WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Перехід від традиційного поширення інформації до поширення її за допомогою нових технологій - Реферат

Перехід від традиційного поширення інформації до поширення її за допомогою нових технологій - Реферат


Вигідніше одночасно з інтеграцією ущільнювати інформацію промови. Наприклад, одна з найсучасніших технологій компресії голосу дозволяє майже без втрати якості звучання промови одночасно передавати до 13 телефонних розмов одним стандартним каналом 64 Кбіт/с.
Застосування інтегрованої передачі інформаційних потоків забезпечує кожне робоче місце повним комплексом інформаційних послуг при виправданих витратах на їхню підтримку. Зокрема, телефонні розмови між регіональними відділеннями перетворюються на розмови в межах установи, що забезпечує кращий контроль і безпеку, не кажучи вже про суттєве зниження витрат на міжміський зв'язок.
Сучасне телекомунікаційне устаткування, багатофункціональне і "прозоре" для різноманітних протоколів, дає змогу будувати корпоративну мережу, використовуючи всі переваги цих протоколів. Додаткова гнучкість побудови характерна для так званої віртуальної приватної мережі, побудованої частково або цілком на основі оренди послуг мереж загального користування. Максимальна гнучкість рішень досягається шляхом впровадження концепції накладених мереж. Цю концепцію активно пропагують на ринку, оскільки вона забезпечує користувачам доступ до новітніх технологій зв'язку в умовах елементарної нестачі як низькошвидкісних, так і магістральних каналів зв'язку. Певним чином сконфігуроване телекомунікаційне устаткування (наприклад, мультиплексори) дає можливість у рамках приватної корпоративної мережі отримувати послуги ISDN навіть аналоговими орендованими лініями. Або можна з'єднати філії однієї компанії накладеною мережею Frame Relay, не будуючи власну загальнонаціональну мережу такого самого стандарту.
Вдалу побудову корпоративної мережі можна порівняти з успішним виконанням складної симфонії. Складових успіху може бути велика кількість, і все ж таки головне тут - досвідчений диригент, що має свою концепцію виконання навіть відомого твору.
Що стосується правового захисту сучасних інформаційних технологій і програм, то в Україні дане питання формується досить болісно. Так, українське право відстоює авторські права будь-якої продукту, в тому числі і інформаційних технологій, однак чіткої законодавчої бази на сьогодні ще практично не існує.
Захист прав інтелектуальної власності залишається проблемою в Україні - і вона найбільше потерпає від наслідків цієї проблеми. В України великий потенціал у галузі високих технологій. Але деякі компанії просто не хочуть інвестувати, оскільки вони небезпідставно вважають, що їхні авторські права будуть порушені, а інтелектуальна власність вкрадена.
Досвід в багатьох місцях показує, що швидше розвиваються ті країни, які прийняли ефективні закони щодо інтелектуальної власності та готові боротися з неліцензійною продукцією. Чи в Україні, чи десь в інших країнах захист інтелектуальної власності слабкий. Маленька група, що виробляє піратську продукцію, отримує величезні прибутки, в той час як музиканти, винахідники, розробники програмного забезпечення потерпають від цього. І населення країни в цілому позбавлене переваг легітимного економічного зростання та позитивного інвестиційного клімату. Ось чому ми продовжуємо стверджувати, що захист прав інтелектуальної власності в першу чергу в інтересах України.
Інформатизація й інформаційні технології останнім часом посіли у житті людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових якісних змін у світі. Відкриваючи нові можливості, інформатизація потребує до себе уважного і дбайливого ставлення. Слід зазначити, що досі в Україні не зроблено конкретних кроків щодо підтримки цієї важливої галузі техніки, що позначилося на темпах її розвитку. Важливість інформатизації було підкреслено висуванням її на одне з чільних місць серед першочергових завдань наукового прогресу. Зазначалося, що українські науковці сповнені творчих задумів щодо майбутнього впровадження інформатизації у повсякденне життя. Розуміння технічних проблем тут необмежене. Єдина зупинка - за фінансуванням.
