WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інформаційна база фінансового аналізу - Реферат

Інформаційна база фінансового аналізу - Реферат

форми № 2 містить розшифровку матеріальних та інших витрат.
Дані форм № 1-п, 22, 5-е використовують для факторного аналізу собівартості та прибутку від реалізації.
До аналізу майнового стану підприємства залучаються дані з форми № 1 статистичної звітності "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)"; для аналізу структури джерел фінансування майна підприємства використовують дані форми № 2-Б "Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів" за видами цінних паперів про їх наявність та розміщення серед юридичних і фізичних осіб, а також інвесторів інших країн.
Дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку
Дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку надаються керівництву підприємства для прийняття відповідних рішень щодо витрат: за видами виробів (послуг, робіт); за
місцями виникнення (виробничі підрозділи); за класифікаційними ознаками (постійні та змінні); за калькуляційними статтями; за економічними елементами; за періодами тощо.
Структуру витрат підприємства за економічними елементами - матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші витрати - відбивають у розд. II "Звіт про фінансові результати". Ці дані використовують для порівняльного аналізу структури витрат підприємств однієї галузі, а також для аналізу динаміки матеріале- або трудомісткостівласного виробництва.
Облік витрат за місцями виникнення дає можливість контролювати формування затрат і відповідальність щодо їх доцільності (перше завдання) та обгрунтовано розподіляти непрямі витрати за носіями витрат (друге завдання).
Дані обліку за носіями витрат (калькулювання собівартості одиниці продукції, роботи чи послуги) використовують для порівняння ціни продажу і собівартості. Облік за носіями тільки прямих витрат (без розподілу постійних витрат) дає змогу визначити маржинальний дохід на виріб як різницю між ціною реалізації та прямими витратами. Розмір маржинального доходу - істотна інформація для керівництва підприємства. Він показує "внесок" виробу в покриття постійних витрат і, отже, у такому самому обсязі - у прибуток підприємства.
Дані з первинної облікової документації (вибіркові дані)
Невід'ємною умовою бухгалтерського обліку є документальне оформлення кожної господарської операції.
З метою поглибленого аналізу фінансового стану підприємства вибірково, на запит, можна скористатися даними з первинних документів оборотних відомостей за аналітичними та синтетичними рахунками, наприклад: про часткову або повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; про структуру дебіторської та кредиторської заборгованості за видами, термінами оплати та носіями; про виконання кредитних угод; про непродуктивні видатки та розкрадання матеріальних цінностей тощо. В Україні залучення первинних даних бухгалтерського обліку передбачено методикою поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій.
Експертні оцінки
У попередніх підрозділах розглядались інформаційні джерела, які містять дані про те, що вже сталося, тобто про минуле. Аналізуючи фактичний фінансовий стан підприємств, до експертних оцінок вдаються насамперед з метою отримання даних про відносну значущість того чи іншого аналітичного показника під час розгляду їх сукупності: наприклад, такі оцінки потрібні при визначенні узагальнюючого показника ліквідності балансу, класності підприємства як замовника та рейтингового узагальнюючого показника фінансового стану. Проте експертні оцінки використовують переважно для прогнозування фінансового стану підприємства, а також для фінансової експертизи інвестицій. Висококваліфіковані досвідчені фахівці можуть оцінити ймовірність очікуваних доходів і витрат, ступінь ризику реальних і фінансових інвестицій, зміни в курсі національної валюти, у податковому законодавстві тощо.
Список використаної літератури
1. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. - М.: ДИС, 1998. -120 с.
2. Баканов М. П., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1996.
3. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 480 с.
4. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2-х т. - К.: Ника-Центр, 1999. - 512 с.
5. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: Підруч.: Пер. з англ. - К.: Молодь, 1997. - 1000 с.
6. Ван Хори Дж. К Основы управления финансами: Учебник: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 800 с.
7. Вітлинський В. В., Пернарівський О. В., Баранова А. В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. - 1999.-№12.
8. Глазунов В. Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы. - 1999. - № 2.
9. Голов С, Пархоменко В. Новый план счетов: построение и применение // Бухгалтер, учет и аудит. - 2000. - № 1.
10. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємств в Україні та за кордоном // Економіка, фінанси, право. - 1999. - № 5.
11. Ковалев В. В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1998.-512 с.
12. Колесников В. П., Кроливецкая Л. П. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 1995. -476 с.
13. Конрад Карлберг. Бизнес-анализ с помощью Excel.-К.: Диалектика, 1997.
14. Кретина М. Н. Финансовое состояние предприятий: Методы оценки. - М.: ДИС, 1998. - 224 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...