WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація касового виконання видатків державного бюджету України. - Курсова робота

Організація касового виконання видатків державного бюджету України. - Курсова робота

казначейськоїроботи. Схожі системи вже функціонують у розвинутих країнах, в Україні ж виконується вперше .
Отже, запровадження казначейської системи касового виконання державного бюджету має низку проблем і недоліків, які потрібно оперативно вирішувати. Тому дослідження казначейської системи виконання Державного бюджету за видатками є актуальним і важливим. Метою роботи є вивчення діючого механізму та методів касового виконання державного бюджету за видатками, а також визначення основих напрямків та видів контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних ресурсів.
Відповідно до поставленої мети потрібно вирішити наступні завданя:
дати характеристику державному бюджету України, зокрема видаткам;
визначити роль і значення казначейства в реалізації функції розпорядника бюджетних коштів, як важливого органу касового виконання державного бюджету;
дослідити особливості і функціональні обов'язки відділення Державного казначейства у Коломийському районі Івано-Франківської області;
проаналізувати організацію касового виконання видатків державного бюджету на основі практичного матеріалу;
дослідити організацію контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних ресурсів розпорядниками державних коштів.
Звідси виводиться важливе значення державного бюджету, а також вказується на необхідність переходу в Україні від банківської системи касового виконання державного бюджету до казначейської, роль казначейства в реалізації функції розпорядника бюджетних коштів, структура казначейства, функції та обов'язки.
Організації касового виконання видатків державного бюджету України. Розгляд цього питання починається з характеристики територіального відділення Державного казначейства у Коломийському районі, його особливості та функціональні обов'язки. Нормативні положення про касове виконання дежавного бюджету за видатками доповнюються аналізом практичних даних на прикладі ВДК у Коломийському районі, проблемами та напрямками удосконалення внутрішнього казначейського контролю та контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних ресурсів розпорядниками державних коштів.
РОЗДІЛ I Теоретичні основи взаємодії розпорядників бюджетних коштів з казначейством
1.1 Процес фінансування розпорядників бюджетних коштів, їх види, функції та повноваження.
Касове виконання Державного бюджету за видатками здійснюється органами Державного казначейства в межах асигнувань, передбачених в Державному бюджеті відповідним розпорядникам коштів. Фінансування здійснюється шляхом проведення платежів безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи та надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.
Розпорядниками коштів є керівники міністерств, відомств та установ, яким надано право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями, виділеними на відповідні заходи. Розпорядники бюджетних коштів - це бюджетні установи в особі керівників, які уповноважені і на їх отримання бюджетних асигнувань (повноважень наданих розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету), взяття бюджетних зобов'язань (будь-які здійснені відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлень, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду) та здійснення видатків з бюджету ( кошти, що спрямовуються на здійснення програм та доходів, які передбачені відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум) В залежності від ступеня підпорядкованості і від обсягу наданих прав вони підрозділяються на головних і нижчестоящих розпорядників коштів. [див. рис.1.1]
Головний розпорядник бюджетних коштів - це розпорядник, якому затверджуються бюджетні призначення у відповідному бюджеті та має право витрачати кошти бюджету на утримання апарату установи, який він очолює, і на централізовані заходи, що здійснюються безпосередньо цією установою, розподіляти надані йому кошти бюджету між розпорядниками коштів бюджету нижчого рівня, а також затверджувати їх кошториси і плани асигнувань. Тобто це міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, установи в особі їх керівників, які отримують бюджетні повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень і надання бюджетних асигнувань і які визначені в Законі про Державний бюджет України на відповідний рік. []
Розпорядник коштів бюджету нижчого рівня - це розпорядник, який у своїй діяльності підпорядкований відповідному головному розпоряднику вищого рівня або діяльність якого координується через нього. Розпорядники нижчого рівня поділяються на розпорядників другого та третього ступеня.
Схема 2.2
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцеві бюджети.
Головний розпорядник бюджетних коштів:
розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;
розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити і подає їх Міністерству фінансів України чи місцевому фінансовому органу;
отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України чи рішення про місцевий бюджет, доводить у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів відомості про обсяги асигнувань, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;
затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не передбачене законодавством;
здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, і витрачання ними бюджетних коштів;
одержує звіти про використання коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.
Головним розпорядникам надано право розподіляти бюджетні кошти між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, а також витрачання їх на централізовані та інші доходи, на утримання апарату управління. При розподілі коштів і перерахуванні їх підвідомчим установам. Розпорядники коштів є головними, а при витрачанні на утримання апарату управління або на централізовані доходи вони є розпорядниками коштів третього ступеня./ 2 /
Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня поділяються на розпорядників коштів другого та третього ступенів.
Розпорядниками бюджетних коштів другого ступеня є бюджетні установи, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов'язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої установи і на розподіл коштів розпорядникам третього ступеня та безпосередньо підпорядкованим їм одержувачам.
Головним чином, це - обласні установи і організації, в яких

 
 

Цікаве

Загрузка...