WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності к - Реферат

Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності к - Реферат

показників банківської діяльності:
де - значення і-го показника банківської діяльності в нормованому вигляді;
- фактичне значення показника;
- мінімальне значення показника у вибірці комерційних банків, рейтинг яких визначається;
- максимальне значення показника у вибірці комерційних банків, рейтинг яких визначається.
2. Інтегральна оцінка рейтингу комерційного банку, яка здійснюється різними методами згортки критеріїв:
" Мультиплікативна згортка
, де - важливість і-го показника;
" Адитивна згортка
3. Визначення підсумкового рейтингу R:
Назва банку К1 К2 К3
r1 r2 R
Кривбас-банк 0,123 0,0052 0,215 0,3371 0,3404 0,2436 0,2797 0,2835 0,2816
Київ-банк 0,152 0,0065 0,235 0,4470 0,4326 0,3009 0,3530 0,3594 0,3562
Ва-банк 0,081 0,0102 0,169 0,1780 0,6950 0,1117 0,1784 0,2430 0,2107
Енерго-банк 0,161 0,0004 0,332 0,4811 0,0000 0,5788 0,0000 0,4415 0,2208
Юж-банк 0,034 0,0096 0,479 0,0000 0,6525 1,0000 0,0000 0,7105 0,3552
Восток-банк 0,073 0,0073 0,361 0,1477 0,4894 0,6619 0,4480 0,5143 0,4811
Океан-банк 0,218 0,0145 0,179 0,6970 1,0000 0,1404 0,2958 0,4348 0,3653
Звезда-банк 0,298 0,0059 0,199 1,0000 0,3901 0,1977 0,3235 0,4127 0,3681
Горняк-банк 0,201 0,003 0,13 0,6326 0,1844 0,0000 0,0000 0,1760 0,0880
Авто-банк 0,197 0,0101 0,325 0,6174 0,6879 0,5587 0,5954 0,5975 0,5965
Висновки : у комерційного банку "Авто-банк" - він найвищій .
Робота 5
Обґрунтування підприємницьких рішень на основі оцінки границь фінансової стійкості підприємства
1. Вибрати конкретне підприємство (комерційну організацію).
2. Зібрати дані в динаміки: баланс-ф1, звіт про фінансові результати-ф2 (дивись додатки).
3. Розрахувати значення інтегрального показника рівня банкрутства на основі моделі Є.Альтмана (формула 1 та 2).
4. Розрахувати відносні та абсолютні критерії діяльності підприємства.
5. Зробити висновки (по табл. 5.1, 5.2, 5.4) по виходу з кризової ситуації.
Двухфакторна модель оцінки ймовірності банкрутства підприємства:
, (1)
де Z - інтегральний показник рівня банкрутства
ПА - поточні активи;
КО - короткострокові зобов'язання;
ДО - довгострокові зобов'язання;
СА - совокупні активи.
Таблиця 5.1
Кількісні критичні значення інтегрального показника рівня банкрутства
Значення -Z Висновок
Z < - 0.65 Імовірність платоспроможності підприємства висока
-0.65 < Z Z > 0 Можливо банкрутство підприємства
Z = 0.65 Найбільш ймовірно , що підприємства збанкрутує
I Z I = 3 Висновки сформувати не можливо
П'яти факторна модель оцінки ймовірності банкрутства підприємства:
, (2)
де Z - інтегральний показник рівня банкрутства
РК - робочий капітал (оборотний капітал);
СА - совокупні активи;
ЧП - чистий прибуток;
ЧД - чистий дохід;
ВК - власний капітал;
ПК - позиковий капітал;
ОВ - обсяг виробництва.
Таблиця 5.2
Кількісні критичні значення інтегрального показника рівня банкрутства
Значення -Z Висновок
Z < = 1,8 Імовірність банкрутства підприємства дуже висока
1,8 < Z < = 2,7 Імовірність банкрутства підприємства висока
2.7 < Z 3 Імовірність банкрутства підприємства низька
Таблиця 5.3
Показники діяльності
Показники Значення показника за періодами
на 01.01.2002 на 31.12.2002
поточні активи; ПА ф1 стр.260 3950 4290
совокупні активи; СА ф1 стр.280 8000 8730
короткострокові зобов'язання КО ф1 стр.620 1960 1990
довгострокові зобов'язання ДО ф1 стр.480 1350 950
робочий капітал (оборотний капітал); РК ф1 стр.280-80 4000 4340
чистий прибуток; ЧП ф1 стр.350 1000 1600
чистий дохід; ЧД ф2 стр.050 1500 1167
власний капітал; ВК ф1 стр.380 4500 5600
позиковий капітал; ПК ф1 стр.640-380 3500 3130
обсяг виробництва. ОВ ф2 стр.035 10000 9167
Розрахуємо значення інтегрального показника рівня банкрутства на основі моделі Є.Альтмана:
