WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики .Державні доходи, методи їх мобілізації. Законодавчі аспекти страхової діяльності в - Реферат

Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики .Державні доходи, методи їх мобілізації. Законодавчі аспекти страхової діяльності в - Реферат

доходів від зовнішньоекономічної діяльності, платежів населення. Інші - за рахунок грошових доходів безпосередньо підприємств.
В складі централізованих державних доходів основне місце займають доходи держави.
Централізація значної частини держдоходів в бюджетах різних рівнів дає можливість провадити єдину фінансову політику, забезпечувати перерозподіл коштів на користь прогресивних галузей та виробництв, що дає змогу задовольняти приблизно в однакових межах потреби невиробничої сфери, незалежно від території її функціонування.
Об'єктом грошових відносин, що складають поняття держдоходів, виступає вартість суспільного продукту, яка на різних етапах та стадіях розподілу постає в різних фінансових формах (на госпрозрахункових підприємствах виручка, прибуток, відрахування на соціальні потреби; об'єкт бюджетних відносин: прибуток та заробітна плата; об'єкт держкредитних відносин: вільні кошти підприємств і населення).
Головним джерелом формування держдоходів єНаціональний доход, але іноді, особливо в надзвичайних обставинах, і національне багатство (золотий запас, державне майно тощо)
Всі джерела держдоходів можна поділити на внутрішні та зовнішні.
До внутрішніх відносять національний доход та національне багатство, що створюється в середині країни.
До зовнішніх - національний доход , як виключення, і національне багатство іншої країни, якщо вони позичаються в формі державних позик, або надходять у вигляді репораційних платежів.
Основними методами мобілізації держдоходів є податки, позики та емісії.
Співвідношення між цими методами відрізняється в різні історичні періоди та визначаються багатьма факторами (фінансовою політикою, господарською кон'юнктурою, ступенем загострення соціальних протиріч).
Між податками та держпозиками існує також взаємозв'язок, який визначається тим, що фінансовою базою погашення позик виступають податки. Зростаючі видатки держави, які пов'язані з погашенням позики та виплатою % за ними, обумовлюється збільшенням податків. І навпаки, зниження податків, як правило, викликає потребу в нових позиках.
Емісія є останнім засобом, до якого звертається держава, коли перші два методи не дають достатніх надходжень, оскільки вона провокує інфляцію.
Охарактеризовані методи мобілізації держава застосовує при формуванні бюджетів різних рівнів.
Централізовані урядові фонди створюються через податки та податкові платежі, емісія тут не застосовується. Широко використовуються різноманітні внески, добровільні надходження тощо. Останнім часом, у зв'язку з приватизацією дещо збільшилися надходження від продажу держмайна, а також здачі його в оренду.
Доходи бюджету - це частина централізованих ресурсів держави, які необхідні для виконання нею відповідних функцій. Вони відображують економічні відносини, що виникають у процесі формування фондів грошових коштів і надходять у розпорядження органів державної влади й управління.
В Україні склалася відповідна система формування доходів зведеного бюджету, класифікація яких здійснюється за такими ознаками:
1. Відносно бюджетного устрою:
1.1. Доходи, які надходять безпосередньо до Державного бюджету України.
1.2. Доходи, які надходять до місцевих бюджетів.
1.3. Змішані доходи, частина яких надходить до Державного бюджету, а інша - у місцеві бюджети.
2. Відносно до джерел сплати:
2.1. Доходи, джерелом сплати яких є ціна товарів (робіт, послуг)
2.2. Доходи, джерелом сплати яких є прибуток чи дохід
3. Залежно від методів акумулювання грошових ресурсів:
3.1. Податки та інші обов'язкові платежі.
3.2. Емісія (грошей, державних цінних паперів, кредитна)
3.3. Державний кредит
3.4. Надходження від приватизації державного майна
3.5. Надходження від зовнішньоекономічної діяльності
3.6. Добровільні надходження.
4. Згідно Бюджетного кодексу доходи бюджету складаються з:
4.1. Податкових надходжень
4.2. Неподаткових надходжень
4.3. Доходів від операцій з капіталом
4.4. Трансфертів.
Податкові надходження - передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.
Для їх визначення у Бюджетній класифікації використовуються вісьмизначні коди з першою цифрою 1.
Так, власне усі податкові надходження йдуть за кодом 10000000, податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - 11000000, прибутковий податок з громадян (6 позицій) - 11010000, прибутковий податок з робітників і службовців - 11010100; податок на прибуток підприємств (15 позицій)- 11020000; податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності - 11020200; податки на власність - 12000000, періодичні податки на чисту вартість майна (2)- 12010000; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів (4) - 12020000; збори за спеціальне використання природних ресурсів - 13000000; збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового господарства (3) - 13010000; збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту (5) - 13020000; платежі за користування надрами (6) - 13030000; збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (2) - 13040000; плата за землю (5) - 13050000; плата за використання інших природних ресурсів (3) - 13070000; внутрішні податки на товари та послуги - 14000000; податок на додану вартість (3) - 14010000; акцизний збір із вироблених в Україні товарів (12) - 14020000; акцизний збір із ввезених на територію України товарів (11) - 14030000; податки на окремі категорії послуг - 14050000; плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (13) - 14060000; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (17) - 14070000; податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції - 15000000; ввізне мито (5) - 15010000; вивізне мито (3) - 15020000; інші податки - 16000000; місцеві податки та збори (17) - 16010000; надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон - 16020000; податки не віднесені до інших категорій (3)- 16030000; фіксований сільськогосподарський податок (3) - 16040000; єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (3) - 16050000; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (2) - 16060000.
Неподатковими надходженнями визнаються

 
 

Цікаве

Загрузка...