WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Статистика ощадної справи - Реферат

Статистика ощадної справи - Реферат


Реферат на тему:
Статистика ощадної справи
Сутність і функції ощадної справи
Вклад - це грошова сума, внесена в банк для зберігання на певних умовах з метою отримання прибутку.
Основні операції з акумуляції грошових нагромаджень населення виконують установи ощадного банку.
Ощадна справа вивчає:
o розвиток і розміщення установ ощадного банку;
o чисельність і склад вкладників;
o розмір і динаміку заощаджень.
До завдань статистики ощадної справи належать:
o забезпечення інформацією про стан і розвиток кредиту;
o залучення в національно-господарський оборот грошових нагромаджень населення.
Система показників ощадних банків
До найважливіших показників статистики ощадної справи належать:
o кількість установ ощадного банку;
o чисельність і склад вкладників;
o сума внесених вкладів.
Для характеристики розвитку ощадної справи обчислюють динаміку цих показників.
Основні середні показники статистики ощадної справи:
o середній розмір вкладу на одного вкладника;
o середня сума вкладу на одну установу ощадного банку;
o середній строк зберігання вкладів.
Відносні показники інтенсивності визначають у розрахунку на1000 або 10000 осіб. У статистиці ощадної справи найчастіше застосовують такі показники інтенсивності:
o кількість вкладників на певну кількість осіб;
o кількість ощадних установ на певну кількість населення, яка припадає на одну установу ощадного банку.
Крім того, розраховують такі показники:1. Середній розмір вкладу:
де a - залишки вкладів; N - чисельність вкладників (приймаютьтакою, що дорівнює кількості поточних рахунків).
2. Середній термін зберігання вкладів (t). Розраховують яксередню арифметичну зважену з термінів зберігання конкретнихвкладів (t) і сум за вкладами (a):
На практиці цей показник визначають за формулою
де ^ di - сума фактично нарахованих на рахунки вкладників процентів за певний період часу; ^ do - умовна сума процентів, яка була б нарахована на рахунки вкладників, якби вклади зберігалися весь календарний період; Д - кількість календарних днів досліджуваного періоду.
3. Коефіцієнт припливу вкладів. Розраховують як відношення суми припливу вкладів за звітний період (^Пі) до залишків вкладу на початок періоду (Зп):
Сума припливу вкладів визначається як різниця між надходженням і вибуттям вкладів.
Ступінь осідання вкладів (Ос) на рахунках вкладників становить відношення (у відсотках) суми припливу вкладів (Пр) до загальної суми надходження вкладів за певний період часу:
Методи аналізу показників ощадної справи
Динаміку середнього розміру вкладу за сукупністю установ ощадного банку аналізують за допомогою індексного методу (індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень):
де a - розмір вкладу на одного вкладника; N - чисельність вкладників.
Вплив на абсолютний приріст загального обсягу вкладів: o зміни середньогорозміру вкладу на одного вкладника
o зміни кількості вкладників
Взаємозв'язок:
Кількісну залежність між середнім розміром вкладу і чинниками, які на нього впливають, можна визначити за допомогою коефіцієнта еластичності. Основним чинником, від якого залежить середній розмір вкладу, є рівень доходу. Тому еластичність середнього розміру вкладу залежить насамперед від рівня доходу. У цьому разі середній розмір вкладу (y) розглядається як функція від рівня доходу вкладника:
y = f(x),
де x - рівень доходу вкладника.
Коефіцієнт еластичності характеризує, на скільки відсотків зміниться середній розмір вкладу із зміною рівня доходу вкладника на один відсоток. Коефіцієнт еластичності є інструментом вивчення закономірностей та прогнозу середнього розміру вкладу і розраховується за формулою
де х - розмір вкладу; у - дохід вкладника.
Список використаної літератури
1. Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. - К.: МАУП, 1999.
2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К. 1995.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. - К.: НИКА-Центр, 1999.
4. Грабовецький Б. Є. Методичні вказівки до вивчення курсу "Загальна теорія статистики". - Вінниця, 1999.
5. Захожай В. В., Шепітко Г. Ф. Статистика ринку товарів та послуг. - К.: Вид-во УФІМВ, 1998.
6. Збірник задач зі статистики / За ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О. В. Козирева, С. С. Герасименка. - К.: Вища шк., 1994.
7. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2001.
8. Ерина А. М., Пальян 3. О. Теория статистики: Практикум. - К.: Т-во "Знання", 2001.
9. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства. - К.: Хрещатик, 1999.
10. Митрофанов Г. В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. - К.: Вид-во КТЕІ, 1993.
11. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: Вік, Глобус, 1992.
12. Рябушкин В. Т. Основы статистики финансов. - М.: Финстатин-форм, 1997.
13. Статистика / С. С. Герасименко та ін. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
14. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, М. Єріна та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во КНЕУ, 2000.
15. Статистика банківської діяльності: Навч. посіб. / А. В. Головач, B. Б. Захожай, К. С. Базилевич. - К.: МАУП, 1999.
16. Статистика кредиту: Конспект лекцій з курсу "Фінансова статиcтика" / Укл. О. Г. Демешко. - К.: Вид-во КДТЕУ, 1998.
17. Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В. Н. Салина. -М.: Финансы и статистика, 2000
18. Теслюк И. Е. Статистика финансов. - Минск: Вышэйш. шк., 1994.
19. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. - 7-е изд., доп. и перераб. - К.: А. С. К., 2001.
20. Ушакова Н. М., Лігоненко Л. О. Кредитна політика торговельного підприємства: Навч. посіб. - К.: Вид-воКТЕІ, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...