WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація касового виконання видатків державного бюджету України. - Курсова робота

Організація касового виконання видатків державного бюджету України. - Курсова робота

єпідвідомчі підрозділи. Вони при розподілі коштів також є розпорядниками коштів другого ступеня, а при витрачанні коштів на утримання свого апарату або витрачання коштів на централізовані заходи є розпорядниками коштів третього ступеня.
На обласному рівні розпорядниками коштів другого ступеня є:
управління освіти;
фінансове управління;
управління казначейства;
обласна податкова адміністрація;
контрольно-ревізійне управління;
облдержадміністрація;
управління агропромислового комплексу тощо.
Розпорядники коштів третього ступеня є бюджетні установи в осіб їх керівників, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов'язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої установи, яку вони очолюють, і на розподіл коштів безпосередньо підпорядкованим їм одержувачам.
Для всіх розпорядників коштів Державного бюджету є обов'язковим здійснення операцій по видатках через органи Державного казначейства. При казначейській формі виконання Державного бюджету розпорядникам коштів відкриваються реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.
Бюджетні кошти, які знаходяться на реєстраційних рахунках використовуються розпорядниками коштів відповідно до затверджених асигнувань у кошторисах доходів та видатків, та лімітів видатків.
Одержувачі бюджетних коштів - це підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання загальнодержавних програм, подання послуг, безпосередньо через розпорядників.
Бюджетні установи не мають права здійснювати запозичення у будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позики юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.
Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідно до бюджетного призначення.
Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України чи рішеннями про місцевий бюджет у порядку, який визначений Бюджетним кодексом України.
Якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, Міністерство фінансів України (керівник місцевого фінансового органу) приймає рішення про приведення у відповідності бюджетного призначення Державного бюджету України (місцевого бюджету).
Кабінет міністрів України (Рада міністрів Автономної республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради) у двотижневий термін подає до Верховної Ради України (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради) у встановленому порядку пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень Державного бюджету України (рішення про місцевий бюджет).
1.2 Порядок розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства
Порядок казначейського обслуговування регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державного казначейства України, місцевими фінансовими органами, платниками податків, зборів (обов'язкових платежів), розпорядниками бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування бюджетів органами Державного казначейства України.
При казначейському обслуговуванні бюджетів застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, Порядком обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства, затвердженим наказом Державного казначейства України від 19.10.2000 №103 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.10.2000 за №759/4980, зі змінами та доповненнями, іншими нормативно-правовими актами України, що регламентують бюджетний процес.
Дія Порядку обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету поширюється на бюджети, які перебувають на повно функціональному казначейському обслуговуванні. При казначейському обслуговуванні бюджетів лише в частині доходів та між бюджетних трансфертів застосовуються норми Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням між бюджетних трансфертів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 31.01.2002 №17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.02.2002 за №181/6469, зі змінами та доповненнями.
Казначейське обслуговування бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України відповідно до чинного законодавства. У процесі казначейського обслуговування бюджетів органи Державного казначейства України здійснюють такі функції:
обслуговують бюджети за доходами, видатками та фінансуванням;
установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в управліннях Державного казначейства України для зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) у розрізі видів платежів, що зараховуються до бюджетів усіх рівнів (бюджет АРК, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування);
установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в органах Державного казначейства України розпорядникам коштів бюджетів у розрізі бюджетів та кодів бюджетної класифікації видатків;
здійснюють розподіл платежів між рівнями бюджетів, розподіл інших платежів, що зараховуються до бюджетів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради про бюджет у розмірах, визначених законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;
Рахунки для обліку операцій щодо виконання бюджетів відкриваються на балансі управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Зазначені рахунки відкриваються за балансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (далі - План рахунків) відповідно до Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119, зі змінами та доповненнями.
Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають на паперових і електронних носіях до органу Державного казначейства України за місцезнаходженням дані про розташування мережі установ та організацій, погоджені з відповідним фінансовим органом. Про зміни в територіальному розташуванні мережі підвідомчих установ, які виникли в процесі виконання бюджетів, головні розпорядники коштів повідомляють відповідні органи Державного казначейства України, а розпорядники коштів нижчого рівня - відповідні органи Державного казначейства України за місцем обслуговування.
Головні розпорядники коштів державного бюджету визначають мережу розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів по територіях. Розпорядники коштів ІІІ ступеня та одержувачі повиннівключатися

 
 

Цікаве

Загрузка...