WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - Курсова робота

Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - Курсова робота

систематична узгодженість деталей, розроблених заздалегідь, що перетворюються у стратегію. У цьому контексті наявні грошові засоби або кошториси прибутку розглядаються частинами фінансового плану.
У сучасних економічних умовах при проведенні стратегії виходу підприємства з кризи необхідно створити гнучку внутрішню структуру управління підприємством, навчити управлінський персонал майбутніх дій при реалізації цієї стратегії; для протидії впливу зовнішнього середовища слід приймати стратегічні рішення з такою ж швидкістю, з якою виникають зміни у зовнішньому середовищі; важливо правильно вибрати метод реалізації стратегії.
При прийнятті стратегічного рішення необхідно врахувати:
" сумісність стратегії з можливостями підприємства;
" наявність ресурсів для здійснення стратегії та доцільність їх використання;
" ступінь ризику.
Стратегія підприємства повинна бути спрямована на розподіл фінансових ресурсів для забезпечення фінансової стійкості та виходу підприємства з кризи.
Зокрема, з метою підвищення рентабельності власного капіталу необхідно залучати позичкові кошти, особливо на підприємствах промисловості із сезонним характером виробництва, до яких відноситься і підприємство ЗАТ ВТШФ "Дана", що розглядається. Основним способом залучення позичкових коштів є комерційний і банківський кредити, інвестиційні внески працівників, оренда обладнання тощо. Але всі позичкові кошти через певний термін необхідно повертати, та ще й зі сплатою відсотків. Незважаючи на це, більшість підприємств намагається залучити позичкові кошти, оскільки в розвинутих капіталістичних країнах процент підприємницького прибутку вищий за позичковий. Але в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні, до початку залучення позичкових коштів необхідно зіставити позичковий процент із процентом підприємницького прибутку. Адже, як свідчить практика, не завжди залучення позичкових коштів є ефективним, а взявши кредит, через певний час (термін дії кредитної угоди) підприємству необхідно повернути його і проценти за користування ним високоліквідними активами (коштами).
У фінансовій діяльності багатьох підприємств трапляються випадки, коли за рахунок кредиту підприємство придбаломатеріальні цінності, виготовило продукцію, але не реалізувало її або виручка не надійшла, а кредит необхідно повертати. В даному разі необхідно продовжувати термін дії кредитної угоди (але при пролонгації підвищується позичковий процент) чи залучати кошти від іншої діяльності на повернення кредиту. Часто такі ситуації виникають у результаті того, що підприємства виробляють не ту продукцію, яку можна продати, а намагаються продати те, що виробляють.
Однак залучення позичкових коштів має істотні переваги над дивідендами. Дивіденди виплачуються за рахунок прибутку, а відсотки за користування позичковими коштами - за рахунок собівартості. Крім того, власники підприємства не завжди повністю спрямовують суму дивідендів на розвиток виробництва й частину залишають на споживання. Позичкові кошти мають цільове спрямування, яке контролюється банками.
Висновки.
Благополучний фінансовий стан підприємства - це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб'єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання.
Для цього необхідно вивчати численні показники, які характеризують всі сторони діяльності підприємства (виробництво , його потенціал, організацію, реалізацію, фінансові операції, рух грошових потоків) для виявлення глибинних причин зміни фінансового становища. Застосування багатобічного комплексного аналізу фінансового стану підприємства створює реальні передумови для керування окремими показниками, і відповідно і для посилення їхнього впливу на поліпшення фінансового клімату.
Фінансовий стан підприємства необхідно аналізувати з позицій і короткострокової , і довгострокової перспектив, тому що критерії його оцінки можуть бути різні. Стан фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, аналіз фінансового стану проводиться з метою установити, наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Фінансову ефективність роботи підприємства відбивають : забезпеченість власними оборотними коштами і їхня схоронність, стан нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, стан і динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотність оборотних коштів, матеріальне забезпечення банківських кредитів, платоспроможність.
Стійке фінансове становище підприємства залежить насамперед від поліпшення таких якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність виробництва , фондовіддача, а також виконання плану по минулому. Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально-технічного забезпечення виробництва , оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу. У той же час фінансові утруднення підприємства, відсутність засобів для своєчасних розрахунків можуть вплинути на стабільність постачань, порушити ритм матеріально-технічного постачання. У зв'язку з цим підприємство може стати збитковим та неплатоспроможним. У цьому випадку підприємство повинне розробити стратегію виходу з кризи, яка у разі ефективної реалізації допоможе підприємству повернути собі фінансову стабільність та конкурентоспроможність.
Література
1. Адамов В.Э., Квитко А.В. Статистическое изучение эффективности промышленного производства - М.:МЭСИ,1984. - 41 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. - М: Экономика, 1989.
3. Антикризовый менеджмент / Под редакцией проф. Грязновой А.Г.Издательство ЭКМОС,1999. - 386 с.
4. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Е.М. Короткова. - М. Финансы и статистика, 1994.
5. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент, М.: Финансы и статистика, 1994.
6. Бланк І.А. Стратегія і тактика керування фінансами. Київ: МП Ітем ЛТД, 1996.
7. Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент. Київ: МП Ітем ЛТД, 1996.
8. Блях ман Л.С. Основи функционального и антикризисного менеджмента. Учебное пособие. - М.: Изд-во Михайлова В.А. - 2000. - 380 с.
9. Градов А.П., Кузин Б.И. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. - М.: Специальная литература. - 1996. - 510 с.
10. Ильенкова С. Д. , Кузнецов В.И. Основи менеджмента. - М.: МЭСИ, 1998, 132 с.
11. Круглов М. И. Стратегическое управление. Учебник для вузов. - М.: РДЛ, 1998, 768 с.
12. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання.: Монографія. - К.:КНЕУ, 2001
13. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. - Дн-к. - 2001

 
 

Цікаве

Загрузка...