WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції комерційних банків на фондовому ринку - Реферат

Операції комерційних банків на фондовому ринку - Реферат

ліцензію на здійснення операцій з державними цінними паперами.
Залежно від терміну дії операції РЕПО на позабіржевому ринку використовуються такі види операцій:
- нічне РЕПО (термін дії один день, процентна ставка є фіксованою на весь термін проведення операції);
- відкрите РЕПО (термін операції в угоді не визначається, кожна із сторін угоди може вимагати виконання операції РЕПО в будь-який час, але з обов'язковим повідомленням про завершення цієї угоди. Процентна ставка не є фіксованою і перераховується кожного разу);
- строкове РЕПО (термін операції чітко визначений, процентна ставка є постійною протягом усієї операції РЕПО).
Із метою забезпечення зобов'язань про зворотний викуп державних цінних паперів Національний банк України отримує гарантійний внесок, виходячи із ринкової оцінки державних цінних паперів, які є об'єктом операції РЕПО. Гарантійний внесок є захистом від потенційних збитків у разі різких коливань цін на державні цінні папери. Сума гарантійного внеску залежить від терміну укладеної угоди за операцією РЕПО, типу державних цінних паперів, які є предметом угоди, та суми очікуваного доходу за цими цінними паперами.
Широко розповсюджені операції комерційних банків з векселями. Усю сукупність даних операцій можна поділити на:
1. Кредитні - операції, що супроводжуються наданням або залученням грошових коштів проти векселів або під забезпечення векселів.
1.1. Активні:
" врахування векселів;
" надання кредитів під заставу векселів.
1.2. Пасивні (рефінансування кредитних активних, гарантійних і розрахункових операцій):
" переврахування придбаних векселів;
" одержання кредитів під заставу
2. Торговельні - операції з вкладення або залучення грошових коштів під векселі.
2.1 Активні - купівля векселів.
2.2 Пасивні (рефінансування кредитних активних, гарантійних і розрахункових операцій) - продаж придбаних векселів.
3. Гарантійні - операції, що супроводжуються взяттям банку на себе зобов'язань платежу за векселями з умовою відкладення, тобто оплатити векселі при настанні певних обставин і в обумовлений строк.
" авалювання векселів.
" видача гарантій під забезпечення оплати векселів.
4. Розрахункові:
" операції з оформлення заборгованості векселями;
" операції з розрахунків з використанням векселів.
5. Комісійні та довірчі:
" інкасування векселів;
" оплата векселів, у яких банк виступає особливим платником (доміциліатом);
" зберігання векселів;
" купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів.
Комерційний банк може зазнати збитки від операцій з цінними паперами внаслідок:
" погіршення фінансового стану емітенту цінного паперу;
" зниження ринкової ціни цінних паперів внаслідок зміни поточної ринкової норми дохідності.
Погіршення фінансового стану емітенту ставить під сумнів його здатність погасити борговий цінний папір в повному обсязі у встановлені строки і сплатити суми нарахованих процентів (якщо такі нараховуються), а також його здатність повернути власникові капітального цінного паперу частку капіталу та належного такому інвесторові нерозподіленого прибутку. У разі наявності в комерційного банку цінних паперів емітентів, фінансовий стан яких погіршується, при інших незмінних умовах (тобто при сталості рівня ринкової норми дохідності), реальна балансова вартість таких паперів (розрахована як сума дисконтованих платежів, або як поточна ринкова ціна) зменшуватиметься. Таке зменшення суми активів банку фактично є його збитками. Таким чином, перша категорія збитків комерційних банків від операцій з цінними паперами - це реальні збитки внаслідок неповернення частини або повної суми інвестиційного вкладення.
Зміна поточної ринкової норми дохідності змінює рівень дохідності поточних та можливих інвестиційних вкладень. При наявності в банку цінного паперу з фіксованою сумою доходу у разі збільшення ринкової норми дохідності вище рівня фіксованої ставки за таким папером, при інших незмінних умовах (тобто при стабільності фінансового стану емітенту), реальна балансова вартість паперу зменшуватиметься, оскільки одна грошова одиниця інвестиційного вкладення при старій нормі приносить інвесторові стільки доходу, скільки буде приносити менша сума грошових коштів при новій, вищій нормі. Таким чином, друга категорія збитків комерційних банків від операцій з цінними паперами - це збитки втрачених можливостей, що можуть виникнути навіть за цінними паперами найбільш надійних емітентів.
Охарактеризуємо діяльність Чернівецької облдирекції АКБ "Укрсоцбанк" на фондовому ринку в 1998 році.
Основними напрямками діяльності дирекції на ринку цінних паперів є:
" операції з акціями і облігаціями;
" операції з векселями;
" реєстраторська та комісійна діяльність;
Найбільший обсяг операцій, що здійснювались за рахунок як власних, так і клієнтських коштів, припадає на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
На ринку ОВДП дирекція працює в межах коштів обов'язкового резервування на коррахунку, страхування вкладів фізичних осіб, згідно вказівок установи НБУ, за дорученням клієнтів та для власних потреб.
"Укрсоцбанк" є членом УМВБ, завдяки чому забезпечується надання клієнтам банку послуг пов'язаних з купівлею - продажем державних цінних паперів не тільки на первинному, а і на вторинному ринках.
За звітний період банком було придбано держоблігацій на загальну суму 1,14 млн. грн. Це дало змогу не тільки отримати значний прибуток після їх погашення, але і ефективніше використовувати грошові кошти, зокрема шляхом формування обов'язкових резервів з використанням ОВДП. На кінець минулого року розмір портфелю інвестицій в державні цінні папери складав 443,17 тис. грн., тобто 4,25 % від загальної суми активних вкладень.
Оскільки Чернівецька облдиреція не має права випускати власні цінні папери, операції здійснювались з цінними паперами інших емітентів. Обіг цих цінних паперів показаний в таблиці 1.
Таблиця 1.
Звіт про обіг цінних паперів інших емітентів.
за 1998 рік
тис.грн.
Залишок на початок року
Придбано
Продано Залишок на кінець року Дивіденди та проценти отримані
1 2 3 4 5 6
Всього 1572,2 5488,8 6072,6 988,4 724,6
В тому числі
Акції
з них
-прості
-привілейовані
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Облігації 1572,2 5488,8 6072,2 988,4 724,6
з них
-республікан-ських позик
-підприємств
1572,2
0
5488,8
0
6072,2
0
988,4
0
724,6
0
Ощадні сертифікати (депозити)
0
0
0
0
0
1 2 3 4 5 6
Казначейські зобов'язання
0
0
0
0
0
Векселі 0 0 0 0 0
Інші цінні папери
0
0
0
0
0
Як свідчать дані таблиці за минулий рік було придбано облігацій на загальну суму 5488,8 тис грн., а продано на суму 6072,6 тис. грн. Залишок на кінець періоду склав 988,4 тис. грн., проти 1572,2 тис. грн. на початок

 
 

Цікаве

Загрузка...