WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні - Реферат

Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні - Реферат

тоді як блокуючих чи ініціативних - від двох (блокуючий 1-го рівня) до десяти (ініціативний 2-го рівня).
Визначаючи розмір контрольного (одного з його видів - вирішального чи блокуючого) пакета акцій, необхідно враховувати також можливості присутності певної кількості акціонерів на загальних зборах. Безумовно, внаслідок делегування повноважень власника від одних акціонерів іншим потенційна присутність усіх голосуючих на загальних зборах існує, але тільки потенційна. Що більша кількість акціонерів у товаристві і більшою мірою вони розосереджені територіально, то розміри реального контрольного пакета акцій (ідеться про вирішальний та блокуючий пакети, оскільки ініціативний не залежить від присутності акціонерів на зборах) можуть бути меншими за зазначені. Прийняття рішень на загальних зборах завжди ускладнене, якщо жодна з груп акціонерів не має контрольного пакета акцій.
Отже, домінуючі акціонери мають відігравати важливу роль у корпоративному управлінні. Для AT, створених у процесі приватизації державних підприємств, велике значення у становленні корпоративних відносин і корпоративного управління мають державні органи приватизації, які очолює Фонд державного майна України. Державні органи приватизації затверджують, змінюють, доповнюють плани розміщення акцій ВАТ, що виникли у процесі приватизації, тим самим визначають майбутні параметри корпоративних відносин і корпоративного управління в АТ.
Рис. . Види контрольного пакета акцій
Державні органи приватизації є продавцями державних пакетів акцій ВАТ, створених у процесі акціонування. У результаті продажу державних пакетів акцій зменшується частка держави в майні АТ і збільшується частка інших акціонерів.
Продаж державних пакетів акцій АТ, що приватизуються через фондові біржі та позабіржову фондову торговельну систему, змінює корпоративнівідносини і структуру корпоративного управління в АТ шляхом передання впливу та контролю від держави до недержав-них юридичних осіб і(або) фізичних осіб.
Фонд державного майна України бере участь у корпоративному управлінні АТ у межах повноважень, зумовлених часткою держави у статутному фонді. Якщо Фонд державного майна має блокуючий або контрольний пакет акцій, він може істотно впливати на діяльність АТ, визначаючи склад органів управління АТ, а також блокуючи прийняття помилкових стратегічних рішень.
Великий внесок у формування цивілізованих корпоративних відносин у країні зробила ДКЦПФР. До основних її завдань у цій сфері належать:
o формування і реалізація єдиної державної політики щодо корпоративного управління, сприяння відповідності національного корпоративного законодавства міжнародним стандартам;
o розробка нормативної бази і підготовка проектів законодавчої бази для акціонування та ринку цінних паперів;
o державне регулювання і контроль за випуском та обігом цінних паперів, дотриманням законодавства в цій сфері;
o узагальнення практики застосування законодавства з питань діяльності AT, випуску й обігу цінних паперів, розробка пропозицій щодо його вдосконалення;
o захист прав акціонерів шляхом вжиття заходів щодо запобігання порушенням законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій у межах повноважень комісії.
Аналіз сучасного стану корпоративних відносин в Україні засвідчує, що підвищення ефективності корпоративного управління залежить від багатьох чинників:
o активної ролі держави як найбільшого засновника, власника і продавця акцій;
o організації відповідно до вимог законодавства України роботи з AT, які мають державні пакети акцій;
o створення ефективної системи управління державними пакетами акцій (паями, частками) в усіх господарських товариствах, особливо в ЗАТ;
o підвищення ролі спостережних рад у корпоративному управлінні та представників держави у спостережних радах;
o зменшення кількості акцій у власності держави, чисельності акціонерів і консолідації пакетів акцій;
o підвищення вимог акціонерів до керівництва AT щодо ефективності його діяльності;
o досягнення балансу інтересів між великими акціонерами, що контролюють AT;
o підвищення ефективності діяльності та прибутковості AT;
o створення передумов для залучення додаткового акціонерного капіталу (друга й наступні емісії акцій);
o розвитку фондового ринку, удосконалення механізмів обігу цінних паперів;
o формування надійної системи захисту прав акціонерів;
o посилення контролю з боку державних органів за діяльністю AT.
Список використаної літератури:
1. Кучеренко В. Рейтинги ПФТС: Тільки індикатори ринку, чи інструменти формування прибутків // Економіка, фінанси, право. - 2000. - №1.-С 27-31.
2. Ли Ченг Ф., Финнерти Джозеф И. Финансы корпораций: теория, методы, практика. - М.: ИНФРА-М, 2000.
3. Лінніков В. М., Глущенко С. В. Методологічні принципи аналізу суті фондового ринку в цілому та України зокрема // Фінанси України. - 1998.- №3. - С 92-101.
4. Лупенко Ю. О. Формування контрольних пакетів акцій акціонерних товариств //Фінанси України. - 1997. -№9. -С 98-101.
5. Лялин С. Перспективы развития российского рынка корпоративных облигаций // Фин. бизнес. - 1999. - № 11. - С. 24-31.
6. Малишев Б. Правові аспекти управління відкритим акціонерним товариством // Економіка, фінанси, право. - 1999. - № 8. - С. 25-29.
7. Мамічева Л. Акціонерні товариства в Україні: зародження та сучасний стан // Економіка, фінанси, право. - 1998. -№9. - С. 7-9.
8. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. -К.: Основи, 1998. -956 с.
9. Мозговий О. Фондовий ринок нарощує м'язи // Уряд, кур'єр. - 2000. - № 9. - С 4.
10. Мозговий О. Фондовий ринок України: сучасний стан // Уряд, кур'єр. - 2000.-№ 140. - С 5.
11. Муравйов А., Савулькін Л. Корпоративне управління та його вплив на поведінку приватизованих підприємств // Про приватизацію: Держ. інформ.бюл. - 1999. - № 1.-С 51-56.
12. Нарский В., Краев А., Коньков И. Американские депозитарные расписки - средство привлечения зарубежных инвестиций // Фин. бизнес. - 1999.-№ П.-С. 44-47.
13. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси: Пер. з англ. - К.: Вік; Глобус, 1992.
14. Основы корпоративных финансов: Пер. с англ. / С. Росс и др. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.
15. Павлова Л. П. Финансы предприятий. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...