WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Види корпоративних цінних паперів і їх особливості (пошукова робота) - Реферат

Види корпоративних цінних паперів і їх особливості (пошукова робота) - Реферат

Законом України "Про цінні папери і фондову біржу" вексель - це боргове зобов'язання, що надає його власникові безумовне право вимагати після настання терміну платежу від векселедавця простого або акцептанта переказного векселя сплати вексельної суми. Обіг векселів регулюється особливими нормами права - вексельним правом, що вимагає насамперед правильного оформлення векселя, у противному разі він буде недійсний.
Згідно зі ст. 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" [5] форма і порядок виготовлення бланків векселів затверджуються ДКЦПФР; векселі не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені).
Розблокуванню неплатежів і залученню кредитів може сприяти застосування корпораціями особливого виду цінних паперів - складських свідоцтв як фінансового інструмента отримання кредитів під заставу запасів товарів.
Складське свідоцтво (СС) - це товаронаповнений цінний папір, що видається зберігачем (товарним складом) на підтвердження прийняття товарів на зберігання. Складське свідоцтво є неемісійним цінним папером, для випуску якого не потрібні державна реєстрація і реєстрація проспектів емісії. В Україні ще немає нормативних документів, які визначають особливості СС. У Росії частково розроблено правову базу використання СС. Розрізняють СС двох типів: прості та подвійні. Просте СС є цінним папером на пред'явника і складається з однієї частини. Подвійне СС складається з двох частин: складського свідоцтва - А і заставного свідоцтва - Б (варанта), які є цінними паперами і можуть обертатися разом або окремо на біржовому і позабіржовому ринках.
Варант використовують як заставу для отримання кредиту. Його відокремлюють від подвійного СС і передають кредитору; при цьому на частині А в подвійному СС роблять позначку про суму отриманого кредиту і відсотки за ним. Отже, покупець частини А подвійного СС сповіщається про наявність застави і її суму, а для отримання товару зі складу йому необхідно розрахуватися з кредитором, оскільки це можливо лише в обмін на обидві частини подвійного СС.
Застосування СС може позитивно вплинути не тільки на фінанси окремих компаній, а й на фінансову систему держави, оскільки:
o даєможливість відмовитися від бартеру;
o сприяє залученню в ринковий оборот активів підприємств, що раніше не працювали (майна, запасів);
o прискорює оборотність обігових коштів підприємств, оскільки підвищує ліквідність товару за рахунок обороту частини А подвійних СС на ринку при незмінному перебуванні товару на складі;
o може підвищити збір податків, якщо СС прийматимуть податкові органи на погашення заборгованості підприємств бюджету з подальшою реалізацією на біржовому та позабіржовому ринках;
o сприяє значному розширенню кредитування підприємств під заставу СС, які є якісним забезпеченням банківських позик.
Складські свідоцтва є перспективними цінними паперами. Введення їх у повномасштабний обіг потребує захисних заходів щодо підвищення довіри до них. В Україні необхідно розробити нормативну базу для забезпечення умов професійної діяльності учасників ринку СС, встановити єдині правила і стандарти здійснення операцій з ними, створити єдину інформаційну базу даних СС.
Список використаної літератури
1. Анохин С. Особенности управления корпоративными финансами // Фин. бизнес. - 2000. - № 6. - С. 23-28.
2. Анохин С. Управление финансовыми активами // Фин. бизнес. - 2000. - № 7. - С. 21-28.
3. Бондар О. М., Мендрул О.Г. Сукупна вартість підприємств у процесі масштабної грошової приватизації // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 2000. - № 5. - С 70-75.
4. Брейли P., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. - М.: Олимп-бизнес, 1997.
5. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - К.: Молодь, 1997.
6. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1999.
7. Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2000.
8. Вітлінський В.В., Пернарівський О. В., Баранова А. В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. - 1999. -№ 12. - С 91-103.
9. Войцеховсъкий П. В. Про деякі питання створення та приватизації холдингових компаній //Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1999. - № 9. - С 64-65.
10. Горбунов А. Р. Холдинговые предприятия и дочерние фирмы. - М.: Анкил, 1994.
11. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. - К.: МАУП, 1999.
12. Пеанов А. П. Акционерные общества: управление капиталом и дивидендная политика. - М.: ИНФРА-М, 1996.
13. Іменітова О. Методи оцінки ринкової вартості акцій // Ринок цінних паперів. - 1997. - № 20. - С 5-8.
14. Карбовник О. I. Шляхи фінансування акціонерних підприємств в Україні // Фінанси України. - 1998. - № 5. - С. 82-85.
15. Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. - М.: Филинъ, 1998.
16. Килячков А. А. Немецкий рынок ценных бумаг, его инструменты и индексы // Финансы и кредит. - 1999. - № 8. - С. 14-20.
17. Коломина-Труман М., Бараховский А. Опыт регулирования фондового рынка в Великобритании // Финансы и кредит. - 1999. - № 7. - С. 14-21.
18. Короленко М. В. Дивідендна політика акціонерного товариства // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С 58-63.
19. Кучеренко В. Національний ринок - Terra Incognita? // Економіка, фінанси, право. - 1999. - № 7. - С 22-24.
20. Кучеренко В. Рейтинги ПФТС: Тільки індикатори ринку, чи інструменти формування прибутків // Економіка, фінанси, право. - 2000. - №1.-С 27-31.
21. Ли Ченг Ф., Финнерти Джозеф И. Финансы корпораций: теория, методы, практика. - М.: ИНФРА-М, 2000.
22. Лінніков В. М., Глущенко С. В. Методологічні принципи аналізу суті фондового ринку в цілому та України зокрема // Фінанси України. - 1998.- №3. - С 92-101.
23. Лупенко Ю. О. Формування контрольних пакетів акцій акціонерних товариств //Фінанси України. - 1997. -№9. -С 98-101.
24. Лялин С. Перспективы развития российского рынка корпоративных облигаций // Фин. бизнес. - 1999. - № 11. - С. 24-31.
25. Малишев Б. Правові аспекти управління відкритим акціонерним товариством // Економіка, фінанси, право. - 1999. - № 8. - С. 25-29.
26. Мамічева Л. Акціонерні товариства в Україні: зародження та сучасний стан // Економіка, фінанси, право. - 1998. -№9. - С. 7-9.
27. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. -К.: Основи, 1998. -956 с.
28. Мозговий О. Фондовий ринок нарощує м'язи // Уряд, кур'єр. - 2000. - № 9. - С 4.

 
 

Цікаве

Загрузка...