WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції комерційних банків на фондовому ринку - Реферат

Операції комерційних банків на фондовому ринку - Реферат

обігу на основі глибокого вивчення кон'юнктури фондового ринку України;
" визначення перспективних цінних паперів та налагодження зв'язків з їх емітентами;
" оцінка можливостей залучення нових цінних паперів в майбутньому;
" поглиблений аналіз плато- і кредитоспроможності клієнтів, які є власниками іменних цінних паперів;
" впровадження відповідного програмного продукту для забезпечення максимально швидкого і ефективного доступу до реєстру власників іменних цінних паперів.
Наведені заходи дозволять активізувати діяльність облдирекції на ринку цінних паперів, створять умови для максимального використання потенціалу дирекції та збільшення прибутку.
?
Список використаної літератури.
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91 № 872-12..
2. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.07.91 №1202-12
3. Положення про операції банків з векселями, затверджене Постановою Правління НБУ від 28.05.99 №258.
4. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджено Рішенням ДКЦПФР від 26.05.98 №60.
5. Положення про порядок підтримки Національним банком України ліквідності банківської системи через операції РЕПО купілю/продаж державних цінних паперів, затверджено Постановою Правління НБУ від 26.12.96 №333.
6. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування збитків комерційних банків від операцій з цінними паперами.
7. Тимчасове положення про порядок рефінансування Національним банком України комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів, затверджено Постановою Правління НБУ від 28.09.95 №246.
8. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции.- С.: Сам. Вен.,1992.-160 с.: ил.
9. Андрушків Т. Банки як суб'єкти фінансових ринків України: роль і перспективи.//Банківська справа.-1998.-№2.-с. 50-54.
10. Байрака В. Державні облігаційні позики: світовий досвід.//Вісник НБУ.-1998.-№3.-с. 30-33.
11. Баласинович Б, Гордіца Т., Заволічна Т. Фондовий ринок і банківська система в інвестиційному процесі України.//Банківська справа.-1998.-№3.-с.55-59.
12. Банки и банковские операции: Учебник для ВУЗов/ Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, О.М. Маркова и др.;под ред проф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-471 с.
13. Банковское дело. Под ред. проф. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецеой.- М.: Финанси и статистика,1996.-392 с.
14. Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи.//Вісник НБУ.-1998.-№9.-с. 20-24.
15. Барановський О. Фінансова безпека фондового ринку.//Економіка, фінанси, право.-1998.-№11.-с. 12-16.
16. Бурмака М.О. Регулювання фондового ринку в Україні.//Фінанси України.-1998.-№11.-с. 78-84.
17. Валиев С.Х., Єльтазаров Б.Т. Защита ценных бумаг.-М: ЧеРо, 1997.-250 с.
18. Вступ до банківської справи. Під ред. Савлука М.І. Київ: Лібра,1998.-344 с.
19. Галенко О. Класифікація учасників ринку цінних паперів.//Вісник НБУ.-1998.-№12.-с. 21-22.
20. Гапонюк М.А. Особливості розвитку ринку ОВДП.//Фінанси України.-1998.-№11.-с. 68-73.
21. Герасимчук К.Н. Деякі питання вдосконалення фондового ринку в Україні.//Фінанси України.-1998.-№2.-с. 119-122.
22. Де фоссе Гастон. Фондовая биржа и биржевые операции/ пер. с франц. - М., 1995.-320 с.
23. Жуков Е. Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: учебное пособие для ВУЗов. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-224 с.
