WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Шляхи удосконалення порядку складаня, розгляду, затвердження місцевих бюджетів - Курсова робота

Шляхи удосконалення порядку складаня, розгляду, затвердження місцевих бюджетів - Курсова робота

нижчим.
Таким чином, аналіз проблем функціонування місцевих бюджетів базового рівня бюджетної системи, а також теорії та практики існування бюджетних систем в країнах з ринковою економікою дає змогу зробити висновки щодо здійснення заходів, спрямованих на покращання умов формування місцевих бюджетів.
По-перше, необхідно чітко розподілити компетенції щодо розв'язання конкретних завдань між центральними органами влади і органами регіонального та місцевого самоврядування, і поступово здійснювати перехід до децентралізації державних фінансів. Так, на державному рівні (за рахунок коштів державного бюджету) повинні фінансуватися лише ті видатки, котрі пов'язані з забезпеченням загальнодержавних потреб: оборона країни, утримання законодавчої і виконавчої влади, розвиток фундаментальної науки, структурна перебудова економіки. Фінансові ж проблеми місцевого рівня раціонально вирішувати за рахунок коштів відповідних бюджетів.
У зв'язку з цим необхідно розподілити джерела податкових надходжень між центральними і місцевими владами в жорсткій ув'язці з виконуваними ними функціями, що повинно знайти своє відображення у законодавстві про місцеве самоврядування. До місцевих, зокрема, можна було б віднести помайнові податки, податок на землю, податок на промисел, збір за забруднення навколишнього середовища, а можливо - і прибутковий податок з громадян. У всякому випадку за рахунок власних податкових джерел місцеві органи влади повинні фінансувати до 60-80 відс. своїх потреб.
По-друге, необхідно вдосконалити механізм міжтериторіального фінансового вирівнювання. Практика показала, що такий метод регулювання місцевих бюджетів як вилучення надлишків бюджетних коштів до бюджету вищого рівня та застосування індивідуальних підходів до встановлення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів має багато недоліків: він не тільки негативно виливає на дохідну базу місцевих бюджетів, а й позбавляє місцеві органи влади стимулів до збільшення своїх доходів. Спираючись на зарубіжний досвід, необхідно створити спеціальні бюджетні фонди фінансового вирівнювання територій. А перерозподіл доходів між бюджетами одного рівня доцільно було б здійснювати з урахуванням податкової сили територій та мінімального рівня, до якого повинні вирівнюватись фінансові можливості цих територій. Тому вже сьогодні назріла необхідність визначення обгрунтованого нормативу бюджетної забезпеченості кожної області, району, міста з урахуванням економічного, соціального, природного й екологічного стану відповідних територій. Існування таких показників дасть змогу визначити реальний розмір фінансових ресурсів для задоволення необхідних потреб регіонів, а також значно вдосконалити процедуру бюджетного планування.
Таким чином, вирішення цих та інших проблем стосовно формування і використання місцевих бюджетів в значній мірі визначило б розширення економічної самостійності регіонів країни. Адже те, наскільки вони політично незалежні і фінансово забезпечені, справляє істотний вплив на формування демократичних, ринково орієнтованих систем і підвищує шанси на успіх реформ.
Місцева влада часто постає перед необхідністю робити непростий вибір місцевих податків, цілей, на які будуть спрямовані її видатки, та методів управління і стимулювання процесів економічного розвитку. З цієї причини фінансування і формування бюджету місцевої влади є однією з найважливіших сфер державних фінансів, і тому потребує свого подальшого дослідження та пошуку нових підходів до реформування.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Аксенова Е. Бюджет и экономическая самостоятельность регионов // Мировая экономика и международные отношения. - 1992.- №5- С. 118-124
2. Альвианськая Н.В. Местные бюджеты : понятие, механизм функционирования //Финансы.-1995.-№9.-С.9-11
3. Аптекар С., Краснова В. Про формування місцевих бюджетів. //Економіка України.- 1994.-№4.- с. 42-47.
4. Бескид Й.М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету Улраїни.// Фінанси України.-1998.-№1.-С.19-21.
5. Буковинський С.А. Шляхи розвитку бюджетної системи України.// Фінанси України.-1998.-№9-С.3-8.
6. Бутко М.П., Білокур К.О. Фінансові ресурси регіону в умовах ринкової трансформації.// Фінанси України.-1998.-№10.-С.23-32.
7. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1997.- 383с.
8. Василик О.Д., Павлюк К.В. Удосконалення податкової системи України. //Фінанси України.- 1997.- №10.- С. 34-43.
9. Василенко Л.І.,Бабич П.С. Місцеві фінанси та фінансова незалежність.// Фінанси України.-1998.-№8.-С.112-117.
10. Васильева М.В. Местніе бюджеті в современніх условиях - М.: Финансы и статистика , 1987.-128с.
11. Деркач М.І., Гордєєва Л.П. Бюджет і бюджетний процес в Україні.- Дніпропетровськ: Пороги, 1995.- 257с.
12. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / За редакцією Юрая Немеца - К.: Основи, 1998.-542с.
13. .Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України.- К.: Наукова думка, 1997.- 301с.
14. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.96р.// Україна-Центр.-№31.-с.9-14.
15. Кириленко О.П. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів. //Фінанси України.- 1996.-№ 9.- С. 35.
16. Криниця С.О. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування// Фінанси України.-1998.-№2.-С.38-47.
17. Кузьменко Н.А. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні. //Фінанси України.- 1996.- №9.- С. 40-42
18. Лісовська А.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих бюджетів. // Фінанси України.- 1996.-№ 7.- С. 11-15..
19. Ломинога В.К. Складові бюджету держави. "Сини і пасинки" //Вісник НБУ.-1998.-№11.-С.57
20. Луніна І.І. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до проиедення реформ // Економіка України.-1998.-№3.-С.31-40.
21. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави.- К.: НІОС, 1998. - 173с.
22. Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування //Фінанси України.-1996.-№8.-С.24-29.
23. Павлюк К.В. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини //ФінансиУкраїни.- 1996.- 6.- с. 25-32.
24. Слухай С.В. Становлення системи фінансового вирівнювання //Фінанси України.-1998-№11.-С.15-25.
25. Слухай С.В. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин //Фінанси України.-1998.-№12.-С22-32.
26. Фільштейн Л.М. Фінанси України : Навчальний посібник. - Кіровоград: Державне Центрально-Українське видавництво, 1994.-164с.
27. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред Дробоздиной Л.А. - М.: Финансы , ЮНИТИ , 1997. -479с.
28. Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. - М.:Финансы и статистика, -1991- 112с.
29. Чирка Д.М. Напрямки збалансування місцевих бюджетів. //Фінанси України.- 1998.- №1.- С. 22-25.
30. Чуприна О.В.місцеві податки - справа державна //Фінанси України.-1998.-№10.-С.24-25.

 
 

Цікаве

Загрузка...