WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства - Реферат

Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства - Реферат

вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, а також на господарське утримання установи. При визначенні структури видатків бюджетної установи забезпечуватися суворий режим економи коштів і матеріальних цінностей.
По коду 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ" у 2002 р. використано 1126,8тис.грн. Кошти недовикористано на суму 0,2 тис.грн. У 2003р. використано 1400370 тис.грн., що на 30020 тис.грн. перевищує затверджену кошторисом суму. У 2004р. на заробітну плату було виділено 1687439 тис.грн. Кошти недовикористано на суму 30020 тис.грн. Заборгованості з виплати заробітньої плати немає.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами у звітному періоді(2004р.) використано 828187тис.грн. ,кошти перевикористано на 165787 тис.грн. У 2003р. використано 560620 тис.грн. Кошти недовикористано на суму 12080 тис.грн. У 2002р. видатки перевищено на суму 1616 тис.грн.
По всіх інших видатках кошти освоєно в межах кошторисних призначень.
Розглянемо результати фінансової діяльності Коломийської виправної колонії (№41) управління Державного департаменту з виконання покарань в Івано-Франківській області за останні три роки ,у порівнянні. (див. таб.2)
Таб.2 Результати фінансової діяльності
Загальний фонд
Показники 2002 2003 2004
Отримані асигнування 1746,6 2282810 2857089
Видатки загального фонду 2293,1 2659314 3449040
Фінансовий результат за загальним
фондом (+; -)
-7044296
-1080800
- 1672751
Спеціальний фонд
Доходи 954,7 1087387 1064655
Видатки 988,9 1127381 1051823
Фінансовий результат (+; -) + 49486 + 9492 + 22324
Загальний фонд КВК-41 Спеціальний фонд КВК-41
Рис. 1 Рис. 2
Із наведених вище даних ми бачимо, що видатки загального фонду в 2003р. в порівнянні з 2002р. зросли на 366,2 тис.грн., а у 2004р. у порівнянні з 2003р. видатки зросли на 789,7 тис.грн. Перевитрачання коштів загального фонду у 2002р. становить 7044,3 тис.грн., у 2003р.- 1080,8 тис.грн, у 2004р. - 1672,8 тис.грн. , що призводить до утворення заборгованості.
До спеціальних коштів загальногосподарського характеру належать: використання автотранспорту, що утримується на госпрозрахунку; утримання котелень для опалення як власних приміщень, так і приміщень сторонніх організацій за плату та ін.
Спеціальні кошти включають у дохідну частину щорічного єдиного кошторису. Витрачання спеціальних коштів до затвердження кошторисів забороняється.
За спеціальними коштами встановлена спеціальна звітність - про виконання плану по доходах і витратах спеціальних коштів. Дані по доходах і витратах спеціальних коштів включаються до всіх встановлених форм звітності у складі єдиного фонду фінансових коштів та його ви користування.
Бюджетні установи зобов'язані витрачати спеціальні кошти в межах затверджених кошторисів та фактичного надходження доходів по кожному виду спеціальних коштів. Переміщення кошторисних призначень з кошторису одного виду спеціальних коштів до кошторису іншого виду спеціальних коштів не допускається. Дія кошторисів спеціальних коштів припиняється 31 грудня. Залишки спеціальних коштів, що утворилися на кінець року на поточному рахунку, переносяться в дохідну частину кошторису відповідного виду спеціальних коштів наступного року.
Асигнування на реалізацію окремих програм включаються до кошторисів згідно із затвердженими програмами.
Доходи спеціального фонду в 2002р. становлять 954,7 тис.грн., у 2003р. доходи спеціального фонду зросли на суму 132,7 тис.грн., а у 2004р. - зменшилися у порівнянні з 2003р. на суму 23,1 тис.грн.
Видатки спеціального фонду КВК-41 у 2002р. становлять 988,9 тис.грн, у 2003р. - 1127,4 тис.грн., що на 138,5 тис.грн. більше ніж у 2002р. ; видатки 2004р. в порівнянні з 2003р. скоротилися на 75,6 тис.грн.
Фінансовий результат 2002р. становить 49486 тис.грн, 2003р. - 9492тис.грн., 2004р. - 22324 тис.грн
Розглянемо загальну суму заборгованості Коломийської виправної колонії (№41) за допомогою таблиці 3.
Таб. 3 АНАЛІЗ ЗАБОРГОВАНОСТІ КВК-41
Показники 2002 2003 2004
Кінець року Кінець року Кінець року
ЗАБОРГОВАНІСТЬ
(тис.грн.)
954956
116895
119689
РИС.3 АНАЛІЗ ЗАБОРГОВАНОСТІ КВК-41
Загальна сума заборгованості Коломийської виправної колонії за 2002р. становить 954956 тис.грн., у 2003р. - 116895 тис.грн., у 2004р. - 119689 тис.грн. В порівнянні з 2002р., у 2003р. заборгованість зменшилася на суму 838061 тис.грн. У 2004р. заборгованість зросла на 2794 тис.грн у порівнянні з 2003р.
Бюджетна установа КВК-41 витрачає спеціальні кошти в межах затверджених кошторисів та фактичного надходження доходів по кожному виду спеціальних коштів.
По всіх кодах економічної класифікації кошти державного бюджету, Коломийською виправною колонією (№41) освоєні в межах річних кошторисних.
Підприємство колонії являє собою сукупність структурних підрозділів (цехів, дільниць, допоміжних служб, апарату управління, лінійного персоналу), тобто його можна розглядати як складну систему взаємопов'язаних між собою у єдине ціле елементів. Для успішного функціонування такої системи враховуючи крім того значний вплив на неї факторів зовнішнього середовища, особливо, в умовах переходу до ринку необхідно створити дієву систему управління як підприємством у цілому так і налагодити управління і взаємозв'язок структурних підрозділів виробництва зокрема.
Вивчення стану фінансово-господарської і виробничої діяльності підприємства Коломийської виправної колонії №41 і аналіз основних техніко-економічних показників дозволяє зробити висновки, що підприємство в цілому рентабельно обсяги товарної продукції поступово зростають, збільшується чисельність процюючих і їх заробітна плата.
Крім того, зважаючи на скрутний фінансовий стан, здійснюється постійне удосконалення (або спрощення) адміністративного управління і тим самим вивільнення працівників (з 155 чол. в 2002 р. до 111 чол. в 2004р.); хоча незначною мірою, але проводиться поступове технічне переозброєння виробництва ( знос основних фондів за період 2002 р. - 2004р. зменшився з 81,3% до 80,9% ); простежується тенденція до збільшення показника фондовіддачі і продуктивності праці, що свідчить про певний розвиток виробництва и зменшення за рахунок цього умовно - постійних витрат.
Крім того, зважаючи на скрутний фінансовий стан, здійснюється постійне удосконалення (або спрощення) адміністративного управління і тим самим вивільнення працівників (з 155 чол. в 2002 р. до 111 чол. в 2004р.); хоча незначною мірою, але проводиться поступове технічне переозброєння виробництва ( знос основних

 
 

Цікаве

Загрузка...