WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні - Реферат

Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні - Реферат

загальні збори можуть винести рішення про передання окремих своїх прав у компетенцію правління. Очолює правління голова, який згідно із статутом повинен мати право діяти від імені товариства без доручення, представляти інтереси товариства в усіх установах і організаціях, мати право підписувати всі документи юридичного, господарського, фінансового та виробничого призначення, розпоряджатися коштами і майном товариства, організовувати його діяльність.
Ревізійна комісія створюється для контролю за фінансово-господарською діяльністю правління товариства. Діяльність ревізійної комісії зрештою зводиться доперевірок діяльності правління, аналізу їх результатів та інформування про них загальних зборів і спостережної ради. Найяскравішими ознаками недосконалості вітчизняної системи корпоративного управління є юридична незахищеність прав акціонерів, відсутність належного контролю за діяльністю правлінь і посадових осіб акціонованих підприємств. Внаслідок цього збільшується кількість так званих акціонерних зловживань при створенні та функціонуванні AT.
Зокрема, органи ДКЦПФР виявляють багато правопорушень з боку емітентів у процесі емісії, розміщення та обігу цінних паперів.
На практиці законодавство про випуск цінних паперів часто порушується, якщо керівництву AT необхідно прийняти вигідні для себе рішення, отримати більшість голосів на загальних зборах акціонерів з окремих питань, включених у порядок денний. Так, часто акціонери своєчасно не інформуються про збори акціонерів; поінформованим же акціонерам не надають необхідних матеріалів з порядку денного загальних зборів. Крім того, при підготовці та проведенні загальних зборів не виконуються процедурні вимоги. Правління окремих AT без дозволу загальних зборів вносять зміни у статутні документи, порушують порядок проведення відкритої підписки на акції.
Можливе скоєння злочинів шляхом заснування фіктивного AT, коли через відкриту підписку на акції залучається капітал (весь або його частина), який потім вилучається з фондів цього AT у вигляді внесків до статутного фонду інших підприємств. У результаті консолідований у такий спосіб інвестиційний капітал привласнюється керівництвом псевдотовариства.
Порушення прав акціонерів відбувається внаслідок таких дій:
o при додатковій емісії акцій з метою збільшення статутного фонду AT акціонери не користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій, хоча таке право визначено у ст. 38 Закону України "Про господарські товариства" [2], тобто проводиться підписка на акції в інтересах зацікавлених осіб керівництва (органів управління) AT з метою збільшення їх пакетів акцій. Звичайно, реальна мета емісії не розкривається.
У ВАТ акції перерозподіляються при додатковій емісії переважно шляхом концентрації контролю керівництва AT (представників директорського корпусу, адміністрації) над більшістю випущених акцій підприємства або придбання стороннім інвестором контрольного пакета акцій з метою здійснення на підприємстві власної господарської стратегії. Мета ж заснування та функціонування ЗАТ - не дати змогу сторонньому покупцеві - інвестору (конкуренту) отримати контрольний пакет акцій. Ці процеси часто пов'язані із зловживаннями через фактичну відсутність контролю акціонерів за діяльністю виконавчих органів підприємства:
o до статуту AT вносяться положення, що визначають умови збільшення або зменшення статутного фонду, розміщення нових випусків акцій в інтересах керівництва AT. У такий спосіб обмежуються права акціонерів, зокрема повноваження загальних зборів;
o викривлення в дивідендній політиці окремих вітчизняних AT, пов'язані з невиплатою оголошених дивідендів тривалий час при позитивних фінансових результатах діяльності AT або з виплатою їх лише частині акціонерів.
Поширені на ринку цінних паперів України зловживання пов'язані з отриманням прибутку через коливання вартості цінних паперів. Ці зловживання можливі внаслідок того, що керівництво AT має змогу впливати прямо або опосередковано на курс випущених акцій і відповідно дешево купувати їх і дорого продавати. При цьому можуть використовуватися такі протизаконні методи:
o імітація фінансової неспроможності (банкрутства); політика безпідставної невиплати дивідендів або явно заниженої їх виплати; поширення недостовірної інформації у трудовому колективі AT щодо постійного зниження ринкової вартості акцій їх підприємства (це призводить до падіння курсу акцій, що, в свою чергу, створює сприятливі умови для скуповування зацікавленими особами цих акцій);
o підкуп державних чиновників з метою заарештувати на певний термін рахунки AT (такі ситуації широко висвітлюються засобами масової інформації і так само призводять до "необхідного" падіння курсу акцій).
Отже, в Україні існує багато різноманітних способів незаконного отримання коштів (або акцій) зацікавленими особами керівництва AT. Тому вдосконалення вітчизняної системи корпоративного управління має сприяти обмеженню можливостей "акціонерних зловживань".
Ураховуючи досвід побудови системи корпоративного управління у США, Німеччині та інших розвинених країнах, а також внутрішні особливості розвитку акціонерної форми господарювання в Україні, доходимо певних висновків.
Зовнішні механізми контролю за діяльністю корпорацій в Україні недосконалі, що потребує багато часу на їх розвиток. Недостатньо розвинений вторинний фондовий ринок ускладнює застосування акціонерами такого засобу впливу на керівництво корпорацій, як продаж акцій. Загроза поглинання або банкрутства, що призводить до втрати менеджерами постів, які вони обіймають, так само ще не стала дієвим засобом тиску на керівників підприємств. Нині, по суті, єдиним реальним механізмом, що здатний стимулювати менеджерів діяти в інтересах власників капіталу, є прямий контроль акціонерів на основі використання права голосу на зборах і представництва у правлінні AT. Отже, ефективність корпоративного управління потрібно підвищувати шляхом застосування внутрішніх механізмів контролю. В Україні прямий контроль акціонерів має посилюватися передусім на основі концентрації власності, за рахунок зменшення загальної кількості акціонерів, але збільшення кількості домінуючих акціонерів - власників великих пакетів акцій. Наявність останніх або групи акціонерів зі схожими інтересами слід вважати необхідною (але не достатньою) умовою ефективного контролю за

 
 

Цікаве

Загрузка...