WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова звітність підприємства - Реферат

Фінансова звітність підприємства - Реферат

враховується у процесі підготовки фінансових рішень, пов'язаних із особливостями фінансового регулювання фінансової діяльності підприємств. Джерелом формування показників цієї групи є нормативно-правові акти, що приймаються різними органами державного управління.
Використання усіх показників, що формуються як із внутрішніх, так із зовнішніх джерел, дозволяє створити на підприємстві цілеспрямовану систему інформаційного забезпечення, що орієнтована на об'єктивну оцінку фінансової стійкості підприємства, а відтак і на прийняття стратегічних фінансових рішень.
2. Фінансова звітність як джерело інформації
Фінансова звітність - впорядкована система взаємопов'язаних показників, що відображають умови і результати виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства, його фінансовий стан за звітний період та сукупність способів та прийомів узагальнення даних поточного обліку.
Фінансова звітність є важливим інструментом управління. Базуючись на даних бухгалтерського обліку, як системи суцільного, безперервного і суворо документального оформлення господарських процесів, вона дозволяє оцінити результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності господарювання.
Головне завданнятрансформації національній системи бухгалтерського ц обліку полягає в прискоренні процесу її проведення у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, і наданої суб'єктам господарювання можливостей визначити рамки і форми управлінського обліку.
Завданням реформи є:
створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить потрібною інформацією користувачів, передусім інвесторів;
забезпечення зв'язку реформування бухгалтерського обліку з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економічного-правового середовища і ринкових відносин в Україні;
надання методичної допомоги у впровадженні та використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку.
Приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку здійснюється за такими напрямками:
законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку;
формування нормативної бази положення (стандарти); методичне забезпечення (інструкції, методичні вказівки, коментарії);
кадрове забезпечення (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку);
міжнародне співробітництво (вступ і активна робота в міжнародних спеціалізованих професійних організаціях).
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року)- Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено Законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.
В процесі прийняття управлінських рішень важливі функції виконує економічна інформація, яка відображає стан і розвиток керованого об'єкту. Одним з основних джерел такої інформації є звітність, яка складається та використовується на підприємствах, в об'єднаннях, концернах, по регіонам, галузям.
У народному господарстві країни існує науково обгрунтована система звітності. За тими чи іншими ознаками звітність узагальнюється і класифікується. На підставі вивчення законодавчих актів, нормативно-правових документів, наукової літератури запропонуємо наступну класифікацію звітності, яка застосовується в Україні (рис 1).
Залежно від джерел інформації і показників, які містяться у звітності, розрізняють фінансову (бухгалтерську), статистичну та оперативно-технічну звітність.
Бухгалтерська (фінансова) звітність містить показники (переважно у вартісних вимірниках) виробничої і фінансово-господарської діяльності, а також фінансового стану підприємства за певний звітний період.
Звітність складається на підставі належно оформлених документів і відображає системно всю діяльність підприємства. Фінансова звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку.
Розглядаючи звітність в розрізі окремих складових економічного розвитку, можемо оцінити її значущість у формуванні національного багатства.
Для бухгалтерського обліку - це є узагальнені таблиці даних обліку за певний період, які між собою мають тісний зв'язок.
Рис. 1. Класифікація фінансової звітності
Далі продовжимо логічний ланцюжок - підтверджена звітність використовується при плануванні роботи підприємства на наступні періоди (як правило - рік), прийняття рішень щодо зміни облікової політики, ефективних управлінських рішень щодо зміни випуску основної продукції, розширення асортименту продукції, збільшення номенклатури тощо.
Одночасно фінансова звітність подається в органи статистики, де порівнюються звітні показники одного підприємства з показниками іншого, що має однорідні ознаки виробництва та входить до однієї галузі.
На основі цих показників формується галузевий баланс, потім баланс народного господарства у розрізі двох складових: зведений матеріальний та зведений фінансовий баланси.
Зв'язок фінансової звітності з іншими сферами економіки показано на рис. 2.
Рис. 2. Зв'язок фінансової звітності з сферами економіки
Вони є основою для формування системи національних рахунків, яка є дещо ширшою за баланс народного господарства і має абстрактний характер, дозволяє робити глибокі узагальнення про характер економічних процесів в країні.
Функції фінансової звітності
Облікова інформація., джерелом якої є фінансова звітність, дає можливість реалізувати три функції управління: планування, контроль, облік.
Планування передбачає процес формування дій в такому порядку, який включає постановку визначеної цілі та знаходження варіантів її досягнення при найменших

 
 

Цікаве

Загрузка...