WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація касового виконання видатків державного бюджету України. - Курсова робота

Організація касового виконання видатків державного бюджету України. - Курсова робота

минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями в поточному році.
Розпорядники бюджетних коштів за умови взяття бюджетного зобов'язання протягом 3 робочих днів з дати його виникнення подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (далі - Реєстр Додаток ) (у двох примірниках на паперових та електронних носіях) та оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання.
За умови взяття бюджетного зобов'язання, що виникло на виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі розрахунково, на підставі договору (контракту) за курсом Національного банку України на день подання Реєстру.
За бюджетними зобов'язаннями, у яких не зазначаються суми (договори про надання послуг зв'язку тощо), а також за заробітною платою, нарахуванням на заробітну плату, у Реєстрі суми проставляються розпорядниками бюджетних коштів розрахунково, але в межах планових показників.
За довгостроковими зобов'язаннями, термін дії яких перевищує один бюджетний рік (довгострокові договори, більше одного року), суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного року на підставі даних календарного плану.
У разі, якщо сума та умови бюджетного зобов'язання передбачають застосування конкурсних процедур, розпорядник бюджетних коштів разом з Реєстром бюджетних зобов'язань подає органу Державного казначейства України оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, відповідно до статті 17 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 №1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель".
Органи Державного казначейства України звіряють поданий розпорядником Реєстр та підтвердні документи на предмет відповідності даних, уключених до Реєстру.
У виняткових випадках, коли такі документи розкривають плани оперативної діяльності чи специфіку органів державної влади, що забезпечують оборону або безпеку України, розпорядники бюджетних коштів подають тільки Реєстр, на одному примірнику якого при поверненні проставляється відмітка "узято на облік".
Бюджетні зобов'язання розпорядника бюджетних коштів, які підлягають реєстрації в органах Державного казначейства України, реєструються засобами програмного забезпечення у Книзі реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів. Кожному бюджетному зобов'язанню засобами програмного забезпечення присвоюється реєстраційний номер. Реєстраційний номер проставляється на документі, що підтверджує факт узяття на облік бюджетного зобов'язання.
На підставі платіжного доручення на погашення бюджетного фінансового зобов'язання, яке подається на паперових та електронних носіях, органи Державного казначейства України реєструють узяте розпорядником бюджетних коштів бюджетне фінансове зобов'язання.
Розпорядники бюджетних коштів протягом 3 робочих днів з дати виникнення бюджетного фінансового зобов'язання, але не пізніше останнього робочого дня місяця, подають до відповідного органу Державного казначейства України платіжні доручення на погашення бюджетних фінансових зобов'язань у яких обов'язково зазначається реєстраційний номер бюджетного зобов'язання, наслідком якого є дане бюджетне фінансове зобов'язання, а також оригінали документів або їх копії засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов'язання (наприклад, платіжні вимоги, накладні, акти виконаних робіт тощо).
За бюджетними зобов'язаннями, розрахунки за якими здійснюються у готівковій формі, підставою для реєстрації бюджетного фінансового зобов'язання є грошовий чек.
. Дані бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів і дані бухгалтерського обліку з виконання кошторису на звітну дату мають бути тотожні.
Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання, повертаються розпоряднику з відміткою "узято на облік".
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів погашаються автоматично в календарній черговості.
У разі внесення змін у черговість погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядник бюджетних коштів повідомляє про це відповідний орган Державного казначейства України листом довільної форми.
Розпорядник бюджетних коштів за бажанням може сам визначати черговість погашення бюджетних фінансових зобов'язань, для чого подає до відповідного органу Державного казначейства України графік погашення бюджетних фінансових зобов'язань довільної форми.
У ході виконання умов одного бюджетного зобов'язання можуть виникати декілька бюджетних фінансових зобов'язань у різні періоди часу, які реєструються в органах Державного казначейства України.
У разі змін умов бюджетних зобов'язань (додаткові договори, розірвання договору) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 3 днів письмово повідомити про це органи Державного казначейства України та подати відповідні підтвердні документи.
При зміні курсу валют на дату здійснення операції розпорядником бюджетних коштів вносяться відповідні зміни до Реєстру.
При знятті з обліку бюджетних зобов'язань сума бюджетного зобов'язання у Реєстрі проставляється з мінусом.
У разі неналежного оформлення Реєстру, платіжного доручення, відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання, або недотримання вимог чинного законодавства щодо їх оформлення органами Державного казначейства України ці зобов'язання не реєструються, а повертаються на доопрацювання розпорядникам бюджетних коштів з обов'язковим зазначенням причини повернення на другому примірнику Реєстру. Розпорядник бюджетних коштів повинен усунути недоліки та подати Реєстри до відповідного органу Державного казначейства України.
Відповідальність за правильність заповнення платіжного доручення та недостовірність інформації, включеної до Реєстру, несуть розпорядники бюджетних коштів.
Сума зобов'язання або фінансового зобов'язання не повинна перевищувати загальну суму асигнувань на взяття зобов'язань на відповідну мету.
У разі скорочення асигнувань розпорядники бюджетних коштів повинні вживати заходів до ліквідації або скорочення обсягу бюджетних зобов'язань або бюджетних фінансових зобов'язань, які перевищують уточнені плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду.
У разі прийняття відповідного рішення щодо тимчасового обмеження асигнувань загального фонду бюджету розпорядники бюджетних коштів повинні забезпечити приведення обсягів зобов'язань у відповідність з тимчасовим обмеженням асигнувань. Бюджетніфінансові зобов'язання щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям

 
 

Цікаве

Загрузка...