WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси акціонерних підприємств - Курсова робота

Фінанси акціонерних підприємств - Курсова робота

договори купівлі-продажу акцій додаткового випуску вважаються недійсними. Не пізніше, ніж через шість місяців після реєстрації випуску акцій акціонерне товариство зобов'язане видати акціонерам акції (сертифікати акцій). Закрите акціонерне товариство має право випускати лише іменні акції.
Акції купуються учасниками при створенні акціонерного товариства на підставі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій у зв'язку зі збільшенням статутногофонду - з товариством.
Акція може бути придбана також на підставідоговору з її власником (утримувачем) за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством..
Засновники відкритого акціонерного товариства (емітенти) зобов'язані опублікувати відповідно до вимог чинного законодавства інформацію про випуск акцій, зміст і порядок реєстрації якої встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.[ 25 с.84]
Засновники акціонерного товариства публікують повідомлення про наступну відкриту підписку, де вказуються його фірмове найменування, предмет, цілі та строки діяльності товариства, склад засновників, дата проведення установчих зборів, розмір статутного фонду, що передбачається, номінальна вартість акцій, їх кількість і види, переваги і пільги засновників, місце проведення, початковий та кінцевий строки підписки на акції, склад майна, що вноситься засновниками в натуральній формі, найменування банківської установи та номер поточного рахунка, на який мають бути внесені початкові внески. За рішенням засновників у повідомлення може бути включена й інша інформація. Строк відкритої підписки не може перевищувати 6 місяців.
Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на рахунок засновників не менше 10% вартості акцій, на які вони підписалися, після чого засновники видають їм письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.
Після закінчення вказаного у повідомленні строку підписка припиняється. Якщо до того часу не вдалося охопити підпискою 60% акцій, акціонерне товариство вважається незаснованим. Особам, які підписалися на акції, повертаються внесені ними суми або інше майно не пізніше як через 30 днів. За невиконання цього зобов'язання засновники несуть солідарну відповідальність.
У разі, якщо підписка на акції перевищує розмір статутного фонду, засновники можуть відхилити зайву підписку, якщо це передбачено умовами випуску. Відмова у підписці проводиться згідно з переліком передплатників з кінця переліку. У разі, якщо засновники не відхиляють зайву підписку, рішення про прийняття або відмову зайвої підписки приймають установчі збори. При відмові засновниками або установчими зборами зайвої підписки внесені суми повертаються у порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30% номінальної вартості акцій. На підтвердження внеску засновники видають тимчасові свідоцтва.
Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.
Акціонер у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціонерного товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій.
У разі несплати у встановлений строк акціонер, якщо інше не передбачено статутом підприємства, сплачує за час прострочення 10% річних від суми простроченого платежу.
При несплаті протягом трьох місяців після встановленого строку платежу акціонерне товариство має право реалізувати ці акції в порядку, встановленому статутом товариства.
Акціонерному товариству забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.
В процесі прдажу емітованих акіонерним товариством акцій воно може отримувати кошти в сумі різниці між продажною (ринковою) і номінальною вартістю акцій. Ці кошти підлягають обліку як додатковий капітал, тобто окремо від статутного фонду, і можуть бути використані як резерв у випадку, якшо акціонерне товариство проводить продаж акцій за ціною, нижчою від номінальної. Зростання обсягів виробництва продукції, робіт чи послуг вимагає збільшення статутного фонду господарського формування. Рішення про збільшення статутного фонду акціонерного товариства може бути прийнято лише за умови повної оплати раніше випущених акцій за вартістю, не нижчою від номінальної, а інші господарські формування - при повному внесенні всіма учасниками вкладів в статутний фонд.
Незалежно від типу підприємства і форми власності статутний фонд може зрстати за рахунок методів та джерел:
-основні методи- збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості; збільшення номінальної вартості акцій. Та спосіб збільшення статутного капіталу на основі обміну облігацій на акції. Джерелами є внески інвесторів (обмін облігацій на акції), реінвестиція прибутку (дивіденди), резервний, додатковий капітал. Взаємозв'язки між основними методами збільшення статутного капіталу та джерелами збільшення статутного капіталу підприємтва характеризується за допомогою рисунка 2.1 "Методи та джерела збільшення статутного капіталу підприємства"[ 16.с.125].
У разі збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості статутний капітал збільшується за рахунок таких джерел:-додаткових внесків учасників і засновників; дивідендів (реінвестиції прибутку; резервів (якщо вони сформовані на належному рівні).
Звичайно, реальний приплив фінансових ресурсів на підприємство відбувається лише у разі здійснення додаткових внесків інвесторів в обмін на корпоративні права суб"єкта господарювання.Ця операція пов"язана з додатковою емісією таких прав. (в АТ-акцій). При збільшені статутного капіталу здійснюється випуск акцій тієї ж номінальної вртості, що визначена за раніше випущеними акпіями. У разі емісії акцій внаслідок збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестицій чи резервів акції додаткового випуску розподіляються серед акціонерів прпорційно їх частці у статутному капіталі відкритого акціонерного товариства на момент прийняття рішення про додатковий випуск акцій. Обмеження терміну отримання акціонерами акцій додаткового випуску не допускається. Якщо на момент прийняття рішення про додатковий випуск акцій змунився власник акцій. То всі права і зобов"язання щодо отримання акцій

 
 

Цікаве

Загрузка...