WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси суб’єктів господарювання - Реферат

Фінанси суб’єктів господарювання - Реферат

результатів підприємства здійснюється за такими основними напрямками:
-аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг;
- аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та фінансової інвестиційної діяльності;
- аналіз та оцінка використання чистого прибутку;
-аналіз взаємозв'язку витрат, обсягіввиробництва продукції та прибутку;
- аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових потоків;
- аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати;
- факторний аналіз показників рентабельності. Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за такими напрямками:
- аналіз та оцінка складу та динаміки майна;
-аналіз фінансової стійкості підприємства;
- аналіз ліквідності балансу;
- комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства. Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві спрямовується на практичне втілення фінансового забезпечення підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності на належному рівні.
Зміст поточної оперативної фінансової роботи на підприємстві полягає в такому:
- постійна робота зі споживачами стосовно розрахунків за реалізовану продукцію, роботи, послуги;
- своєчасні розрахунки за поставлені товарно-матеріальні цінності та послуги з постачальниками;
- забезпечення своєчасної сплати податків, інших обов'язкових платежів у бюджет та цільові фонди;
- своєчасне проведення розрахунків по заробітній платі;
- своєчасне погашення банківських кредитів та сплата відсотків.
Об'єктом фінансів підприємств є економічні відносини, пов'язані з рухом грошових коштів, формуванням та використанням різноманітних грошових фондів.
А суб'єктами фінансових відносин можуть бути різноманітні підприємства, банківські, страхові установи, бюджетні та позабюджетні фонди, аудиторські організації та інші суб'єкти господарювання, які є юридичними та фізичними особами.
Сферою фінансових відносин підприємств є процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту.
Різноманітність форм організаційно-правових форм господарювання впливає на особливості формування статутного капіталу на підприємстві, розподілу його прибутку, утворення грошових фондів, взаємовідносини з бюджетом, банками тощо.
Організація фінансів підприємств відображає галузеві особливості, специфіку виробництва, рівень його технічного забезпечення та технологічних процесів, склад і структуру виробничих витрат, вплив природно-кліматичних факторів на виробництво.
2. Ринкова, поточна та дійсна вартість підприємства
Вартість підприємства являє собою поточну вартість чистих грошових потоків.
Основні етапи розрахунку:
" прогнозується об'єм і вартість продажу;
" аналізуються умови господарювання, щоб спрогнозувати чисті грошові потоки;
" чистий грошовий потік ~ чистий прибуток - амортизаційні відрахування
" визначається дисконтна ставка (ставка капіталізації, середньозважена вартість капіталу), яка буде застосовуватися до спрогнозованних чистих грошових потоків;
" визначається чиста поточна вартість (NPV) грошових потоків, подібно тому, як це робиться в інвестиційному аналізі.
Ця чиста поточна вартість грошових потоків і є економічна вартість підприємства.
На четвертому етапі можуть мати місце дві основні ситуації:
Якщо чисті грошові потоки однакові щороку, застосовується формула:
Коли чисті грошові потоки рівномірно збільшуються щороку, застосовується формула:
При визначенні вартості діючого підприємства експерт не враховує майно, яке відповідно до вимог законодавства не підлягає приватизації або вилучається.
Експертна оцінка вартості цілісного майнового комплексу здійснюється на підставі матеріалів повної інвентаризації, затверджених державним органом приватизації, у порядку, установленому Методикою оцінки ( 1554-2000-п), передавального балансу, складеного підприємством, що приватизується цілісним майновим комплексом, на дату оцінки за результатами інвентаризації, переліку майна, яке вилучається зі складу цілісного майнового комплексу, що визначається державним органом приватизації, інших джерел.
З метою визначення підходів до оцінки цілісних майнових комплексів проводиться аналіз діяльності підприємства таким чином:переважно незбитковою визнається діяльність, якщо за попередні вісім кварталів до дати оцінки підприємство мало прибутки від звичайної діяльності (до оподаткування) на протязі не менше пяти кварталів.
У такому разі визначається вартість діючого підприємства (цілісного майнового комплексу) - вартість підприємства, що формується завдяки функціонуванню його як діючого та єдиного цілого і є сумою капіталізованих доходів від його діяльності, збільшеною на вартість надлишкових активів підприємства, визначену, виходячи з найкращого альтернативного варіанта використання цих активів, у тому числі їх ліквідації; переважно збитковою визнається діяльність, якщо за попередні вісім кварталів до дати оцінки підприємство мало прибутки від звичайної діяльності (до оподаткування) на протязі менше пяти кварталів. У такому разі визначається ринкова вартість підприємства (цілісного майнового комплексу) при існуючому використанні - сукупна переоцінена вартість активів, що використовуються підприємством запланованим способом з метою отримання поточного фінансового результату, збільшена на переоцінену вартість надлишкових активів, що оцінюються виходячи з найкращого варіанта їх альтернативного використання, включаючи вартість ліквідації, та зменшена на суму зобов'язань.
Якщо діяльність підприємства була незбитковою на протязі чотирьох кварталів та збитковою на протязі чотирьох кварталів, то визначаються обидва з вищезазначених видів вартості з подальшим узгодженням експертом отриманих результатів для встановлення вартості.
Список використаної літератури
1. Гібіш Л.В. Фінанси: Навч. посібник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 1998. - 92с.
2. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник.-К. :Либідь, 1995.
3. Нікхбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. з анг. В.Ф.Овсієнка та В.Я.Мусієнка.-К.:0снови, 1993. - 383с.
4. Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Нам Г.Г. та ін. Фінанси підприємств - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...