WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Номінальні та реальні валютні курси. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції - Реферат

Номінальні та реальні валютні курси. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції - Реферат

Теоретична частина.
1. Номінальні та реальні валютні курси.
2. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції.
3. Суть та фази ділового циклу.
Практична частина.
1. Припустимо, що інвестування автономне і щороку становить 10 млрд. грн. Нехай ВВП у сумі 100 млрд. грн. є точкою нульового заощадження. Гранична схильність до споживання становить 0,8. Заповнити таблицю.
Реальний ВВП
Споживання
(С)
Заощадження
(5)
Інвестиції
(І)
Сукупні видатки
(АЕ)
Зміна у запасах
Тенденція виробництва
100
120
120
130
140
150
160
170
180
2. Чисельність населення країни становить 50 млн. осіб; населення у віці до 16 років 12 млн.; природний ВВП - 470 млрд. грн., природна норма безробіття - 6%; фактичний ВВП становить 90% природного ВВП; особи, що вибули зі складу робочої сили - 13 млн. Визначити рівень безробіття у національній економіці.
3. У таблиці наведено певні економічні параметри країни за три роки:
Рік
Грошова маса, млн. грн.
Швидкість обігу грошей, кількість оборотів за рік
Індекс цін, %
1
1000
6,0
100
2
1200
6,2
110
3
1500
6,5
130
Якою була динаміка номінального і реального валового внутрішнього продукту:
а) у другому році порівняно з першим;
б) у третьому році порівняно з другим.
Номінальні та реальні валютні курси.
Економісти розрізняють номінальні та реальні валютні курси. Номінальний валютний курс - це відносна ціна валют двох країн. Коли кажуть "обмінний", або "валютний", курс, то зазвичай
І мають на увазі саме номінальний курс обміну ва-илют. Існує два способи визначення валютного курсу: європейське числення, або пряме котирування, та британське числення, або обернене котирування.
Європейське числення валютного курсу передбачає визначення кількості національної валюти, яка потрібна для купівлі одиниці іноземної валюти. Наприклад, для купівлі одного долара США потрібно 5 грн 60 коп.
Британське числення оцінює одиницю національної валюти певною кількістю іноземної. Наприклад, одна гривня коштує 18 центів США. Звичайно валютні курси публікують у вигляді прямих котирувань. Це дає змогу оцінити й порівняти вартості всіх іноземних валют через власну національну валюту. В економічних моделях здебільшого застосовують британське числення.
Реальний валютний курс - це відносна ціна товарів, що вироблені у двох країнах. Інакше кажучи, він показує, в якому співвідношенні товари однієї країни можна обміняти на товари іншої. Реальний обмінний курс нерідко називають умовами торгівлі.
Для розуміння взаємозв'язку між номінальним і реальним обмінними курсами візьмемо конкретний приклад із соняшниковою олією, яку виробляє багато країн. Припустімо, що і кг рафінованої української олії коштує п'ять грн, а російської - 50 рублів. Для порівняння цін цього продукту в обох країнах нам потрібно виразити ці ціни в одній валюті. Якщо одна гривня коштує 5 російських рублів, то українська олія коштує 25 рублів. Порівнюючи ціну української олії (25 рублів) та російської (50 рублів), доходимо висновку, що ціна української олії становить половину ціни російської. Інакше кажучи, за поточних цін 2 кг української олії коштує стільки, скільки 1 кг російської. Звідси реальний обмінний курс можна записати:
5 руб/грн o 5 грн
50 руб
Реальний обмінний курс = = 0,5.
За наявних обмінного курсу і цін українці в обмін отримали б 0,5 кг російської олії. Це обчислення реального обмінного курсу загальніше можна записати так:
Реальний обмінний курс
=
Номінальний обмінний курс
. Ціна вітчизняного товару в
національній валюті
Ціна іноземного товару в
іноземній валюті
Розрахунок реального валютного курсу для окремого продукту показує, як цей курс можна визначити для ширшого набору благ. Ми можемо записати, що
Реальний обмінний курс
= Номінальний обмінний курс . Співвідношення рівнів цін;
RER=NER P/P*,
де RER - реальний обмінний курс;
NER - номінальний обмінний курс (британське числення);
Р - рівень цін у вітчизняній економіці;
Р* - рівень цін у торговельного партнера.
Якщо реальний обмінний курс менший від одиниці (RER І), то імпорт є вигіднішим за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Водночас продаж вітчизняного товару на національному ринкусє вигіднішим за його експорт. Зі зростанням реального обмінного курсу вітчизняні вироби відповідно дорожчають порівняно з іноземними, тому резиденти країни купуватимуть більше імпортних товарів, а попит іноземців на вироби цієї країни зменшуватиметься. Інакше кажучи, зростання реального обмінного курсу супроводжується зростанням імпорту і скороченням експорту, тобто зменшенням чистого експорту, та погіршенням за інших рівних умов торговельного балансу країни,
Реальний обмінний курс національної валюти вимірює ефективність імпорту і, отже, визначає умови торгівлі на національному ринку.
Двосторонні плаваючі валютні курси головно залежать від зов-нішньоекономічних потоків між країнами, передовсім експорту та імпорту. Водночас обмінні курси помітно впливають на ці потоки.
Зниження курсу національної валюти здешевлює експорт і здо-рожчує імпорт, тому стан торговельного балансу поліпшується. З виникненням активного сальдо торговельного балансу обмінний курс валюти зростає. І навпаки, поцінування валюти здорожчує експорт і здешевлює імпорт, що погіршує торговельний баланс краї-та. Пасивне сальдо торговельного балансу знижує обмінний курс. Згже, за плаваючих валют їхні двосторонні курси і торговельні ба-Іанси прямують до досягнення взаємної рівноваги.
Аналогічно в точці перетину кривих сукупного попиту й сукупної пропозиції досягаються рівноважний рівень цін та рівноважний обсяг національного продукту. На рисунку 8.5 показано, що в короткостроковому періоді рівновага досягається в точці Е з рівноважним рівнем цін Рe і рівноважним обсягом виробництва Ye. Чому саме Pe I Ye, є відповідно рівноважним рівнем цін і рівноважним обсягом національного виробництва? Припустімо, що рівень цін становить не Рe, а P1,. Крива сукупної пропозиції

 
 

Цікаве

Загрузка...