WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - Курсова робота

Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - Курсова робота

3.5
Розрахунок коефіцієнтів обіговості оборотних коштів, обіговості матеріальних обігових коштів, нематеріальних обігових коштів.
Показники Розрахунок
Обіговість всього майна 0,65
Коефіцієнт обіговості оборотних коштів 1,36
Коефіцієнт обіговості матеріальних обігових коштів 3,06
Коефіцієнт обіговості нематеріальних обігових коштів
1,23
Найвища обіговість у матеріальних обігових коштах - 3,06 оборотів, найнижча у всього майна - 0,65 оборотів.
Наступною групою показників будуть показники рентабельності або прибутковості.
1.Рентабельність всього майна
Rмайна =Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування/Середньорічна вартість майна.
2. Рентабельність власних коштів
Rвлас.кошт. = Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування+Надзвичайні доходи-Надзвичайні витрати/Середньорічна вартість власного капіталу.
3.Рентабельність виробничих фондів
Rвир.фонд. = Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування+Надзвичайні доходи-Надзвичайні витрати/Середньорічна вартість виробничих фондів
Результати розрахунку цієї групи показників представлено у таблиці 3.6
Таблиця 3.6
Показники рентабельності
Показники Розрахунок
Рентабельність всього майна 5,25
Рентабельність власних коштів 5,87
Рентабельність виробничих фондів 7,19
Рентабельність продукції 13,73
Після проведеного аналізу показниківрентабельності підприємства можна зробити висновок, що найбільшу рентабельність має продукція - 13,73%, а найменшу - все майно підприємства.
Наступним етапом є аналіз ймовірності банкрутства.
Імовірність банкрутства підприємства - це одна з характеристик поточного стану й обстановки на досліджуваних підприємствах. Проводячи аналіз імовірності щомісяця, керівництво підприємства та технологічного ланцюга може постійно підтримувати імовірність на низькому рівні. Оскільки імовірність залежить від ряду показників, то для позитивного результату необхідно стежити не за якимось одним, а за декількома основними показниками одночасно. Показник імовірності банкрутства одержав назву показника Альмана по імені свого творця.
Суть методу полягає в аналізі адитивної моделі виду:
Y= ,
де:
Y - результуюча функція;
X - вектор факторів.
У формулі Альтмана використовуються п'ять перемінних:
x1 = ПА/ВБ - відношення оборотного капіталу до суми активів підприємства;
x1 = 12355,1/23939,5=0,516;
x2 = ДК/ВБ - відношення нерозподіленого доходу до суми активів;
x2 = 14120/23939,5=0,5898;
x3 = Посд/ВБ - відношення операційних доходів і до суми активів;
x3 = 1205,3/23939,5=0,0503;
x4 = КК/ВБ - відношення ринкової вартості акцій фірми до загальної суми активів;
x4 = 1,21432/23939,5=0,0000507;
x5 = ВР/ВБ - відношення суми продажів до суми активів.
x5 = 14525,9/23939,5=0,6067;
Для оцінки фінансової стійкості можна користуватись наступною формулою, адаптованою до української термінологій:
Y = (x1 1,2) + (x2 1,4) + (x3 3,3) + (x4 0,6) + x5;
Y=(0,516 1,2)+(0,5898 1,4)+(0,0503 3,3)+(0,0000507 0,6)+0,6067= 2,2176;
З проведеного аналізу імовірності банкрутства підприємства, можна зробити висновок, що підприємству в найближчий перспективі банкрутство не загрожує та його стан незалежний та фінансово стійкий, тому що значення Y (2,2176) більше 1,767 (норматив).
Хоча ЗАТ ВТШФ "Дана" на існуючий момент не являється банкрутом, в наступному розділі будуть розглядатися потенційні заходи щодо запобігання виникнення в майбутньому негативних фінансових негараздів та формування стратегії виходу підприємства із можливої кризи у майбутньому.
3.2. Обґрунтування стратегії виходу підприємства з кризи.
Трансформація народного господарства України в економіку відкритого типу створює для підприємств зовсім нові умови, принципово інше зовнішнє середовище. До цих умов, які постійно змінюються, треба пристосуватися, адаптувати усі системи підприємства, перетворити їх так, щоб із основної ланки планової економіки підприємство перетворилося у незалежний економічний суб'єкт управління і господарювання, який ефективно функціонує і розвивається в умовах ринку.
У цих умовах своєчасним і необхідним є розробка як стратегії забезпечення підприємства фінансовими та іншими ресурсами, так і ефективної системи управління стійкістю його фінансового середовища.
Проблеми фінансового оздоровлення й ефективного управління фінансовою стійкістю стоять перед будь-яким підприємством і потребують оперативного розв'язання. Для цього слід виробити універсальний підхід до управління з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності підприємства. Такий підхід має ґрунтуватися на об'єктивних закономірностях функціонування й розвитку економічних систем, враховуючи вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, особливості діяльності підприємства.
Сьогодні, в умовах переходу до ринку, стоїть завдання так перебудувати або адаптувати всю систему управління підприємством, щоб вона відповідала вимогам ринкових відносин. Саме тому необхідно створити ефективну систему цілісного управління підприємством. Визначення й реалізація стратегій управління фінансовою стійкістю належать до складних і трудомістких завдань, які на вітчизняних підприємствах, як правило, не виконувалися на належному рівні. Найбільшу увагу у системі заходів, спрямованих на фінансову стабілізацію в умовах кризової ситуації, слід приділити етапу відновлення і зміцнення рівня фінансової стійкості підприємства - запоруки усунення неплатоспроможності й фундаментальної основи фінансової стратегії на прискорення економічного зростання.
Управління фінансовою стійкістю підприємства орієнтоване сьогодні переважно на розв'язання короткострокових проблем. У цих умовах поширеними є зміни завдань , пріоритетів діяльності, рішень, наслідком чого є недосконалість структури показників фінансової стійкості, зниження її рівня. Політика зміцнення фінансової стійкості у контексті заходів антикризового управління фінансами підприємства потребує організації стратегічного антикризового управління фінансовою стійкістю.
У загальному вигляді стратегічне антикризове управління фінансовою стійкістю - це діяльність, яка полягає у виборі дій для досягнення довгострокових цілей у постійно мінливих умовах, тобто сфера діяльності вищого управлінського персоналу підприємства, яка полягає у забезпеченні стійкості фінансового стану підприємства у довгостроковій перспективі за рахунок великої частки власного капіталу в загальній сумі джерел фінансових ресурсів.
Ключовим елементом стратегії управління фінансовою стійкістю підприємства є етап діагностування та структуризації проблеми, на якому

 
 

Цікаве

Загрузка...