WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції комерційних банків на фондовому ринку - Реферат

Операції комерційних банків на фондовому ринку - Реферат

"Укрсоцбанк"
Станом на 1.01.99 система Укрсоцбанку включала Центральний апарат та 139 філій. Серед них 27 дирекцій - Кримська, 24 обласних і 2 міських (Київська і Севастопольська) та 112 відділень. Крім того, банк має представництво в місті Будапешт.
Чернівецька обласна дирекція Укрсоцбанку (далі Дирекція) є філією Акціонерно - комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк" (далі Банк), вона не являється юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені Банку за дорученням.
У своїй діяльності Дирекція керується Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України, Статутом та іншими інструктивними документами Укрсоцбанку, а також рішеннями Загальних зборів акціонерів, Ради Банку і Правління, Положенням "Про Чернівецьку обласну дирекцію акціонерно - комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк".
Діяльність Дирекції здійснюється на принципах внутрішньобанківського комерційного розрахунку, при якому основним показником є прибуток.
Дирекція відповідно до чинного законодавства здійснює розрахунки з бюджетом, створює фонди економічного стимулювання (фонд виробничого і соціального розвитку та фонд матеріального заохочення) і проводить відрахування від одержаного прибутку до резервного і страхового фондів і централізованого фонду виробничого і соціального розвитку Укрсоцбанку. Відповідно до чинного законодавства та поставлених завдань в умовах переходу до ринку Дирекція виконує наступні функції:
1. Відкриває клієнтам в установленому порядку рахунки і здійснює по них операції.
2. Залучає вільні грошові кошти і забезпечує раціональне їх розміщення для найбільш повного забезпечення потреб клієнтів у позичках та досягнення високих результатів комерційної діяльності Банку.
3. Здійснює на договірних умовах кредитно - розрахункове та касове обслуговування клієнтів, а також операції по взаємних розрахунках з банками.
4. Фінансує капітальні вкладення за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.
5. Здійснює касове виконання державного бюджету в установленому Національним банком України порядку і обсягах.
6. Вивчає та аналізує ефективність кредитних відносин Дирекції з клієнтами для забезпечення своєчасного погашення кредитів та кредитоспроможність позичальника.
7. Перевіряє цільове використання позичок та забезпеченість їх повернення.
8. Купує, продає і зберігає платіжні документи, цінні папери, а також виконує операції з ними за дорученням банку.
9. Забезпечує своєчасне і якісне складання планів кредитних ресурсів та вкладень і здійснює їх щоденне регулювання.
10. Здійснює в межах наданих повноважень відповідно до надано НБУ ліцензії за погодженням з обласним управлінням НБУ операції з іноземною валютою.
11. Приймає участь у спільній господарсько - фінансовій діяльності з іншими господарськими органами від імен Банку за дорученням.
12. Постійно підтримує готовність своєчасно і повністю виконувати взяті на себе зобов'язання шляхом регулювання структури свого балансу.
Згідно ліцензії №5 НБУ Чернівецька обласна дирекція АКБ "Укрсоцбанк" має право надавати наступні види послуг:
" касове обслуговування клієнтів;
" ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті);
" ведення рахунків банків - кореспондентів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті);
" проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету, у тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних фондів за дорученням Національного банку України і Головного управління Державного казначейства;
" надання кредитів юридичним особам;
" надання кредитів фізичним особам;
" придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг);
" залучення депозитів юридичних осіб;
" залучення депозитів фізичних осіб;
" ведення валютних рахунків клієнтів;
" неторгівельні операції;
" операції за міжнародними торгівельними розрахунками;
" операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;
" операції з залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку ;
" відповідальне збереження цінностей клієнтів банку;
" фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;
" довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами) за дорученням клієнтів;
" надання консультаційних коштів;
" купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними;
" купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними.
В структурі Дирекції 11 відділів та 3 сектори (див. схему 4). Персонал налічує 130 чоловік.
Чернівецька облдирекція є однією з 7 дирекцій, які в 1998 році отримали найкращі фінансові показники. Прибуток, отриманий Дирекцією за 1998 рік складає 3056,7 тис. грн. Найбільшу частку доходів (62,2%) склали доходи від кредитних операцій в національній валюті. Цінні папери складали 2,3% кредитних ресурсів Дирекції, а в структурі активів їх питома вага дорівнювала 4,25%.
?
Схема 4. Організаційна структура Чернівецької облдирекції АКБ "Укрсоцбанк".
2.2. Основні операції Чернівецької облдирекції "Укрсоцбанк" на ринку цінних паперів.
Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" комерційним банкам дозволено:
- випускати, купувати, продавати i зберігати платіжні документи (акції, облігації, векселі тощо) та проводити інші операції з ними;
- залучати і розміщувати кошти та управляти цінними паперами за дорученням клієнта (довірчі операції);
- надавати консультаційні послуги;
- проводити розрахунки за дорученнями клієнтів (це стосується і операцій із цінними паперами).
Перелічені види діяльності охоплюють майже всі можливі операції із цiнними паперами, оплачувані власними коштами і за дорученнями. Комерційний банк може бути професійним учасником ринку цінних паперів, виконуючи функції інвестиційного посередника (фінансового брокера), інвестицiйного консультанта; може працювати у режимі, властивому інвестиційній компанії або інвестиційному фондові. Останнє можливе, якщо відділ банку, який займається операціями із цінними паперами, має окремий баланс, залучає ресурси за рахунок випуску цінних паперів від імені банку, перерозподіляє вказаніресурси для інвестування у цінні папери. Якщо названі передумови мають місце, то для проведення операцій із цінними паперами, безсумнівно, залучаються власні кошти банку.
Банк також може діяти на ринку цінних паперів як емітент або інвестор. Досвід функціонування фінансових установ на вітчизняному фондовому ринку дає змогу і зробити висновок, що саме банки випускають найбільшу кількість найліквідніших акцій та облігацій, а також є найбільшими інвесторами як у приватні цінні

 
 

Цікаве

Загрузка...