Zп= -0,3877 - 1,0736 (3950/1960) + 0,0579 (1350/8000) = -2,542
Zк= -0,3877 - 1,0736 ( 4290/1990) + 0,0579 (950/8730) = -2,696
Таким чином, ймовірність банкрутства не перевищує 50%, тобто платоспроможність підприємства висока.
Оцінимо ймовірність банкрутства за п'яти факторною моделлю:
Zп= 1,2 (4000/8000) + 1,4 (1000/8000) + 3,3 (1500/8000) + 0,6 (4500/3500) +
+1,0 (10000/8000) = 3,415
Zк= 1,2 (4340/8730) + 1,4 (1600/8730) + 3,3 (1167/8730) + 0,6 (5600/3130) +
+1,0 (9167/8730) = 3,418
Згідно даного розрахунку ймовірність банкрутства низька, це свідчить про стійкий фінансовий стан
Робота 8
Оцінка рівня ризику діяльності на основі
фінансового стану підприхмства
1. Вибрати конкретне підприємство (комерційну організацію).
2. Зібрати дані в динаміки: баланс-ф1, звіт про фінансові результати-ф2 (дивись додатки).
3. Розрахувати показники діяльності підприємства таблиці 8.1.
4. Зробити висновки .
Таблиця. 8.1
Нормативні значення основних оціночних показників фінансового стану підприємства
№ Показники оцінки Фактичні значення Нормативні значення
на початок періоду на кінець періоду
1 Коефіцієнт автономії 0,59 0,66 >=0.5
2 Коефіцієнт фінансової залежності 1,71 1,51 <1
3 Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів 0,71 0,50 0,3
5 Коефіцієнт забезпечення запасів власними коштами 0,22 0,61 >=0.6-0.8
6 Коефіцієнт виробничих фондів 0,54 0,55 >=0.5
7 Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей 0,21 1,06 >2
8 Коефіцієнт поточної ліквідності 2,04 2,18 >2
9 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,46 1,025 >1
10 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 0,04 >0,2
11 Коефіцієнт забезпечення поточних активів власними обіговими коштами 0,16 0,31 >0.1
12 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу 0,41 0,34 2
14 Коефіцієнт реальної вартості основних коштів у вартості майнапідприємства 0,30 0,33 >0,3
15 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,08 0,12 <0.25
Коефіцієнт автономії характеризує частку власних коштів підприємства в загальній сумі авансованих коштів. У загальній сумі фінансових ресурсів частка власного капіталу не повинна бути меншою 50%. Що більше значення цього показника, то більшою є фінансова стійкість і незалежність його від кредиторів. Коефіцієнт автономії за звітний період підвищився з 0,59 до 0,66, і ризик появи фінансових труднощів у майбутньому зменшився.
Коефіцієнт фінансової залежності обернений до коефіцієнту автономії. За звітний період фінансова незалежність підприємства підвищилась: на 1грн. власного сукупного капіталу припадає на 20коп. менше, що свідчить про скорочення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.
Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів показує, скільки позикових коштів припадає на 1грн. власного капіталу. За звітний період відбулося зменшення цього показнику, що свідчить про підвищення фінансової стійкості підприємства.
Коефіцієнт маневреності власних коштів показує частку власного капіталу, що використовується для фінансування поточної діяльності підприємства. За звітний період спостерігається збільшення цього коефіцієнту, що свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати власними коштами.
За звітний період коефіцієнт забезпечення запасів власними обіговими коштами збільшилося на 0,39 і досяг нормального значення.
Коефіцієнт виробничих фондів визначається відношенням балансової вартості виробничих фондів (основних коштів, виробничих запасів та незавершеного виробництва) до підсумку балансу. За даними підприємства показник має нормальний рівень.
За звітний період співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю збільшилось; бажано зменшити абсолютні розміри як дебіторської, так і кредиторської заборгованості. Для

 
 

Цікаве

Загрузка...