всіма бюджетними коштами. Вони є, так мовби, "касирами" розпорядників бюджетних коштів, бюджетних установ, оскільки безпосередньо здійснюють від їх імені відповідні платежі за рахунок коштів бюджету.
Отже, казначейська система виконання бюджету означає зведення всіх коштів бюджетів усіх рівнів на єдиному рахунку, який відкривають на ім'я органів Державного казначейства в установах уповноважених банків.
Державне казначейство у своїй діяльності керується Конституцією України, конституційним договором між Верховною Радою України та Президентом України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, положенням "Про Державне казначейство", а також наказами Міністерства фінансів.
Єдиний казначейський рахунок - це рахунок, відкритий Державному казначейству в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків в Системі електронних платежів Національного банку України. Він є основним рахунком держави для проведення фінансових операцій і ефективного управління коштами державного й місцевих бюджетів через Систему електронних платежів Національного банку.
Функціонування єдиного казначейського рахунку забезпечує: можливість швидкої мобілізації коштів, які протягом дня надходять на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, та використання їх для проведення бюджетних видатків і здійснення інших операцій, що не суперечать законодавству України; надання інформації органам виконавчої та законодавчої влади за здійснення на єдиному казначейському рахунку операціями; оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо забезпечення ефективного використання коштів бюджетів.
Казначейська форма виконання бюджету базується на принципі роботи єдиного казначейського рахунка. Єдиний казначейський рахунок - це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідним балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори , інші обов'язкові платежі Державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів. [34; ст.256]
Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи, таким чином, загальнодержавну інформаційно-обслуговувальну систему єдиного казначейського рахунка, яка виконує облік всіх здійснюваних на ньому операцій і дає можливість Головному управлінню Держказначейства мати в реальному режимі часу інформацію про:
" баланс єдиного казначейського рахунка , отриманий як результат здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках єдиного казначейського рахунку ;
" рух коштів по доходах державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
" рух коштів по видатках державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
" рух коштів по місцевих бюджетах з моменту їх обслуговування в системі Держказначейства;
" результати виконання бюджетів.
Функціонування єдиного казначейського рахунка забезпечить:
" повну незалежність держави від банківської системи в справі контролю та обліку доходів і платежів;
" досконалу базу даних по бюджетних показниках;
" щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до державного бюджету;
" розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затверженими Верховною Радою України;
Єдиний казначейський рахунок - це сукупність бюджетних рахунків, відкритих на ім'я Головного управління Державного казначейства і його територіальних органів за балансовим рахунком № 124 " Кошти Державного бюджету ".
Бюджетні рахунки за балансовим рахунком №124 "Кошти Державного бюджету " відкриваються органами Державного казначейства в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.
В органах Державного Казначейства в сваю чергу, відкриваються реєстраційні рахунки розпорядникам бюджетних коштів. При ціому бюджетні рахунки відкриваються на підставі

 
 

Цікаве

Загрузка...