WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії, ревізія фінансових результатів діяльності підприємства. - Реферат

Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії, ревізія фінансових результатів діяльності підприємства. - Реферат


РЕФЕРАТ
Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії, ревізія фінансових результатів діяльності підприємства.
?
1.Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії.
Виходячи із змісту економічного контролю, періодичності, інформаційного забезпечення і форм здійснення виділяють: загальноекономічний і фінансово-господарський контроль. Фінансово-господарський контроль досліджує фінансово-господарську діяльність підприємств у сфері виробництва, обміну і споживання суспільно-необхідного прдукту на мікроекономічному рівні. Господарська діяльність підприємств на умовах ринкової економіки узагальнюється з використанням грошових вимірників, тобто фінансового критерію. Тому в системі економічного контролю сформувався фінансовий контроль. Змістом цього контролю є виробничі відносини і продуктивні сили у сфері макро- і мікроекономіки господарської діяльності. У сфері макроекономіки функціонує державний фінансовий контроль, який здійснює Рахункова палата Верховної Ради України. На рівні мікроекономіки функціонує фінансово-господарський конт-роль, який здійснюють Державна контрольно-ревізійна служба і контрольно-ревізійні підрозділи власників капіталу, а також на замовлення останніх - незалежні аудиторські організації.
Метою фінансово-господарського контролю є сприяння раціональному використанню засобів і предметів праці, а також самої праці у підприємницькій діяльності для одержання максимального прибутку. Завдання фінансово-господарського контролю поділяються на окремі і загальні.
Розв'язання окремих завдань передбачає перевірку однієї із сторін господарської діяльності (наприклад, використання сировини у виробничих цілях); загальних - всієї господарської діяльності підприємств з визначенням рентабельності і конкурентоспроможності продукції.
Основним завданням фінансово-господарського контролю є виявлення та профілактика порушень в технології виробництва, які мають причинні зв'язки з випуском недоброякісної продукції, перевитратами сировини і матеріалів, збитковості.
Предметом фінансово-господарського контролю та ревізії є процес розширеного відтворення і дотримання його нормативно-правового регулювання. Сам предмет фінансово-господарського контролю та ревізії кон-кретизується об'єктами, які деталізують кожну стадію розширеного від-творення. Так, на стадії виробництва суспільного продукту об'єктами контролю і ревізії є:
? план випуску продукції в номенклатурі і асортименті та його вико-
нання;
? якість випуску виробленої продукції;
? забезпечення підприємства ресурсами.
Об'єкти контролю вибирають відповідно до мети контролю. Визначивши об'єкт контролю, встановлюють його параметри, які полягають у вивченні даного об'єкта відповідно до мети контролю. Від правильності визначення параметрів даного об'єкта значною мірою залежить сам результат. Наприклад, контроль грошових коштів визначає такі об'єкти перевірок:
1) збереження грошових коштів у касі;
2) операції з готівкою;
3) операції з грошовими коштами на рахунках в банку;
4) цінні папери, їх збереження та облік.
5) стан бухгалтерського обліку грошових коштів і операцій з ними.
У процесі проведення фінансово-господарського контролю сформувався і метод фінансового контролю, який базується на загальнонаукових і на специфічних методах і прийомах дослідження об'єктів.
Загальнонаукові методи включають:
" аналіз, синтез;
" індукцію і дедукцію;
" моделювання і аналогію;
" системний аналіз;
" функціонально-вартісний аналіз.
До специфічних прийомів належать:
" інвентаризація - періодична перевірка наявності цінностей, що пе-ребувають на балансі підприємства, їх стану та умов зберігання;
" контрольне замірювання - це прийом фактичного контролю, який використовується при виконанні будівельно-монтажних робіт;
" спостереження (вибіркове, суцільне);
" технологічний контроль, при якому здійснюється контрольний пуск сировини і матеріалів у виробництво з метою перевірки оптимальності технології виробництва;
" експертиза - використовується в судово-бухгалтерській практиці;
" службове розслідування - перевірка діяльності керівництва під
приємства;
" економічний аналіз;
" експеримент;
" статистичні розрахунки;
" економіко-математичні методи;
" дослідження документів;
" камеральна перевірка.
2. Ревізія фінансових результатів діяльності підприємства.
Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства - це балансовий прибуток або збиток, які є алгебраїчною сумою результатів від реалізації продукції, робіт і послуг, іншої реалізації, доходів і витрат від позареалізаційних операцій тощо.
Фінансові результати діяльності підприємства характеризують також показники виручки (валового доходу) від реалізації продукції, товарів, надання послуг.
Виручка від реалізації продукції характеризує завершення виробничого циклу на підприємстві, повернення авансованих у виробництво коштів підприємства і початок нового етапу в обігу коштів. Шляхом вирахування з виручки від реалізації продукції суми непрямих податків і витрат на виробництво реалізованої продукції визначається чистий результат (прибуток чи збиток) від реалізації.
Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання на підприємстві. Разом з абсолютною оцінкою розраховують також відносні показники ефективності господарювання - показники рентабельності. Відношення балансового прибутку до середньої вартості основних засобів і оборотних коштів визначає загальну рентабельність підприємства.
В умовах ринкової економіки основу економічного розвитку

 
 

Цікаве

Загрузка...