24. Івасів Б.С., Івасів І.Б. Проблеми формування ринку векселів в Україні.//Фінанси України.-1997.-№2.-с. 70-73.
25. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. Учебное пособие. - М.: Русская деловая литература, 1997.-256 с.
26. Ковальова У.В. Регулювання ринку цінних паперів в США.//Фінанси України.-1997.-№10.-с. 93-96.
27. Кузнецов М.В., Овчинников А.С. Технический анализ рынка ценных бумаг.-М.: ИНФРА-М, 1996.-174 с.
28. Ларіонова Л.Д. Фондовий ринок України в інтер'єрі економічного спаду.//Фінанси України.-1998.-№12.-с.100-102.
29. Лисенков Ю., Камбулов Д. Фондовий ринок: Договірне - правове забезпечення.- К.: Вексельно - розрахунковий центр банку "Україна"; ТОО "Задруга", 1996.-306 с. Рос.
30. Лінников В., Мізецька О. Становлення ринку цінних паперів в Україні.//Банківська справа.-1998.-№3.-с. 35-39.
31. Лінников В.М., Глущенко С.В. Методологічні принципи аналізу суті фондового ринку в цілому та Україні зокрема.//Фінанси України.-1998.-№3.-с. 35-36.
32. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-288 с.
33. Мельник О. Вплив банківської системи на інвестиційний ринок.//Економіка, фінанси, право.-1998.-№8.-с. 5-7.
34. Нагляд за роботою фондового ринку здійснюється заради тих суб"єктів, які на ньому працюють.//Фінанси України.-1998.-№2.-с. 104-105.
35. Науменкова С. Роль банківських установ у інвестуванні розвитку економіки.//Банківська справа.-1998.-№5.-с. 45-50.
36. О'Брайен Дж., Шривастова С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами/ Пер. с англ.-М.: Дело ЛТД, 1995.-216 с.
37. Оскольський В. Реалії і перспективи ринку цінних паперів в Україні.//Вісник НБУ.-1998.-№1.-с. 35-40.
38. Основы банковского дела. Под ред. д.е.н., проф. Мороза А.Н. - М.: "Издательство Либра" МП, 1994.-327 с.
39. Охріменко О.О., Охріменко О.А. Ринок держоблігацій: ретроспектива, аналіз, прогноз.//Фінанси України.-1997.-№6.-с. 48-52.
40. Пересада А.А. Основи інвестиційної діяльності. К. "Издательство Либра" ООО, 1996.-396 с.
41. Пилипчук С.І. До питання про розвиток вексельного обігу.//Фінанси України.-1997.-№11.-с. 99-102.
42. Попов В.М., Романишин В.О., Герасимчук Ю.О. Ринок цінних паперів і відтворювальному процесі перехідної економіки.//Фінанси України.-1998.-№8.-с. 118-121.
43. Пугачев Р. Цінні папери - конвертовані облігації.//Економіка, фінанси, право.-1998.-№6.-с. 12-15.
44. Ринок цінних паперів під впливом макроекономічних негараздів.//Вісник НБУ.-1998.-№2.-с. 46-51.
45. Ротов А.І. Перспективи вексельного обігуУкраїні.//Фінанси України.-1997.-№10.-с. 111-116.
46. Сорока О. Вихід України на ринки міжнародних облігацій.//Банківська справа.-1998.-№1.-с. 32-35.
47. Стащук М.В. Формування системи незалежних реєстраторів і депозитаріїв цінних паперів.//Фінанси України.-1997.-№10.-с. 113-115.
48. Цінні папери в Україні. Українська фондова біржа.-- К., 1993.-174 с.
49. Черняк О., Пешко О. Визначення оптимального портфелю цінних паперів і методи врахування ретроспективних даних.//Банківська справа.-1998.-№4.-с.58-61.
50. Шевчук В. Я., Рогожин П.С.Основи інвестиційної діяльності. - К.; Генеза, 1997.-384 с.
51. Ширинская З.Г., Нестерова Т.Н., Соколинская Н.Э. Бухгалтерский учет и операционная техники в банках. - М.: Издательство "Перспектива": ИНФРА- М, 1997.-488 с.
52. Януль І.Є., Цимбалюк М.А. Шляхи розвитку фондового ринку в Україні.//Фінанси України.-1998.-№6.-с. 96-99.

 
 

Цікаве

Загрузка...