WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі України, Державний інноваційний фонд. - Реферат

Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі України, Державний інноваційний фонд. - Реферат

місцевого бюджету. Зокрема, це стосується положення, що втручання державних органів у процес складання, затвердження й виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, передбачених законом. У той же час закріплено положення про державний контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витраченням коштів і належним їх обліком. Закріплено положення про збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів, що забезпечується як органами місцевого самоврядування, так і державою. Встановлено: місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та для забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб. Встановлено, що при збалансуванні місцевих бюджетів не враховуються вільні залишки бюджетних коштів.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські (містКиєва і Севастополя та міст обласного підпорядкування), районні ради затверджують відповідно:
-- республіканський бюджет автономної Республіки Крим, обласний, міський, районний бюджет в загальній сумі доходів - з виокремленням певних доходних джерел, в загальній сумі видатків - з визначенням усіх асигнувань на фінансування підпорядкованого господарства, соціально-культурних заходів, соціального захисту населення, на утримання органів державної влади, місцевих органів самоврядування, місцевих державних адміністрацій, виконкомів міських (міст обласного підпорядкування) у розрізі поточного бюджету і бюджету розвитку;
-- обсяг оборотної касової готівки;
-- для бюджетів нижчого рівня - нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, обсяг дотацій чи субвенцій.
Міська (міста районного підпорядкування), селищна, сільська рада затверджують:
-- бюджет у загальній сумі доходів з визначенням усіх доходних джерел і в загальній сумі видатків з наданням асигнувань на фінансування підвідомчого господарства, благоустрою, освіти, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення, на утримання відповідної ради народних депутатів та її виконавчих органів у розрізі поточного бюджету і бюджету розвитку;
-- обсяг оборотної касової готівки бюджету.
У разі, якщо Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради не затвердять бюджет до 30 грудня року, що передує тому, на який складено бюджет, чинності набирають показники бюджету, поданого на затвердження урядом Автономної Республіки Крим та місцевими органами виконавчої влади.
Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим і відповідних місцевих рад про затвердження бюджету публікуються для загального відома.
2.Джерела формування та призначення Державного інноваційного фонду.
Державний інноваційний фонд (далі - Фонд) створено для фінансування заходів щодо забезпечення розвитку і використання досягнень науки й техніки в Україні. Фонд має регіональні відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Формування коштів Фонду провадиться за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються державою для підтримки науково-технічної діяльності й відрахувань коштів підприємств, об'єднань та організацій і добровільних внесків юридичних та фізичних осіб.
Підприємства, об'єднання й організації відраховують до Фонду кошти у розмірі до 1 % обсягу реалізації продукції (робіт, послуг). Вказані кошти, які перераховуються до Фонду, відносяться на собівартість продукції.
Для забезпечення фінансування галузевої науки підприємства, об'єднання і організації перераховують 70% обсягу зазначених відрахувань до спеціального фонду позабюджетних фондів, що утворюються в міністерствах, відомствах, концернах, корпораціях та в інших формуваннях для фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт, а також заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції.
Головними напрямами діяльності Державного інноваційного фонду та його та його регіональних відділень є організація і цільове фінансування на основі контрактів (договорів) інноваційних науково-технічних програм і проектів, спрямованих на створення й впровадження нових конкурентоспроможних технологій та розробок. Для цього необхідно:
" створення ресурсо- та енергозберігаючих виробництв;
" виробництво високотехнологічної та конкурентоспроможної продукції;
" використання у сільському господарстві новітніх технологій з метою істотного підвищення врожайності зернових і плодоовочевих культур, збільшення м'ясо-молочної продукції та забезпечення її переробки й збереження.
Реалізація цих напрямів діяльності інноваційного фонду провадиться на конкурсній основі та висновках експертизи науково-технічних проектів, розробок й ідей.
Поряд із цим Фондом та його регіональними відділеннями провадиться дослідження потреб промисловості і сільського господарства в нових технологіях, техніці й матеріалах та їх раціонального використання.
На основі конкурсного відбору і експертної оцінки проектів, розробок Фонд координує та на договірній основі прямого або дольового фінансування, так і шляхом надання позик чи субсидій.
Одним із завдань Фонду є створення інформаційного банку даних про перспективні розробки, ідеї і винаходи та не впроваджені в життя ті чи інші перспективні науково-технічні, технологічні, інвестиційні проекти. На основі сучасної інформаційно-комп'ютерної мережі Фонд створює систему оперативного інформування міністерств, відомств, наукових та науково-дослідних установ про наявність передових науково-технічних розробок, проектів для впровадження їх у виробництво.
Як централізований державний фонд інноваційний Фонд свою діяльність підпорядковує виконанню Державних програм по відповідних напрямах, затверджених Президентом України, Верховною Радою або Кабінетом Міністрів України.
Впродовж десятків років економіка розвивалась за рахунок екстенсивних факторів, які з плином часу вичерпались. Тому розвиток виробництва та й економіка в цілому повинні йти шляхом впровадження нових технологій, техніки і нових методів господарювання. Це викликане й необхідністю перебудови

 
 

Цікаве

Загрузка...