WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку - Реферат

Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку - Реферат

придбаних AT власних акцій. З'ясуємо основні причини здійснення компаніями операцій з викупу власних акцій.
Можливі кілька ситуацій, що спонукають менеджерів до викупу. Перша ситуація - коли викуп власних акцій може бути альтернативою дивідендним виплатам компанії. При цьому акціонери, які зберегли свої акції, володітимуть більшою часткою активів фірми, тому їх добробут не знижуватиметься при переході компанії від виплати грошових дивідендів до викупу акцій і видачі їх акціонерам. Крім того, у них є вибір - продати додаткові акції за ринковою ціною, сплатити податок і отримати гроші,якщо вони потрібні зараз, або залишити акції в себе. При виплаті дивідендів усі акціонери мають їх отримати. За певних умов спрямування коштів AT на викуп частини власних акцій для розподілу їх між акціонерами може бути вигідніший для акціонерів, ніж отримання більшої суми дивідендів.
Зауважимо, що ситуація, коли AT, маючи готівку для сплати дивідендів, спрямовує її на викуп власних акцій, щоб розподілити їх замість того, щоб підвищувати дивіденди, навряд чи нині можлива в Україні.
За умов нерозвиненого вторинного ринку цінних паперів акції мають низьку ліквідність, тому акціонери швидше віддають перевагу поточним виплатам дивідендів як надійнішому доходу, ніж отриманню додаткових акцій, які важко продати.
Друга ситуація (знову таки із зарубіжного досвіду) - коли викуповуються власні акції замість того, щоб підвищувати дивіденди. При цьому в поточному році компанія отримує тимчасове підвищення припливу коштів і не сподівається, що так буде в майбутньому. За таких умов менеджери найімовірніше продовжуватимуть виважену дивідендну політику, тобто не будуть різко підвищувати виплату дивідендів грошима, а розподілять кошти у вигляді викуплених акцій, щоб уникнути зниження дивідендів у наступний період.
Третя ситуація, що ініціює викуп власних акцій, так само поширена у країнах з розвиненим фінансовим ринком. Компанія, переживаючи період зниження цін на свої акції, шляхом викупу великих пакетів акцій намагається підвищити їх курс. У багатьох випадках запровадження програм викупу власних акцій справді сприяє встановленню довіри інвесторів і ціна на акції підвищується, але існує небезпека, що вона знову знизиться після припинення AT операцій з
викупу. Як зазначалося, компанії необхідно мати власні акції в портфелі на той час, коли власники опціонів і варантів, випущених на її акції та облігації, зможуть скористатися наданими правами. Отже, реалізація опціонів і варантів так само призводить до необхідності здійснення операцій з викупу власних акцій.
Час від часу компанії можуть здійснювати такі операції, як подрібнення та консолідація акцій. Подрібнення акцій - це збільшення кількості акцій в обігу шляхом заміни однієї акції на кілька, наприклад подрібнення 3:1 означає, що кожна акція замінена на три. Якщо акція має номінальну вартість, то подрібнення супроводжується відповідним зниженням їх номінальної вартості. У розглядуваному прикладі вона зменшиться втричі. Подрібнення акцій можливе тоді, коли надто високі ціни на акції, що незручно для дрібних інвесторів. Подрібнення акцій інколи вигідне для акціонерів, адже ринок не завжди реагує на збільшення кількості акцій компанії в обігу відповідним зниженням ринкової ціни акції. Якщо остання не знизиться втричі, то акціонер, отримавши втричі більшу кількість акцій, може мати додатковий дохід від продажу акцій. Зазвичай подрібнення акцій не впливає на загальний прибуток компанії і не збільшує її фінансові ресурси, а прибуток, що припадає на кожну акцію в обігу, зменшується.
Процедуру подрібнення акцій компанії застосовують дуже часто. Не так часто компанії здійснюють консолідацію (або зворотний спліт), тобто зменшують кількість акцій в обігу шляхом заміни певної кількості акцій на одну (наприклад, три старі акції на одну нову) з відповідним підвищенням номінальної вартості акції. Однією з причин цього може бути встановлення біржами обмеження щодо мінімальної ціни однієї акції; зворотний спліт може підняти ціну до цього мінімуму.
Якщо AT залучає капітал за рахунок довгострокових облігаційних позик, може виникнути потреба в рефінансуванні.
Рефінансування облігацій - це достроковий викуп випущених облігацій із заміною їх на облігації нового випуску з нижчою процентною ставкою. Ця операція може бути вигідною при зниженні ринкових процентних ставок. За право дострокового викупу компанія має платити; пов'язані з можливістю викупу додаткові витрати складаються зі сплати за підвищені купони як компенсації покупцям облігацій за право викупу, а також виплати премії в разі реалізації цього права.
Список використаної літератури
1. Пеанов А. П. Акционерные общества: управление капиталом и дивидендная политика. - М.: ИНФРА-М, 1996.
2. Іменітова О. Методи оцінки ринкової вартості акцій // Ринок цінних паперів. - 1997. - № 20. - С 5-8.
3. Карбовник О. I. Шляхи фінансування акціонерних підприємств в Україні // Фінанси України. - 1998. - № 5. - С. 82-85.
4. Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. - М.: Филинъ, 1998.
5. Килячков А. А. Немецкий рынок ценных бумаг, его инструменты и индексы // Финансы и кредит. - 1999. - № 8. - С. 14-20.
6. Коломина-Труман М., Бараховский А. Опыт регулирования фондового рынка в Великобритании // Финансы и кредит. - 1999. - № 7. - С. 14-21.
7. Короленко М. В. Дивідендна політика акціонерного товариства // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С 58-63.
8. Кучеренко В. Національний ринок - Terra Incognita? // Економіка, фінанси, право. - 1999. - № 7. - С 22-24.
9. Кучеренко В. Рейтинги ПФТС: Тільки індикатори ринку, чи інструменти формування прибутків // Економіка, фінанси, право. - 2000. - №1.-С 27-31.
10. Ли Ченг Ф., Финнерти Джозеф И. Финансы корпораций: теория, методы, практика. - М.: ИНФРА-М, 2000.
11. Лінніков В. М., Глущенко С. В. Методологічні принципи аналізу суті фондового ринку в цілому та України зокрема // Фінанси України. - 1998.- №3. - С 92-101.
12. Лупенко Ю. О. Формування контрольних пакетів акцій акціонерних товариств //Фінанси України. - 1997. -№9. -С 98-101.
13. Лялин С. Перспективы развития российского рынка корпоративных облигаций // Фин. бизнес. - 1999. - № 11. - С. 24-31.
14. Малишев Б. Правові аспекти управління відкритим акціонерним товариством // Економіка, фінанси, право. - 1999. - № 8. - С. 25-29.
15. Мамічева Л. Акціонерні товариства в Україні: зародження та сучасний стан // Економіка, фінанси, право. - 1998. -№9. - С. 7-9.
16. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. -К.: Основи, 1998. -956 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...