WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції комерційних банків на фондовому ринку - Реферат

Операції комерційних банків на фондовому ринку - Реферат

перевести цінні папери із портфелю на інвестиції до портфелю на продаж.
До переліку таких умов відносяться:
" наявність фактів значного погіршення стану кредитоспроможності емітенту;
" зміна режиму оподаткування торгівельного, процентного або дивідендного доходів;
" значна структурна реорганізація банку (придбання іншого банку, злиття з іншим банком чи виділення самостійного банку);
" застосування або зміна вимог нормативних актів щодо заборони або обмеження максимальної суми інвестицій комерційних банків в певні види цінних паперів;
" значне збільшення нормативних значень коефіцієнтів платоспроможності і достатності капталу, що спричиняє необхідність скорочення суми активів банку;
" значне збільшення значень коефіцієнтів ризику, що використовуються щодо видів цінних паперів при розрахунку суми активів, зважених на ризик.
У відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" загальний балансовий портфель цінних паперів комерційного банку може включати такі цінні папери, що емітовані резидентами та нерезидентами України і допущені до обігу на фондовому ринку України:
1. Акції дочірніх компаній.
2. Акції асоційованих компаній.
3. Частки участі в господарських товариствах, що оформлені цінними паперами (крім акціонерних товариств).
4. Привілейовані акції акціонерних товариств закритого типу.
5. Прості акції акціонерних товариств закритого типу.
6. Привілейовані акції акціонерних товариств відкритого типу.
7. Прості акції акціонерних товариств відкритого типу.
8. Облігації дочірніх компаній.
9. Облігації асоційованих компаній.
10. Облігації підприємств (суб'єктів господарської діяльності).
11. Ощадні сертифікати.
12. Облігації внутрішньої державної позики.
13. Облігації внутрішніх місцевих позик.
14. Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України.
15. Векселі суб'єктів господарської діяльності.
16. Власні прості та привілейовані акції.
Розглянемо детальніше деякі з операцій комерційних банків з цінними паперами.
З метою стимулювання розвитку ринку державних цінних паперів, підтримки необхідної ліквідності комерційних банків Національний банк України може надавати комерційним банкам кредит під забезпечення державних цінних паперів (ломбардний кредит).
Ломбардний кредит - це кредит Національного банку України, який надається комерційному банку під забезпечення державних цінних паперів.
Ломбардний кредит надається під забезпечення державних цінних паперів, випущених Міністерством фінансів України, список яких затверджується (а у разі потреби може змінюватися) Правлінням Національного банку України і доводиться до відома комерційних банків. Як виняток, за рішенням Правління Національного банку України під забезпечення ломбардного кредиту можуть прийматися й інші цінні папери.
Ломбардний кредит надається за ломбардною відсотковою ставкою, яку встановлює Правління Національного банку України в залежності від ситуації на грошово-кредитному ринку на строк до 10-ти днів. В окремих випадках цей термін може бути продовжений за рішенням Правління Національного банку України.
Право на отримання ломбардного кредиту мають комерційні банки, що:
- отримали ліцензію на здійснення банківської діяльності, занесені в Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ, які працюють не менше одного року;
- дотримуються встановлених Національним банком України економічних нормативів. При цьому загальна сума заборгованості за отриманими ломбардними кредитами також має бути в межах відповідних нормативів;
- дотримуються встановлених для комерційних банків нормативів обов'язкових резервів та правил ведення бухгалтерського обліку, своєчасно і в повному обсязі надають звітність регіональному управлінню Національного банку України;
- не мають простроченої заборгованості за кредитами Національного банку України та за відсотками за ними на момент надання кредиту. Регіональні управління Національного банку України приймають як забезпечення ломбардного кредиту цінні папери, що відповідають таким вимогам:
- державні цінні папери, що занесені до ломбардного списку Національного банку України;
- державні цінні папери, що рахуються на балансі комерційного банку і до яких немає претензій;
- строк погашення державних цінних паперів не припадає на термін користування ломбардним кредитом (строк погашення настає не раніше 35 днів з моменту переведення їх відповідної кількості на рахунок ДЕПО в Національному банку України). У забезпечення ломбардного кредиту можуть прийматись облігації місцевих позик у разі, якщо Кримське республіканське, обласні та по м. Києву і Київській області управління Національного банку України виступають агентами з розміщення і здійснюють їх депозитарний облік в електронному вигляді за умови, що:
- емісія облігацій місцевих позик здійснена на підставі відповідного розпорядження органу виконавчої влади;
- терміном погашення облігацій місцевих позик є поточний фінансовий рік;
- у доходній та видатковій частині бюджетів (Автономної республіки Крим, м.м. Києва та Севастополя, областей) передбачені кошти на погашення випущених облігацій місцевих позик та сплата відсотків за ними.
Наступним видом операцій з цінними паперами є операції РЕПО.
Операція РЕПО - це операція із цінними паперами, яка складається з двох частин і при якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку (Національним банком України та комерційними банками) про продаж/ купівлю державних цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного купівлі - продажу у визначений термін або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною. За своєю економічною суттю операція РЕПО - це кредитна операція, в якій цінні папери використовуються як забезпечення. Використання Національним банком України державних цінних паперів, що є в його портфелі для операцій РЕПО, здійснюється через "пряме РЕПО" - купівлю у комерційного банку державних цінних паперів та "зворотне РЕПО"- обов'язковий продаж державних цінних паперів.
В ситуації, коли в межах визначених основних монетарних параметрів банківська система потребує підвищення ліквідності комерційних банків, Національний банк України здійснює операції "прямого РЕПО" і на підставі генеральної угоди купує у комерційного банку державні цінні паперина відповідний період з обов'язковою умовою зворотного їх викупу цим комерційним банком у встановлений строк.
У разі накопичення надлишкової ліквідності банківської системи, зростання грошової маси значно вищими темпами, ніж передбачалося, Національний банк України може продати комерційним банкам через механізм "зворотного РЕПО" державні цінні папери, які є в його портфелі, на відповідний період, за умови викупу їх у комерційного банку в установлений строк.
Місце проведення операції РЕПО - позабіржовий ринок.
Учасниками операції РЕПО при цьому можуть бути Національний банк України та комерційні банки, які мають

 
 

Цікаве

Загрузка...