WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства - Реферат

Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства - Реферат

інформація, яка використана у дипломній роботі взята зматеріалів об'єкту дослідження КОЛОМИЙСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ №41 (КВК-41) УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ З ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, звіти, положення, інструкції, баланс. Також використана інформація із Бюджетного кодексу України, Кримінального кодексу України. Використані нормативні акти, наукова, навчально-методична, спеціальна література.
Розділ 1
Теоретична частина
І. Теоретично-організаційні засади бюджетного фінансування:
1.1. Суть бюджетного фінансування та його види.
Через витратну частину державного бюджету фінансові засоби перерозподіляються між сферою матеріального виробництва та невиробничою сферою, між галузями економіки держави та її регіонами. За цільовим спрямуванням видатки державного бюджету поділяються на такі основні групи: соціальний захист населення, соціально-культурна сфера, оборона управління.
Бюджетне фінансування - це безповоротне, безвідплатне виділення коштів з бюджету, яке забезпечує процес розширеного відтворення, утримання соціальної сфери, обороноздатності та апарату управління держави.
Основна сутність бюджетного фінансування в тому, що при допомозі цього механізму здійснюються грошові відносини, які виникають між державою з одного боку, а з іншого - підприємствами, організаціями державної форми власності, з приводу спрямування грошових коштів на підвищення рівня життя, задоволення суспільних проблем, забезпечення інших державних заходів.
Принципи бюджетного фінансування:
" плановість бюджетного фінансування - всі державні витрати закріплені у відповідних планово-фінансових актах;
" цільове спрямування коштів - кошти плануються, відпускаються і використовуються на суворо визначені цілі ( бюджетні асигнування мають використовувася виключно за прихначенням; для установ доводяться спеціальні кошториси, де вказуються конкретні напрями використання бюджетних коштів);
" безповоротність та безвідплатність фінансування державних витрат, ефективне використання бюджетних коштів - має на меті одержання суспільно-необхідних результатів при мінімальних витратах фінансових ресурсів (за користування бюджетними коштами, які передбачені затвердженими в установленому закононодавством порядку, або кошторисом установа чи організація не сплачує будь-яких відсотків);
" фінансування в міру виконання планів - базується на забезпеченні асигнувань фактичних витрат і на конкретні цілі;
" поєднання власних, кредитних та бюджетних коштів під час визначення обсягу фінансування. Як держава, так і вищестоящі організації враховують наявність власних коштів, можливість одержання банківського кредиту і лише тоді, коли неможливо покрити затрати із вказаних джерел вирішується питання про виділення бюджетного фінансування (для підприємств виробничої сфери);
" дотримання режиму економії;
" здійснення постійного контролю за витрачанням бюджетних коштів;
" отримання максимального ефекту при мінімумі витрат. Це досягається при оптимальному фінансуванні завдань як економічного, так і соціального розвитку та зворотного притоку коштів від вирішення цих завдань.
Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету можуть здійснюватися лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Бюджетне призначення встановлюється Законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет у порядку, визначеним Бюджетним Кодексом.
У статті 21 Бюджетного кодексу є норма, відповідно до якої бюджетній організації заборонено здійснювати запозичення у будь-якій формі або надавати позички юридичним та фізичним особам за рахунок бюджетних коштів, крім випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.
Бюджетне призначення - це повноваження надане головному розпоряднику коштів бюджету законом про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має кількість та часові обмеження. Воно дозволяє надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджетну та надає право розпоряднику коштів брати зобов'язання щодо виконання робіт чи надання послуг. Бюджетні призначення встановлюються виключно законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет у порядку, визначеному Кодексом (стаття 23).
У частині першій статті 23 Бюджетного кодексу наголошується, що будь-яке бюджетне зобов'язання можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Бюджетне зобов'язання - це будь - яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього періоду або в майбутньому. Зобов'язання виникає внаслідок укладення договорів (угод, замовлень), згідно з якими розпорядок коштів бюджету як споживач товарів, робіт, послуг повинен сплатити належну суму виконавцю за умов виконання цих договорів. Зобов'язання обліковуються органами Державного казначейства України на позабалансових рахунках плану рахунків виконання державного та місцевих бюджетів. [7; c.18]
Форми фінансування:
" кошторисне фінансування;
" державне фінансування інвестицій;
" позички з державного бюджету державним підприємствам;
" дотації держави.
Кошторисне фінансування - за його допомогою забезпечується фінансування грошовими коштами установ і організацій невиробничої сфери. Ті установи, які фінансуються за кошторисною формою називаються бюджетними установами.
Державне фінансування інвестицій - з бюджету у відповідності з бюджетною класифікацією видатків, фінансування будівництва включає в себе державні інвестиції на основні об'єкти економічного і соціального розвитку. Фінансування капіталовкладень бюджету в ринкових умовах ринку, на відміну від планової системи мають свої особливості:
" вони не носять постійного характеру;
" держава втручається в процес фінансово-кредитного забезпечення капіталовкладень державних підприємств багаторазовими або одноразовими діями.
Позички з бюджету державним підприємствам - фінансова підтримка державних підприємств у майні, яких частка державної власності більше 50% здійснюється з бюджетних асигнувань на поворотній основі, ці показники надає Міністерство Фінансів України.
Дотації держави - державні дотації використовуються при фінансуванні планово-збиткових підприємств чи установ, які виробляють необхідну народногосподарську продукцію, і витрати на виробництво якої вище цін реалізації (вугільна галузь).
Застосовують такі форми бюджетного фінансування:
1. Фінансування за системою "нетто-бюджет". Ця форма характеризується наданням бюджетних коштівна досить обмежений перелік витрат, який затверджений у бюджеті.
2. Фінансування за системою

 
 

Цікаве

Загрузка...