WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси акціонерних підприємств - Курсова робота

Фінанси акціонерних підприємств - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Фінанси акціонерних підприємств
?
Зміст.
Стор.
Вступ.
1.Теоретико-методологічні основи фінансів
акціонерних товариств. ------
1.1Нормативно-правове забезпечення фінансової діяльності
акціонерних товариств, -------
1.2.Фінансові методи регулювання діяльності акціонерних товариств. ------
2.Фінансові аспекти функціонування акціонерних товариств. -----
2.1.Сутність фінансів акціонерних товариств та джерела їх
фінансування. - - ---
2.2.Структура і порядок формування статутного капіталу АТ. ------
2.3.Емісійна політика ------
3.Рекомендації з покращення фінансової діяльності АТ. ------
Висновок. ------
Використана література. ------
Додатки.
Вступ.
Становлення і розвиток ринкових відносин суттєво змінюють економічне, правове та інформаціне середовище функціонування підприємницьких структур незалежно від їх фінансової діяльності та форми власності. Перехід до ринкової економіки проходить сьогодні в дуже складних умовах економічної політики, в тому числі і у реформуванні власності.
Попри всі труднощі міцніє і набуває цілісності правова база , що забезпечує фінансово-кредитні відносини та фінансову діяльність суб"єктів господарювання, що є методологічною основою курсової робоми.
Теоретичною основою дослідження є наукові роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, що призначені вирішенню проблеми удосконалення фінансової діяльності акціонерних товариств.
В даний час підвищуєтся самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність.
Головною метою даної роботи є - оцінити фінансову діяльність акціонерного товариства, їх сутність та порядок формування капіталу АТ та ждерела їх фінансівання.
Для досягнення даної мети проводимо дослідження фінансових методів формування власного капіталу, ( методи та джерела збільшення), його функції, поділ; статутного капіталу та емісійну політику.
При проведені оцінки були використані прийоми та методи: порівняльний аналіз, аналіз коєфіцієнтів(відносних показників).
Предметом дослідження є фінансова діяльність акціонерного товариства: тобто теоретичні та мітодологічні аспекти.
Об"єктом дослідження виступає організація і методологія оцінки фінансової діяльності АТ.
З метою дослідження питань сучасного стану АТ а також розробки пропозицій щодо їх удосконалення, вивчено вивчено матеріали статистичного та фінансового характеру.
В процесі проведення дослідження та обгрунтувння висновків і рекомендацій використані економічна та довідкова література, публікації періодичних видань.
Наукова новизна проведеного дослідження полягає в теоретичному обгрунтіванні проблемних питань покращення фінансових рекзультатів товариства.
1.1Нормативно-правове забезпечення фінансової діяльності акціонерних товариств.
За останні роки в Україні відбулись і відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. Становлення і розвиток ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їх фінансової діяльності, так як фінанси підприємницьких структур є основою фінансової системи країни. За час, що минув від початку радикального реформування економіки, значно трансформувалися умови функціонування всіх складових ланок економіки, а особливо сфера фінансових відносин у суспільстві. Це пов язано з появою значної кількості підприємств, заснованих на недержавних формах власності, докорінною зміною системи ціноутворення, систем оподаткування, кредитування і розрахунків, запровадження на підприємствах усіх форм власності податкового обліку паралельно з бухгалтерським обліком.
Процес переходу до ринкової економіки відбувається в досить складних умовах не тільки реформування власності, але й економічної політики підприємства.
Попри всі труднощі і суперечності перехідного періоду, міцніє і набуває цілісності та адекватності стосовно нових економічних реалій правова база фінансово-кредитних відносин у суспільстві, що забезпечують їх фінансову діяльність. Джерелом законодавчого забезпечення фінансової діяльності підприємств є Господарське законодавство, яке являє собою сукупність нормативних актів, що регулюють відносини у господарськопідприємницькій діяльності. Переважна більшість законів містять норми декількох галузей права. Наприклад, закон "Про підприємства в Україні" складається з норм цивільного права (ст.10,20,21), адміністративного права (ст.16), фінансового (ст.18,23,24), адміністративного (ст.16), трудового (ст.19) та інших галузей, а також низка законів України і інших законодавчих актів, які регулюють цивільно-правові відносини. Серед них слід вказати закони України "Про власність", "Про господарські товариства", "Про підприємництво", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про банки і банківську діяльність", "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про приватизацію невеликих підприємств ("малу приватизацію")", "Про заставу", "Про оренду державного майна", "Про оплату праці". Деякі законодавчі акти зазнали багато змін та доповнень. З явившись у новій редакції, закони України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про бюджетну систему України", "Про державну податкову службу", "Про податок на додану вартість" також не цілком досконалі, про що свідчать нові доповнення та зміни, не врегульовані питання, існуючі протиріччя між законодавчими актами.
1.2.Фінансові методи регулювання діяльності акціонерних товариств.
Роль держави в економічному й соціальному житті суспільства, місце державної власності у струкрурі форм власності, цілі державного підприємництва, межі і форми втручання держави у діяльність суб"єктів господарювавння - усі ці питання є предметом теоретичних досліджень й суперечок економістів, філософів та державних діячів упродовж століть. Історична практика також свідчить, що держава ніколи не була пасивним спостерігачем за розвитком економіки, але масштаби й форми її втручання були різні.
У сучасних умовах державне регулювання економіки покликане вирішувати такі завдання: стимулювання економічного зростання; регулювання зайнятості; заохочення прогресивних зрушень у галузевій і регіональній структурі економіки; підтримання експорту. Ринкова економіка розвинених

 
 

Цікаве

Загрузка...