WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація касового виконання видатків державного бюджету України. - Курсова робота

Організація касового виконання видатків державного бюджету України. - Курсова робота

із реквізитів, відсутні підтвердні документи, надання яких передбачено разом із платіжним дорученням, органами Державного казначейства повертається без виконання. На зворотному боці платіжного доручення робиться напис про причину повернення без виконання та зазначається дата його повернення за підписами головного бухгалтера та виконавця з прославленням штампу органу Державного казначейства.
Платіжне доручення та всі підтвердні документи, що отримані разом з ним і не прийняті до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертаються розпорядникам бюджетних коштів, від яких вони надійшли.
Платіжні доручення та інші розрахункові документи містять такі реквізити:
- назву документа;
- номер документа;
- назва та коди установи платника та отримувача коштів, номери рахунків за дебетом та кредитом;
- назву установи банку, органу Державного казначейства України і номер коду;
Суму платежу( цифрами та літерами);
А у призначенні зазначаються:
назва, вид товарів(робіт, послуг), за які здійснюється оплата, номер і дата документа, на підставі якого здійснюється платіж, номера і дати, коди бюджетної класифікації;
коди бюджетної класифікації доходів та видатків при здійсненні видатків із бюджету, перерахуванні коштів до бюджету або перерозподіл бюджетних коштів;
додаткові реквізити, визначені Державним казначейством України.
На першому примірнику ставиться відбиток печатки та підписи відповідальних осіб платника або отримувача коштів.
Вимоги щодо заповнення розрахункових документів на паперових носіях, що подаються органам Державного казначейства, аналогічні вимогам, установленим для установ банків, визначеним Правилами заповнення розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви на відкриття акредитива.
Розпорядники бюджетних коштів, одержувачі та інші клієнти відповідають за правильність заповнення розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банків, суми податків на додану вартість і кодів бюджетної класифікації та достовірність даних у підтвердних документах, які стануть підставою для здійснення платежу органами Державного казначейства.
Усі операції органів Державного казначейства повинні оформлятися відповідними документами і вміщувати інформацію про характер операції та бути підставою для відображення операцій в обліку Державного казначейства.
Строк дії платіжного доручення розпорядників бюджетних коштів, одержувачів та інших клієнтів установлений у межах 10 календарних днів з дня його виписки. День заповнення платіжного доручення не враховується.
Списання коштів з рахунку платника здійснюється на підставі першого примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в органі Державного казначейства, а по розрахункових документах у електронному вигляді - на підставі розрахункового документа з доданням примірника на паперових носіях.
Органи Державного казначейства визначають порядок та строки зберігання розрахункових документів згідно з чинним законодавством, забезпечують їх зберігання.
Розрахункові документи повинні надаватися як у паперовій формі, так і у електронному вигляді. Розрахунковий документ у електронному вигляді повинен включати відповідні реквізити документа у паперовій формі. Під час підписування розрахункового документа не дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів. Органами Державного казначейства до виконання такі розрахункові документи не приймаються.
Органи Державного казначейства не несуть відповідальність за достовірність змісту документів, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлених розпорядниками коштів, одержувачами чи іншим клієнтом , а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та обов'язкових платежів.
Орган Державного казначейства при здійсненні видатків шляхом проведення надає розпоряднику, одержувачу бюджетних коштів та іншому клієнту виписки за здійснені операції за результатами попереднього операційного дня.
Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службове відрядження та інших клієнтів, що видаються на видатки, які не можуть бути поведені безготівковою оплатою, розпорядники бюджетних коштів, одержувачі коштів державного бюджету та інші клієнти подають до органів Державного казначейства повинні подавати платіжні доручення з призначенням платежу та доручення на одночасне перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів, або документально підтверджувати їх сплату раніше.
У реквізиті платіжного доручення "призначення платежу" в разі сплати платежів, утримання з із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до цільових фондів, зазначається дата виплати заробітної плати і період, за який здійснено виплату.
Крім того, у цьому реквізиті зазначається, що податки до бюджету та збори до державних цільових фондів, які утримані із заробітної плати та нараховані на фонд оплати праці, перераховуються повністю або (у разі недостатності коштів на рахунку платника для перерахування утриманих сум повністю) що вони перераховуються пропорційно сумі виплаченої заробітної плати. Відповідальність за дані, зазначені в реквізиті платіжного доручення "призначення платежу", несе платник.
Розпорядники бюджетних коштів, одержувачі коштів державного бюджету та інші клієнти відповідають за правильність нарахування заробітної плати та прирівняних до неї платежів, а також за повноту перерахування платежів, утриманих із заробітної плати і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів до державних цільових фондів, при отриманні заробітної плати та прирівняних до неї платежів.
Уповноважені особи розпорядників бюджетних коштів, одержувачів коштів державного бюджету та інших клієнтів, на підставі належно оформлених грошових чеків, отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Державного казначейства України за балансовими рахунками групи 257 "Кошти до виплати" Плану рахунків комерційних банків України. Рахунки групи 257 є рахунками , на які зараховуються кошти до виплати , без перерахувань.
Невикористана готівка повертається уповноваженими особами розпорядників бюджетних коштів, одержувачів коштів державного бюджету та інших клієнтів безпосередньо на цей рахунок за відповідними документами, при заповненні яких обов'язково вказується номер реєстраційного рахунку, на який повинні бути зараховані кошти. Видатки за рахунок власних надходжень розпорядників здійснюються в межах тимчасових індивідуальних кошторисів та наявних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників на підставі платіжних доручень та підтвердних документів на здійснення платежу. У разі прийняття рішень розпорядниками бюджетнихкоштів про придбання

 
 

Цікаве

Загрузка...