WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Номінальні та реальні валютні курси. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції - Реферат

Номінальні та реальні валютні курси. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції - Реферат

років. Але цей термін має певні недоліки. Він передбачає, то економічні коливання відбуваються регулярно і їх можна прогнозувати. Насправді вони є нерегулярними, і їх практично не можна передбачити з високим ступенем точності.
Ділові цикли неоднакові в часі. Вони тривають від двох-трьох років до двох десятиліть, але всі мають одні й ті ж фази: 1) піднесення; 2) спад; 3) вершину; 4) дно. Піднесення і спад є головними фазами ділового циклу, а вершина і дно - його поворотними пунктами (рис. 9.1).
Спад - це фаза ділового циклу, в якій обсяг національного вироб-ництва скорочується протягом не менш як двох кварталів поспіль. У фазі спаду домогосподарства купують менше споживчих товарів, особливо тривалого користування. Як наслідок, зростають запаси цих товарів на складах. Бізнес реагує скороченням виробництва на згортання закупівель і збільшення запасів. Тому реальний ВВП починає зменшуватися. Скорочуються інвестиції в будівництво, машини та устаткування.
Одночасно спадає попит на робочу силу. Спочатку скорочується середня тривалість робочого дня, частину працівників відправляють у примусові відпустки, а надалі й зовсім звільняють, збільшується безробіття. У фазі спаду заробітна плата може знижуватися, зменшуються прибутки ділових підприємств.
Спад болісно вражає національну економіку, передовсім галузі промисловості, які виробляють капітальні блага та споживчі товари тривалого користування. У роки спаду в цихгалузях відбувається значне зниження обсягів виробництва і зайнятості, зокрема у важкому машинобудуванні, виробництві сільськогосподарських знарядь, автомобілів, холодильників, а також у будівельній галузі.
Інша справа - продукти харчування, взуття, одяг та інші споживчі товари щоденного вжитку, їх закупівлю не можна відкладати надовго. Щоправда, у фазі спаду обсяг закупівель навіть цих продуктів зменшується.
Піднесення є дзеркальним відображенням спаду. Кожна з названих ознак спаду виявляється у протилежній формі: відбувається зростання ВВП і прибутків, зменшується чисельність безробітних тощо.
Вершина - найвища точка піднесення, коли в національній економіці досягається повна зайнятість, а виробництво працює на повну потужність.
Дно - найнижча точка спаду. Початок піднесення, що настає за спадом, називають пожвавленням, а глибокий і тривалий спад - депресією.
Тепер можна сказати, що діловий цикл триває від одного спаду до іншого, або - що те саме - від одного піднесення до іншого.
У фазі спаду реальний ВВП зменшується, а рівень безробіття зростає, і навпаки, у фазі піднесення реальний ВВП збільшується, а рівень безробіття знижується. Американський економіст Артур Оукен виявив кількісну залежність між зміною обсягу національного виробництва і зміною рівня безробіття. Цю залежність нині називають законом Оукена. Для багатьох країн з розвинутою ринковою економікою його можна записати за допомогою такого рівняння:
Зміна рівня безробіття = (% зміни реального ВВП- 3).
Згідно з цим рівнянням, коли темп приросту реального ВВП становить 3% за рік, то рівень безробіття не змінюється і дорівнює природному. За темпу приросту реального ВВП, Ідо перевищує 3%, рівень безробіття знижується приблизно на 0,5% на кожний відсоток цього перевищення. Якщо, наприклад, реальний ВВП зростає за рік на 5%, то рівень безробіття знизиться приблизно на 1% щодо природного.
За темпів зростання реального ВВП, що нижчі 3% за рік, рівень безробіття зростатиме. Якшо, наприклад, національна економіка перебуває у фазі спаду і реальний ВВП зменшився на 1%, то, згідно з законом Оукена, рівень безробіття зросте на 2%.
У перехідній економіці України дія закону Оукена поки що не простежується.
Не всі коливання ділової активності творять діловий цикл. Існують так звані сезонні коливання, причини яких криються або в природних умовах виробництва і збуту, або у звичаях і традиціях даного суспільства. Наприклад, виробничі процеси в землеробстві відбуваються не одночасно, а послідовно впродовж року. Зокрема, площу під посів цукрового буряка готують ще восени. Навесні здійснюють оранку, посів, підживлення, потім обробіток і восени збирають урожай, який закуповують цукроварні. Восени чисельність зайнятих на цукроварнях збільшується, зростають доходи цих працівників. Фермери, продавши врожай, збільшують попит на предмети тривалого користування, побутові вироби, одяг. Отже, продаж цих товарів розширюється. Така хвиля розширення триває два-три місяці, а відтак спадає до нового урожаю.
Подібне простежується і в будівництві. З початком будівельного сезону починають нові забудови, збільшується попит на будівельні матеріали, машини, транспортні послуги та робочу силу. Із настанням осінньо-зимових холодів будівельний бум спадає.
Сезонні коливання ділової активності відбуваються і під впливом різних соціальних подій. Наприклад, звичай робити подарунки перед Новим роком, Різдвом, іншими святами викликає пожвавлення в роздрібній торгівлі й зумовлює значні щорічні коливання ділової активності. Сезонні коливання охоплюють лише окремі групи галузей або окремі галузі національної економіки. Кожна така група чи галузь має свій часовий період зростання та спаду. Проте сезонні коливання суворо впорядковані в часі й не творять ділового циклу.
V. Рекомендована література.
1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Опорний конспект лекцій. - К: Четверта хвиля, 1997.
2. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. - К.: Альтернатива, 2001.
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Макроекономіка. - Львів: Просвіта, 1997.
4. Манків Г. Макроекономіка. - К.: Основи, 2000.
5. Менкью Н.Г. Макрозкономика: Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 1994.
6. Мікроекономіка і Макроекономіка / За ред. С.Будаговської. - К.: Основи, 1998.
7. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. - К.: Вища школа; Знання. - 2000.
8. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001. - 616 с.
9. Радіонова І. Макроекономіка і економічна політика. - К.: Таксон, 1996.
10. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - 288с.
11. Самюелсон П., Нордхауз В. Макроекономіка. - К., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...