WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси акціонерних підприємств - Курсова робота

Фінанси акціонерних підприємств - Курсова робота

науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого - малий середні бізнес, який формує конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю та забезпечує самостійність підприємницької ініціативи. Але, незважаючи на значні можливості бізнесу у процесі становлення і функціонування ринкової економічної системи, він має свої слабкі сторони, пов'язані насамперед із фінансуванням. Суб'єкти підприємництва, не маючи достатнього доступу до ринку капіталу, завжди відчувають нестачу фінансових ресурсів для розвитку справи і підтримки свого бізнесу. Самофінансування у більшості випадків залишається єдиним джерелом існування підприємств цієї сфери. Недостатність оборотного капіталу, дорогі кредитні кошти, жорстка конкуренція на ринку може поставити їх на межу банкрутства. Франчайзингова система співробітництва являє собою специфічну варіацію вертикальної інтеграції великих і малих фірм через оригінальну систему контрактів-ліцензій (франшиз). Вони даютьзмогу франчайзі, тобто невеликій фірмі, вести певний вид підприємницької діяльності, встановлений іншою стороною - франчайзером, переважно великою (головною) фірмою.
Фінансова підтримка у формі франчайзингу користується широкою популярністю в США, Канаді, Західній Європі, Японії, в країнах Карибського й Тихоокеанського басейнів.
Для України франчайзинг є порівняно новим явищем, тоді як у промислове розвинутих країнах він практикується століттями, забезпечуючи потреби суспільства в різних послугах. Більшість істориків підприємництва вважають, що франчайзинг зародився у США. Наприкінці XIX століття, коли ряд великих компаній США продають малому бізнесу право на продаж своїх виробів по всій країні, він досягає розквіту.
Піонером в освоєнні франчайзингу вважають компанію "Зінгер". Спонукала до цього її власника нестача грошових засобів. Щоб не зменшувати обсяг виробництва, компанія вирішила продати правова реалізацію швейних машин незалежним продавцям на певній території.
Інша молода компанія "Дженерал моторе" також у 1898 році створює ефективну франчайзингову систему. Не маючи засобів для відкриття власної мережі магазинів, вона продає парові двигуни через дилерів, таким чином запроваджуючи початок сучасної системи продажу автомобілів. Дилеру виділяється певна територія і гарантується захист від конкурентів. Натомість він бере на себе зобов'язання не продавати машини інших виробників, забезпечувати високий рівень обслуговування і підтримувати імідж компанії.
На початку XX століття була запроваджена нова форма організації франчайзингу між оптовими і роздрібними торгівцями у Великобританії. Франчайзер-оптовик дає змогу невеликим підприємствам роздрібної торгівлі отримати вигоду, використовуючи торгову марку франчайзера і при цьому зберігаючи деяку незалежність.
Період найбільшого розвитку франчайзінгу припадає на 1980 рік у США, де кожних 6,5 хвилини відкривалося нове франчайзингове підприємство. На сьогодні франчайзинговими мережами в США створюється близько 13% ВНП, у них зайнято 7 млн. осіб. За даними міністерства торгівлі США, протягом останніх дванадцяти років реалізація товарів і послуг компаніями, які працюють за системою франчайзингу, зростає щомісячно на 10%. За прогнозами експертів, після 2000 року в США частка франчайзингу в роздрібному товарообороті досягатиме 50%, нині вона становить 35%. Після США най-сильнішими є позиції франчайзингу в Канаді, де його частка в роздрібному товарообороті досягає 26%; у Західній Європі та Японії - близько 10%.
У франчайзингу, що розвивається, роль посередника виконує група інвесторів, яким материнська компанія поступається винятково правом на освоєння регіону. До обов'язків посередника входить зобов'язання у визначений термін відкрити певну кількість торгових або сервісних точок (термін і кількість обумовлені франшизою) на даній території.
З одного боку, франчайзингова системдопомогоає різним підприємствам уникнути ряду перешкод із заснуванням і функціонуваь з другого - як корпоративна структура вона обмежує д Але оскільки франчайзинг дедалі більше приваблює дрібних та середніх підприємців, то переваги переважають над недоліками.
Переваги системи для франчайзі полягають у тому, що:
- за певну фіксовану плату франчайзі має можливість навчитися ефектив-них методів управління, підвищити свій професіоналізм і компетентність;
- користуючись розробками материнської компанії, франчайзі ідуть у ногу зі споживчим попитом;
- власник підприємства має можливість користуватися перевагами, які доступні тільки великим компаніям;
- конкуренція відносно невелика (франшиза знижує гостроту суперни-цтва на визначеному сегменті ринку).
До числа недоліків слід віднести:
- обмеженість самостійності, підприємницької ініціативи;
- обсяги продажу встановлюються власнику франшизи відповідно до політики маркетингу компанії-франчайзера;
- небезпека краху у випадку банкрутства або зменшення популярності франчайзера;
- проблеми спадкоємності справи: у разі смерті особи, на яку оформлена франшиза, у родичів можуть виникнути проблеми зі спадщиною, якщо франшизою передбачено обов'язковий продаж справи у разі смерті франчайзі.
З позиції франчайзера перевагами вважаються:
1. збільшення ринку збуту при мінімальних вкладеннях;
2. економія на матеріальному заохоченні найманих працівників: франчай
зі як власник підприємства має особистий стимул до максимізації прибутку;
3. одержання додаткового прибутку шляхом поставок франчайзі уніфор-ми, упаковки, устаткування для залів та офісів.
4. франчайзі, перебуваючи безпосередньо біля споживача, точніше відчу-вають його настрої, коливання попиту і умови конкуренції, що для франчайзера є продуктивним джерелом новаторських ідей
Водночас слід зазначити ряд недоліків
1. зниження гнучкості системи управління, складність у переміщенні точки;
2. неможливість заміни "небажаного" франчайзі; навіть якщо він невміло управляє точкою, доки не порушені ним умови франшизи, він "недоторканий"
3. проблеми з обліком і звітністю: франчайзер не може бути впевнений у
тому, що одержує від франчайзі правдивий звіт про діяльність;
4. складність проведення контролю: погана репутація одного франчайзі здатна заплямувати репутацію всієї мережі, кинути тінь на торгову марку.
Вітчизняним підприємцям франчайзинг відомий завдяки таким компаніям, як "Макдональдс", "Домінос Ніцца", "Холідей Інн", які мають міжнародні франчайзингові мережі. Так, американська корпорація "швидкої їжі" "Макдональдс" вже сьогодні охоплює більш як 21 тис. ресторанів у 101 країні світу, обслуговуючи щоденно майже ЗО млн. клієнтів. Близько 66% усіх ресторанів корпорації керуються 4500 франчайзинговими агентами, які одночасно є і незалежними підприємцями, і членами єдиної команди.
Перспективність застосування франчайзингу підтверджує

 
 

Цікаве

Загрузка...