WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові ресурси. - Курсова робота

Фінансові ресурси. - Курсова робота


Курсова робота
Фінансові ресурси.
План
Вступ
1. Загальний огляд джерел формування фінансових ресурсів.
2. Формування фінансових ресурсів на мікрорівні.
3. Формування фінансових ресурсів на макрорівні.
Висновки
Вступ
Фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин, що дає змогу виділити фінанси із сукупності інших економічних категорій, бо жодна з них не характеризується таким матеріальним носієм. Ця особливість притаманна фінансам будь-якої економічної системи, проте в різних економічних системах застосовуються неоднакові форми і методи створення й використання фінансових ресурсів.
Тому введення в науковий обіг поняття "фінансові ресурси" дає можливість точніше визначити об'єкт фінансового прогнозування й балансових розрахунків, а через нього - обґрунтувати форми й методи впливу фінансів на увесь відтворювальний процес. Тут можна виявити таку взаємозумовлену залежність: фінанси як сукупність економічних відносин знаходять своє конкретне вираження у фінансових ресурсах, формою руху яких є фонди. Отже, процес створення й використання фондів фінансових ресурсів є об'єктом фінансового прогнозування та балансових розрахунків.
Місце і роль фінансових ресурсів у розширеному відтворенні можна чітко визначити лише тоді, коли матимемо їх теоретичне обґрунтування як економічної категорії. В економічній літературі досі немає єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів, їх змісту, ме-тодів впливу на ефективність господарювання.
У фінансово-кредитному словнику дається таке трактування фінансових ресурсів: "Це сукупність фондів грошових засобів, що перебувають у розпорядженні держави, підприємств і організацій; створюються в процесі розподілу й перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу"
Найповніше, на мою думку, визначення поняття фінансових ресурсів дане В.К. Сенчаговим. Він пише: "фінансові ресурси народного господарства виражають собою сукупність грошових нагромаджень, амортизаційних відрахувань й інших грошових засобів, які формуються в процесі створення, розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту" (88, с. 49). У цьому визначенні зроблена спроба чіткіше показати джерела ресурсів, хоча їх перелік не зовсім повний, водночас нічого не сказано про цільове призначення фінансових ресурсів. Усе наведене вище свідчить про різні підходи до трактування поняття фінансових ресурсів, що, в свою чергу, позначається на визначенні ролі фінансів у економіці.
На мій погляд, для науково обґрунтованого визначення поняття фінансових ресурсів необхідно чітко навести ті критерії, яким воно має відповідати. До вказаних критеріїв необхідно віднести: джерела ство-рення, форми виявлення, цільове призначення.
Із цього видно, що фінансові ресурси - це грошові нагромадження і доходи, які створюються в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для за-безпечення безперервності розширеного відтворення й задоволення інших суспільних потреб.
Таке визначення фінансових ресурсів дає змогу пов'язати їх обсяг та склад із вартісною структурою валового внутрішнього продукту й створює основу для забезпечення єдності прогнозування динаміки валового внутрішнього продукту і фінансових ресурсів. Це дає можливість активніше використовувати фінанси як інструмент господарського механізму для впливу на всі елементи структури процесу виробництва. У цьому визначенні виражена економічна основа і зв'язок фінансових ресурсів із відтворювальними процесами.
1. Загальний огляд джерел формування фінансових ресурсів
Фінансові ресурси - доходи і надходження суб'єктів господарювання й держави в особі його органів, які використовуються з метою розширеного відтворення й на задоволення інших потреб. Саме фінансові ресурси дозволяють відокремити категорію фінансів від категорії ціни й інших вартісних категорій. Фінансові ресурси є матеріально - речовинним втіленням самих фінансових відносин. Фінансові ресурси, виступаючи в грошовій формі, відрізняються від інших ресурсів. Вони відносно відособлені у своїх функціях, тому існує необхідність у забезпеченні вв'язування фінансових ресурсів з іншими ресурсами.
Джерелами фінансових ресурсів виступають всі три елементи вартості суспільного продукту, але ступінь участі кожного з них різна.
Фінанси впливають на суспільне відтворення в наступних напрямках:
- фінансове забезпечення відтворювального процесу;
- фінансове регулювання економічних і соціальних процесів;
- фінансове стимулювання економіки.
Відтворювальні витрати - це насамперед статутний фонд, у якому виділяються основні й оборотні кошти. Для покриття витрат необхідні гроші.
За масштабом та способом формування фінансові ресурси поділяються на ті, що діють на мікрорівні та ті, що діють на макрорівні. Під мікрорівнем розуміються фінансові ресурси підприємств, під макрорівнем - фінансові ресурси держави.
2. Формування фінансових ресурсів на мікрорівні
Фінанси об'єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв'язків, пов'язаних із кругообігом ресурсів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом, використанням національного продукту.
Відповідно до Закону України "Про підприємство", фінансові ресурси підприємств - це переважно прибуток і амортизаційні відрахування, прибутки від цінних паперів, пайові внески, ресурси спонсорів.
Поряд з цим фінанси підприємства займають одне з головних місць у відтворювальному процесі , формуванні власних грошових фондів і централізованих фінансових ресурсів держави, тому вимагають постійного контролю і належної уваги з боку керуючих органів.
Під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти, що с в розпорядженні підприємств. Таким чином, до фінансових ресурсів належать усі грошові фонди й та частина грошових коштів, яка використовується в нефондовій формі.
Фінансові ресурси підприємства мають різні джерела їх формування. До основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства відносяться:
ў Статутний капітал (кошти за продаж акцій та

 
 

Цікаве

Загрузка...