WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація касового виконання видатків державного бюджету України. - Курсова робота

Організація касового виконання видатків державного бюджету України. - Курсова робота

до мережі головних розпорядників або розпорядників ІІ ступеня бюджетних коштів, якщо вони отримуватимуть кошти безпосередньо від нього.
Якщо установа не є одержувачем коштів бюджету, а відповідно до укладених угод виконала для бюджетної установи відповідні роботи, то такі підприємства не включаються в мережу розпорядників бюджетних коштів і рахунки їм в органах Державного казначейства не відкриваються.
Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року головні розпорядники бюджетних коштів подають Державному казначейству України на паперових та електронних носіях підготовлену мережу.
Держказначейство узагальнює отриману інформацію та доводить її на електронних носіях.
Про зміни в територіальному розташуванні мережі підвідомчих установ, які виникли в процесі виконання бюджету, головні розпорядники коштів повідомляють Державне казначейство України, а розпорядники коштів ІІ та ІІІ ступенів - відповідні органи Державного казначейства. Реєстр зміни у мережі з відповідним обґрунтуванням подається на паперових та електронних носіях.. Державне казначейство України на електронних носіях доводить зміни до відповідних управлінь, а управління Державного казначейства аналогічно доводять зміни до відповідних відділень.
Розпорядники коштів ІІ ступеня подають управлінням на паперових та електронних носіях дані про мережу розпорядників коштів ІІІ ступеня та одержувачів у територіальному розрізі. Управління узагальнюють отримані дані, групують за територіями та доводять на електронних носіях до відповідних відділень Державного казначейства.
Територіальні управління Державного казначейства звіряють отримані від Державного казначейства України дані із базою даних щодо фактично зареєстрованих установ та організацій.
Державне казначейство України веде довідник відкритих реєстраційних або спеціальних реєстраційних рахунків, форма яких визначається окремим внутрішнім документом Державного казначейства.
Міністерство фінансів України у визначений термін направляє на паперових та електронних носіях затверджений річний розпис призначень державного бюджету та розпис асигнувань загального фонду державного бюджету Державному казначейству України, яке реєструє їх, про що на оригіналі розпису ставиться відбиток штампа.
Державне казначейство України протягом 3 календарних днів доводить витяги з річного розпису призначень державного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету до головних розпорядників коштів, що є підставою затверджувати в установленому порядку кошториси доходів і видатків та плани асигнувань.
Здійснення видатків розпорядників та одержувачів коштів відповідно до кошторисів доходів і видатків, планів асигнувань або планів використання бюджетних коштів проводиться органами Державного казначейства України з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників коштів шляхом проведення платежів з цих рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України.
Відповідно до покладених завдань Державне казначейство контролює цільове направлення бюджетних коштів на стадії проведення платежу на підставі підтвердних документів, наданих розпорядниками бюджетних коштів. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники та одержувачі коштів.
Підставою для здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів є платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків, та підтвердні документи, які підтверджують цільове направлення коштів (рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, акти виконаних робіт), порядок оформлення і подання яких органам Державного казначейства регламентується вимогами щодо обліку зобов'язань, згідно з якими розпорядник коштів бюджету, як споживач повинен сплатити належну суму виконавцю за умови реалізації цих зобов'язань.
Документи приймаються органами Державного казначейства від розпорядників бюджетних коштів:
за загальним фондом та іншими доходами спеціального фонду - відповідно до зареєстрованих в органах Державного казначейства зобов'язань, згідно з кошторисними призначеннями та помісячними планами асигнувань, у межах залишку коштів на рахунку за певним кодом економічної класифікації видатків;
за спеціальним фондом ( крім інших доходів спеціального фонду) - відповідно до кошторисних призначень та у межах загального залишку коштів на спеціальному реєстраційному рахунку за всіма кодами економічної класифікації видатків.
Здійснення видатків інших клієнтів органами Державного казначейства проводиться на підставі платіжних доручень, підготовлених власниками рахунків, що приймаються в межах загального залишку коштів на їх рахунку, без додання підтвердних документів, за винятком деяких напрямків видатків, що визначаються Державним казначейством України та головними розпорядниками бюджетних коштів.
Окремі видатки Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади (за окремими видами функціональної та економічної класифікації видатків, перелік яких узгоджується з Державним казначейством України і відповідним органом виконавчої влади), незалежно від суми разового платежу, здійснюються тільки на підставі платіжних доручень. Тобто, здійснення видатків, якщо вони містять відомості, що становлять державну таємницю, проводиться без подання підтвердних документів. Відповідальність та контроль за проведення таких операцій покладаються на розпорядників бюджетних коштів.
Платіжні доручення подаються до органів Державного казначейства в двох примірниках або в кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків, за встановленою Національним банком України формою. В окремих випадках, за погодженням з Державним казначейством України, платіжне доручення подається у довільній формі, за умови обов'язкового забезпечення наявності та схематичного розташування усіх елементів згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів платіжних доручень. (Додаток ___)
Дата платіжного доручення повинна відповідати даті його фактичного подання або даті наступного дня, якщо документи надійшли після операційного часу. У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення розпорядник бюджетних коштів у правому верхньому куті на всіх примірниках обов'язково проставляє дату фактичного подання за підписом головного бухгалтера.
Подані розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами та іншими клієнтами платіжні доручення перевіряються щодо правильності заповнення реквізитів та відповідності підписів і відбитка печатки зразкам. Відмітка про дозвіл на проведення оплати ставиться н першому примірнику платіжних доручень у вигляді відбитку штампа казначея "Підлягає оплаті".
Після проведення платежу на платіжних дорученнях та підтвердних документах, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитку штампа казначея "оплачено".
Платіжне доручення не прийняте до виконання в день його отримання у зв'язку з неправильним заповненням реквізитів, якщо незаповнено хоча б один

 
 

Цікаве

Загрузка...