WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - Курсова робота

Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - Курсова робота

суму 12,5 млрд. грн., що складає 24% до затверджених видатків державного бюджету. При підготовці проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" до розгляду надійшло понад 3,5 тисячі пропозицій щодо уточнення та внесення змін до нього, тобто це майже втричі більше, ніж у попередні (2002-2003) роки. Загальна сума пропозицій щодо збільшення обсягу конкретних видатків складала понад 18 млрд. грн., або 28% загального обсягу видатків Державного бюджету України на відповідний рік. Таким чином, пропозиції щодо збільшення видатків мають тенденцію до зростання. Порівняно з 2002 р. їхній обсяг майже подвоївся. Варто зауважити, що урядом при доопрацюванні законопроекту до другого читання було враховано зазначених пропозицій на суму 4,3 млрд. грн., або 23,9% від загального обсягу пропозицій зі збільшення видатків. ./10, c.23/.
На стадії подання, розгляду і прийняття рішень по кожній пропозиції до проекту закону починає діяти принцип спільної відповідальності комітету, фракції (групи) і Верховної Ради України в цілому. Кабінет Міністрів України та безпосередньо Міністерство фінансів України мають визнати правильність і доцільність пропозицій, або не підтримати їх, якщо вони суперечать законодавству України. За цих умов відбуваються пошук різних рішень щодо збереження балансу бюджету, рівноваги фінансової можливості держави із потребою у здійсненні видатків з бюджету, недопущення необгрунтованого завищення дохідної частини бюджету з метою задоволення інтересів окремих політичних партій (груп) і збереження реального фінансування видатків з надання суспільних благ за рахунок державних фінансових ресурсів.
Успіх у бюджетній політиці зростатиме, якщо зроблений суспільний вибір у прийнятті рішень Кабінетом Міністрів України буде підтримано парламентом, а законодавчі пропозиції Верховної Ради України стануть ефективними важелями розвитку бюджетного процесу і зміцнення складових суспільних благ та будуть виконані урядом. Прийняття єдиного і спільного рішення законодавчим і виконавчим органам влади у вирішенні тієї чи іншої суспільної проблеми - гарантія фінансової стабільності на перспективу. Невиконання та/або прийняття неефективного і невиправданого рішення у здійсненні суспільного вибору має передбачати солідарну відповідальність.
Досить широкого поширення набуває практика збалансування потреби у додатковому здійсненні видатків відповідно до наданих пропозицій народних депутатів шляхом внесення змін до діючого податкового законодавства в частині ліквідації окремих пільг, розширення бази оподаткування. Такі зміни мали місце при формуванні Державного бюджету України практично кожного року.
Суспільний вибір, зроблений парламентом у напрямку збільшення доходів бюджету за рахунок врегулювання питань у процесі оподаткування і ліквідації окремих пільг та спрямування відповідного планового ресурсу на здійснення суспільних благ в Україні, за сучасних умов є виправданим. По-перше, це є логічним у досягненні фінансової стабільності згідно запропонованої автором філософії її досягнення і розвитку "зобов'язання - доходи - суспільні блага - видатки" [10]. В цьому контексті можемо констатувати, що доходи виступають домінантою у визначенні стратегії фінансової можливості із забезпечення виконання конституційних зобов'язань. По-друге, проблема здійснення публічних видатків є похідною від конституційних зобов'язань, отже, їхнє забезпечення залежить від наявності доходів бюджету і фінансової можливості держави в цілому. ./10, c.24/.
У практиці організації бюджетного процесу досить часто відбуваються зміни в законодавстві в період після прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на наступний рік", що є порушенням ст. 27 Бюджетного кодексу України. Після затвердження та опублікування Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" було введено в дію ряд законів України, спрямованих на розширення сфери дії пільгових режимів, що негативно вплинуло на мобілізацію доходів бюджету у відповідному році. Так, за розрахунками Державної податкової адміністрації, прийняті протягом 2002 р. закони України призвели до зростання обсягу пільг на суму понад 5,0 млрд. грн., з них реальні втрати надходжень до бюджету склали 2,1 млрд. грн. На тому ж рівні мають місце втрати надходжень до бюджету і в 2003-2004 роках. Тому, на наш погляд, з метою підвищення відповідальності органу виконавчої влади за підготовку проекту Закону України "Про Державний бюджет України на наступний рік", а парламенту за його розгляд і прийняття у визначений термін було б доцільно підготовку до розгляду проекту закону у другому і третьому читаннях проводити Верховною Радою України без подання його до уряду після першого читання. Після 15 вересня, тобто з дати реєстрації законопроекту "Про Державний бюджет України", його доопрацювання та узгодження має відбуватись у парламенті за участю Кабінету Міністрів України. В цьому разі уряд і парламент будуть зацікавлені у прискореному прийнятті Закону України "Про Державний бюджет України" та реальному його виконанні в процесі мобілізації податків і здійсненні видатків.
Про нестабільність законодавства і його вплив на бюджетний процес свідчить наступне. Після підписання Закону України "Про Державний бюджет України на 2003рік" лише в І півріччі 2003 р. було прийнято 5 законів щодо внесення змін до державного бюджету на 2003 р., а до кінця року 14 разів вносились зміни до відповідного закону. Разом з цим, у 2004 р. у І півріччі суб'єктами законодавчої ініціативи було подано понад 100 законопроектів щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на відповідний рік". Такі пропозиції вперше були зареєстровані ще у грудні 2003 р., тобто одразу після підписання закону Президентом України. Це підтверджує: по-перше, необхідність вдосконалення процедури, правил проходження та прийняття бюджетних рішень, чіткого розподілу повноважень Уряду і парламенту у бюджетному процесі; по-друге, наявність невирішених ряду важливих со-ціальних та економічних питань при прийнятті закону; по-третє, існування в рік виборів політичного відтінку і впливу його на бюджет та управління потоками бюджетних коштів. Це досить чітко проявляється і в 2005 році. За січень-лютий 2005 р. зареєстровано 18 законопроектів щодо внесення змін до Державного бюджету України. Бюджет стає особливим предметом балансування окремих позицій політичних сил у період парламентських та/або президентських виборів. Дефіцит бюджету в 2005 р. уже складає, за різними оцінками, 20-30 млрд. грн. Лише 8 лютого 2005 р. парламентом прийнято ряд рішень, які вимагають знаходження доходів бюджету на суму понад 4 млрд. грн. ./10, c.25/.
Наявність суб'єктивних факторів впливу в процесі управління потоками державних фінансових ресурсів на практиці проявляється шляхом застосування різних форм і методів у реалізації державної політики, організації та здійсненні державного регулювання суспільно-економічних процесів. Здійснення суспільного вибору можна назвати також суб'єктивним підходом, однак він є виправданим за умови його прозорості, реального прогнозування ситуації в досягненні позитивних результатів в інтересах усіх

 
 

Цікаве

Загрузка...