WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий ризик - Курсова робота

Фінансовий ризик - Курсова робота

досить серйозні втрати у фінансовому підприємництві. Фінансове підприємництво, по суті, цим тим же комерційне, але товаром у цьому випадку виступають гроші, цінні папери, валюта. Отже, утрати, у цілому характерні для комерційного підприємництва, притаманні і фінансовому підприємництву. Але при оцінці фінансового ризику необхідно враховувати такі специфічні фактори, як неплатоспроможність одного з агентів фінансової угоди, зміна курсу грошей, валюти, цінних паперів, обмеження на валютно-грошові операції, можливі вилучення визначеної частини фінансових ресурсів у процесі здійснення підприємницької діяльності.
Тому особливо важливий для умов України фінансовий ризик, що виникає в сфері відносин підприємства з банками й іншими фінансовими інститутами. Фінансовий ризик діяльності фірми звичайно виміряється відношенням позикових засобів до власного: чим вище це відношення, тим більше підприємство залежить від кредиторів, тим серйозніше і фінансовий ризик, оскільки чи обмеження припинення кредитування, жорсткість умов кредиту волоче звичайно труднощі і навіть зупинка виробництва через відсутність сировини, матеріалів і т.п. Для ринку цінних паперів ризикованість - властивість майже будь-якої угоди в зв'язку з тим, що ефективність угоди не цілком відома в момент її висновку. Деяке виключення складають державні процентні папери. Але якщо взяти до уваги непрогностичність чи інфляції обмінного курсу валют, то відсутність ризику, навіть стосовно до векселів казначейства США, викликає сумнів.
В обов'язку фінансового менеджера входить забезпечення зниження усіх видів ризику, а не тільки фінансового, оскільки між різними сферами діяльності підприємства не існує чітких границь. Ризик і доход у фінансовому менеджменті розглядаються як дві взаємозалежні категорії. Вони можуть бути асоційовані як з яким-небудь окремим видом активів, так і з їх комбінацією.
Уся комерційна діяльність піддається не одному, а декільком видам фінансового ризику. Характерний, наприклад, політичний ризик-актив, чи доходи за рубежем можуть бути заморожені чи експропрійовані. Мається і ризик регулювання (процедури бухгалтерського обліку і принципи оподатковування можуть бути змінені владою). Економічний ризик, зокрема, коли довгострокові контракти з іноземними постачальниками можуть бути піддані впливу змін.
Менеджер-фінансист за допомогою збору й аналізу відповідної інформації й ефективного її застосування здатний принести величезну користь компанії. У ситуаціях, сполучених з фінансовим ризиком, фінансист зобов'язаний знаходити оптимальне рішення. Це звична ситуація ризику, що відноситься до процентних і валютних курсів. На сьогодні мається небагато фірм у Росії, здатних функціонувати без зовнішніх позик. Як правило, правління компанії розглядає займ як більш розумний крок, ніж випуск додаткових акцій. Але відсотки повинні бути виплачені в цьому випадку у встановлених розмірах, поза залежністю від рентабельності компанії. Менеджер, таким чином, повинний керувати витратами по відсотку. Для багатьох компаній не представляється можливим реалізувати позики на тривалий термін на основі фіксованого курсу, оскільки пропозиція довгострокових кредитів на цій основі дуже обмежено. Вплив різких стрибків у процентних ставках відчувається і з погляду руху бюджетів наявних засобів і створює ускладнення в плануванні податків. Навіть компанії, що не діють на міжнародних ринках, піддані ризику, зв'язаному з валютними операціями, оскільки їхні внутрішні ринки збуту можуть бути переорієнтовані на іноземних постачальників. Так, "Лукойл" є концерном, що проводить усієї своєї операції на території Росії в карбованцевому вираженні. При зміні ж курсу карбованця щодо інших валют нафта з Перської затоки може стати більш привабливої для багатьох її споживачів. Більшість компаній тією чи іншою мірою залучені в міжнародний бізнес, піддані змінам у ціні активів і засобів компанії щодо іноземних валют. Так, європейські виробники автомобілів, що експортують продукцію в США, понесли великі збитки через падіння курсу долара США стосовно фунта стерлінгів і німецькій марці - ціна на продукцію європейців на американському ринку виявлялася завищеної, чи ж вони змушені були упокоритися з низьким рівнем прибутку. Для японських автомобілебудівників, що раніше вже зіштовхувалися з подібною проблемою і створили виробничі потужності в США з метою її рішення, новою проблемою став негативний вплив на баланс материнської компанії раптове падіння вартості їх американських інвестицій у ціновому вираженні.
2.3. Форми і види страхування фінансових ризиків.
Страхування тісно пов'язане з підприємницькою діяльністю, яка неможлива без ризику. При допомозі страхування створюються деякі фінансові гарантії стабільності й прибутковості виробництва[8]. У випадку настання різного роду несприятливих ситуацій, в які рано чи пізно певною мірою потрапляє кожна підприємницька структура, страхування є не тільки спосіб захисту господарства від різного роду руйнівних стихійних чинників, а й засіб подолання несприятливих періодів в економічній ринковій кон'юнктурі.
Для підприємця виключного значення набуває страхування від політичних ризиків, комерційних, правових, технічних небезпек. Воно ж сприяє упорядкуванню фінансових і юридичних взаємозв'язків між різними суб'єктами ринку.
Враховуючи, що метою будь-якої підприємницької діяльності є одержання прибутку, особливо велике значення набуває страхування від можливої Його втрати або неодержання передбачуваних доходів.
Прийнято вважати, що фактори, які викликають втрати (неодержання) прибутку, зумовлюються двома групами причин. До першої відносяться різні порушення нормального виробничого процесу внаслідок стихійних чинників, аварій та інших непередбачуваних подій. До другої групи відносять зміну ринкової кон'юнктури, погіршення або ж порушення умов виконання контрактів постачальниками, чи відмову споживачів від замовленої продукції (послуг).
Прибуткова підприємницька діяльність передбачає постійне оновлення основних активів, впровадження нових технологій, заміну традиційних матеріалів новими, тощо. Іншими словами, неможливо вистояти в кон-курентній боротьбі без пошуків невикористаних резервів підвищення ефективності виробництва, а, значить, без розумного ризику. Звичайно, прицьому дуже вірогідні й втрати. Страхування від них може стати важливою підтримкою підприємців в. освоєнні ними досягнень науково-технічного прогресу.
В умовах становлення ринкової економіки саме страхування все більше стає об'єктом комерційної діяльності. Страховик, беручи на себе відповідальність за певні матеріальні активи чи господарські операції, тим самим ризикує сам. Тому він не може братися за деякі види страхування, яким властива підвищена небезпека, пов'язана з крупними ризиками. Однак, багато з них можуть стати об'єктами взаємного страхування (не на комерційних засадах).
З розширенням ринкових форм господарювання буде посилюватись потреба страхового захисту підприємницьких структур, які до того ж значної зростуть кількісно. Разом з тим можливості їх страхування будуть також

 
 

Цікаве

Загрузка...