WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес - Курсова робота

Бюджетний процес - Курсова робота


Курсова робота
Бюджетний процес
ЗМІСТ:
1. Титульна сторінка____________________________________________ 1
2. Завдання на виконання курсової роботи _________________________ 2
3. Зміст_______________________________________________________ 3
4. Вступ_______________________________________________________4
5. Розділ 1. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні ______5-8
6. Розділ 2. Організація та проблеми і виконання бюджету в сучасних умовах(Соціальна сфера в Укрвїні та її фінансування)_____________8-16
7. Розділ 3. Дослідження динаміки доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів________________________________________________17-28
7.1. Динаміка доходів Державного бюджету. Доходи Державного бюджету за статтею податки на власність. ___________________________________17
7.2. Динаміка видатків бюджету. Видатки бюджету на транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації, інформатика. ______________18-19 Динаміка міжбюджетних трансфертів Чернігівської області. Коментарі до Закону України "Про Державний бюджет"_________________________19-28
8. Висновки____________________________________________________29
9. Список використаної літеретури_________________________________30
ВСТУП
Суть даної курсової роботи полягає в розгляді та аналізі бюджетної системи України вцілому, розгляду окремих його складових, механізму діяльності та функціонування, його законодавче регулювання, аналіз законодавчої та нормативної бази бюджетної системи.
Курсова робота складається з трьох розділів: розділ 1 - правове регулювання бюджетного процесу в Україні; розділ 2 - організація та проблеми і виконання бюджету в сучасних умовах; розділ 3 - дослідження динаміки доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів.
В першому розділу "Правове регулювання бюджетного процесу в Україні" дається повна та змістовна характеристика питання регулювання кошторисного фінансування, нормативні та законодавчі акти, що регулюють кошторисне фінансування, механізм його здійснення, затвердження та виконання кошторисів. В даному розділі проаналізовано наступні правові акти, які регулюють кошторисне фінансування - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2004 рік", Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" тощо.
В другому розділі "Організація та проблеми і виконання бюджету в сучасних умовах" обгрунтовується теоретична база по питанню соціальної сфери в Україна та її фінансуванню. Змістовно викладено суть даного питання, подається огляд навчально - методичної, періодичної та монографічної літератури. В питанні виявлені та описані проблеми України на сучасногму етапі в соціальній сфері, ступінь вирішення її, заходи щодо вирішення даного питання.
Третьому розділ "Дослідження динаміки доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів" складається з трьох пунктів, а саме динаміка доходів Державного бюджету, динаміка видатків Державного бюджету та міжбюджетні трансферти. В розділі наведена статистична інформація по кожному з пунктів, наведена динаміка доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів Державного бюджету. Також в розділі подано коментарі відомих фінансистів та економістів стосовно питання про Державний бюджет.
РОЗДІЛ 1.
Правове регулювання бюджетного процесу в Україні.
Таблиця 1
Правові акти, що регулюють кошторисне фінансування
№ Назва правового акту, дата прийняття, № Що визначає, що регулює правовий акт
1 2 3
1. Конституція України, 1996 р. Ст. 85 визначає повноваження Верховної Ради України та щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату (п. 35).
2. Бюджетний Кодекс України, затвердений Постановою Кабінету міністрів України від 21 червня 2001 р. № 2542 - ІІІ зі змінами та доповненнями від 24 лютого 2003 р. № 211 Ст. 22 визначає головних розпорядників бюджетних коштів та їх функції та розроблення ними на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити і подає їх Міністерству фінансів України чи місцевому фінансовому органу (п. 2); головний розпорядник затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не передбачене законодавством (п. 4).
Ст. 33 визначає Основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період та регулює подання Національним банком України проекту кошторису доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період.
Ст. 38 визначає матеріали, що додаються до Проекту закону про Державний бюджет України, а саме проекти кошторисів усіх державних цільових фондів, які створюються за рахунок податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до закону (п. 8).
Ст. 51 визначає стадії виконання Державного бюджету за видатками (п. 1) та затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів (п. 1.1); п. 2 визначає, що відповідно до затвердженого бюджетного розпису розпорядники коштів Державного бюджету України одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів, також визначає, що кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень; п. 3 визначає повноваження Державного казначейства України щодо здійснення контролю за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України; п. 5 визначає діяльність розпорядників бюджетних коштів, що беруть бюджетні зобов'язання та провадять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.
Ст 58 п. 2 регулює діяльність розпорядників бюджетних коштів, що відповідно до єдиної методики звітності складають та подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України.
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2004 рік" від 27. 11. 2003 р. № 1344 - ІV Ст. 7 визначає та встановлює, що в 2004 році НБУ вносить до Державного бюджету України кошти за перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2003 рік.
Ст. 78 визначає та встановлює, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати(грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Ст. 92 визначає покарання

 
 

Цікаве

Загрузка...