WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес - Курсова робота

Бюджетний процес - Курсова робота

культура
88,3
122.5
167.4
140,2
204,3
252,5
соціальний захист населення
3321,3
4105.6
5607,7
4227
4147,1
5967,5
культура і засоби масової інформації
417
512.1
598,4
143.3
165.2
844.83
Видатки, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення", "Видатки Пенсійного фонду".
У 1995 році загальний обсяг видатків на соціально-культурні заходи й на-уку, заданими Державного комітету статистики України становив 9580,8 млн. грн., або 17,6% ВВП чи 47,5% скоригованої загальної суми видатків зведеного бюджету за цей рік. При номінальному збільшенні суми видатків на соціально-культурні заходи у 1996 році на величину 2823,9 млн. грн. порівняно з 1995 роком частка цих видатків у ВВП і сукупних видатках скоротилася до 15,2% і 46,0% відповідно. При тому мало місце реальне скорочення ВВП за цей період на 10%. Цей процес супроводжувався накопиченням заборгованостей із соціальних виплат.
Витрати зведеного бюджету України на соціально-культурні заходи, % ВВП
Таблиця 3
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Доходи
38,0
37,1
30.1
28,2
25.9
28,01
Видатки (за офіційною звітністю)
44,6
41,9
36,8
30,4
27,3
27,3
Видатки (без витрат Пенсійного фонду)
37,0
33,0
36,8
30,4
27,3
27,3
Видатки на соціально-культурні заходи і науку
17,6
15,2
17,1
12,8
10,6
11,4
У тому числі:
освіта
5,4
4,9
5,4
4,0
3,7
4,1
наука
0,4
0,6
0.6
0,3
0,2
0,1
охорона здоров'я
4,7
3.9
4,2
3,5
3,0
2,8
фізична культура і спорт
0,2
0,2
0,3
0,1
0,2
0.2
соціальний захист населення
6,1
5,0
6,0
4,1
3,2
3,5
культура і засоби масової інформації
0,8
0.6
0,6
0,1
0,1
0,5
На зростання частки видатків на соціально-культурні заходи у загальній сумі видатків у 1997 році вплинуло виключення з бюджету видатків Пенсійного фонду. Якщо у 1995 і 1996 роках вона становила 39,4% й 36,3% відповідно, то в 1997 році - вже 46,5%. Номінальне зростання за цим напрямом у 1997 році становило 3544,6 млн. грн. порівняно з 1996 роком, при збільшенні фінансування усіх складових цієї сфери. У. 1998 році мало місце скорочення видатків на ці заходи на суму 2855,1 млн. грн., що відповідає зменшенню цих видатків на 4,3% ВВП, або 4,5% від загальної суми видатків порівняно з попереднім роком. Хоча в наступному 1999 році видатки на соціально-культурні заходи у номінальному виразі у гривнях мали незначне зростання (361,2 млн. грн.), їхня частка у ВВП скоротилася на 2,2% ВВП, що відповідає зменшенню їх рівня у загальній сумі видатків з 42,0% до 38,6%.
У структурі видатків на соціально-культурні заходи провідне місце посідають видатки на освіту, охорону здоров'я й соціальний захист населення. Найбільшу питому вагу серед них мають видатки .на соціальний захист населення. У середньому в період із 1995 по 1999 роки на них припадало 33,3%, що відповідає 4,9% ВВП. Їх значення у відсотках до ВВП коливалося у діапазоні від 3,2% (1999 рік) до 6,1% (1995 рік). Видатки за цим напрямом із 1997 по 1999 роки зменшилися не лише у відносних показниках, а й у грошовому виразі (на суму 1460,6 млн. грн. порівняно з 1996 роком).
Друге місце посідають видатки на освіту. В цю галузь за досліджувані роки в середньому спрямовувалося 32,9% бюджетного фінансування соціально-культурних заходів. Динаміка зміни обсягів фінансування освітньої галузі аналогічна ситуації з видатками на соціальний захист. Відмінність полягає лише в тому, що абсолютне значення видатків на освіту в 1999 році порівняно з 1998-м зросло на 155,3 млн. грн., що суттєво не вплинуло на питому вагу цих видатків у структурі видатків загалом. Вона зменшилася до 13,6% (з 14,6% у 1998 році). У структурі видатків на соціально-культурні заходи відбулося протилежне зрушення: видатки на освіту зросли з 34,9% (1998 рік) до 35,1% (1999 рік).
Видатки на охорону здоров'я мають трохи іншу динаміку. Середній рівень їх фінансування у період із 1995 по 1999 роки становив 11,7% від загальної суми видатків зведеного бюджету України за ці періоди, при зменшенні фінансування цієї галузі в 1998 році порівняно з 1997 роком на суму 323,9 млн. грн., хоча частка цих видатків у структурі видатків майже не змінилася, при одночасному зниженні питомої ваги видатків на охорону здоров'я у ВВП з 4,2% до 3,5%.
Середній рівень, на якому були профінансовані видатки державного бюд-жету порівняно з планом у 1999 році, становив 87,3%. При цьому видатки за розділами культури і мистецтва були профінансовані лише на 35,8%, фунда-ментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу - на 56,4%, що значно нижче за середній рівень по державному бюджету.
За даними Оперативного моніторингу, виконання бюджету за січень - грудень 2000 року, підготовленого Міністерством фінансів України, видатки Державного бюджету України за 2000 рік профінансовані в сумі 34073,5 млн. грн., що перевищує відповідний показник 1999 року на 12126 млн. грн., або 55,3%. Рівень виконання видатків державного бюджету до річного плану становив 97,6%, що значно більше за аналогічний показник у 1999 році (87,3%).
Має місце збільшення видатків на соціальний захист і соціальне забез-печення. У порівнянні з відповідним показником 1999 року вони зросли на 1964,9 млн. грн. (приблизно у 2 рази) і становили 3945,6 млн. грн. Рівень виконання плану за цією групою видатків становив 104,6% ( у 1999 році - лише 89,6%).
Поліпшився і стан фінансування видатків на освіту. З державного бюдже-ту вони були профінансовані на суму 2534,8 млн. грн., що становить 110,9%
плану проти 84,3% за 1999 рік. Обсяг фінансування освіти з державного бюджету у 2000 році перевищив фінансування цієї галузі в 1999 році у 2 рази.
Аналогічна ситуація спостерігається й у фінансуванні охорони здоров'я. Так, видатки на цю галузь із державного бюджету в 2000 році збільшилися порівняно з відповідним показником 1999 року на 340 млн. грн. (у 1,9 разу), і становили 699 млн. грн. Незважаючи на таке помітне зростання обсягу бюд-жетного фінансування видатків на охорону здоров'я, рівень їхнього виконан-ня все ж таки не досяг запланованого і становив 96,9%, хоча порівняно з 1999 роком помітний прогрес. Аналогічний показник за 1999 рік становив лише 61,8% до річного плану.
З метою поліпшення ситуації у соціальній сфері у травні 2000 року Президентом України був виданий Указ, якимсхвалено Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року. Основна мета цього документа - створення умов для формування і реалізації соціальної політики на основі визначеної стратегії економічного розвитку та фінансової стабілізації в Україні, забезпечення права кожного громадянина на гідний життєвий рівень.
Важливим моментом у реалізації соціальної політики держави повинно стати визначення і встановлення державних мінімальних

 
 

Цікаве

Загрузка...