2) Обробка даних по обліку формування
та використання фінансових результатів
В сучасний момент відбувається злиття видів обліку та їх взаємопро-никнення. Цьому також сприяє введення засобів обчислювальної техніки. За допомогою систем обліку розв'язуються задачі контролю, аналізу, аудиту, прогнозування та моделювання управлінських рішень. Комп'ютер виконує різнопланові розрахунки та видає рекомендації щодо прийняття рішень, а людина робить висновки та вибирає конкретне рішення. У світі спостері-гається процес всебічної автоматизації та комп'ютеризації. Ці перетворення вимагають від економістів і бухгалтерів вищого рівня знань .
Потребою сьогодення стало крім досконалого знання не тільки обліку, фінансів підприємств та законодавства, знання комп'ютера та зокрема ком-п'ютерної бухгалтерії.
Перевагами автоматизованої системи обліку є економічність, збільшення продуктивності обробки інформації, зменшення можливості помилок.
Постає питання про необхідність введення автоматизованого робочого місця бухгалтера (АРМБ). Спеціалізовані автоматизовані робочі місця об'єднуються між собою засобами телекомунікацій, комп'ютерних мереж, Інтернету. Користувачами автоматизованої системи обліку є не тільки бух-галтери, а й керівники (підприємств, організацій, тощо), користувачі з прямим фінансовим інтересом (інвестори, кредитори і т д ), користувачі з побічним фінансовим інтересом (податкова адміністрація, робітники підприємств, покупці і т д ). Тому актуальною проблемою вузу є підготовка користувачів відповідного програмного забезпечення, які б на достатньому рівні володіли навичками роботи на спеціалізованих АРМБ.
Сьогоднішнім студентам вузів, а в майбутньому фахівцям-економістам та бухгалтерам в аграрному секторі економіки, ці знання необхідні для того, щоб впевнено почуватись на ринку праці.
Вважаю, що найбільш придатними для вивчення і широкого використання на практиці є такі бухгалтерські пакети, як "1С:Бухгалтерія" (2), "Фінанси без проблем", "Парус", "Инфобухгалтер", "Галактика", "БЭСТ", бухгалтерський комплекс БАС, програма Excel, які і буде розглянута в даній курсовій роботі. Оскільки вона є доситьуніверсальною - можна говорити про її подальше поширення в бухгалтерському середовищі.
Щоб складання балансу було гранично зрозумілим і давало можливість візуально контролювати правильність внесених у баланс даних, на першому етапі разом із формою балансу створимо робочий аркуш балансу (див. мал. 1).
Малюнок 1.
Отже, перед вами відкрита робоча книга програми Excel. Для автоматизації заповнення фінансової звітності вам будуть потрібні кілька робочих аркушів, які ви будете послідовно створювати. Спочатку створіть два робочі аркуші, які будуть називатися, наприклад, "РЛОтчет" (робочий аркуш звіту) і "Отчет" (на ньому буде створена форма фінансового звіту). Ці імена треба ввести в ярлички робочих аркушів "Лист 1" і "Лист 2".
Малюнок 2.
Увага! Присвоюйте робочим аркушам лаконічні імена, зі зрозумілою вам абревіатурою, оскільки надалі вони будуть використовуватися в розрахункових формулах і їх простіше буде знайти в списку імен.
А тепер переходимо до створення самої форми балансу.
Передбачаю ваші думки щодо складності створення в Excel форми балансу. Однак смію запевнити, це не тільки не складно, але й досить захоплююче. Річ у тім, що Excel тим і добрий, що він є інтегрованою частиною системи MS Windows, можливості якої широко використовуються багатьма іншими програмами. Хто має на своєму комп'ютері СD-ROM, для швидкого складання в Excel форми балансу може скористатися інформаційно-пошуковою довідковою системою "Ліга:Закон".
Як це зробити? Сподіваюся, ви без великих зусиль знайдете в "Лізі" стандарт №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" і те місце в ньому, де вміщена форма балансу.
Для того щоб ввести в форму балансу, що

 
 

Цікаве

Загрузка...