WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Статистика кредиту - Реферат

Статистика кредиту - Реферат


Реферат на тему:
Статистика кредиту
Поняття кредиту. Завдання статистичного вивчення кредиту
Кредит - це форма мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів підприємств, організацій і населення з метою їх цільового використання у вигляді строкових позик.
Кредитні ресурси є матеріальними носіями економічних відносин, які виникають між суб'єктами кредитних угод з приводу перерозподілу вартості на основі повернення строкових платежів, цільового використання.
До основних джерел кредитних ресурсів, що формують кредитний ринок, належать:
o установи банківської системи;
o господарюючі суб'єкти;
o посередники фондового ринку;
o кредитно-фінансові установи небанківського типу. Кредитні ресурси держави - це кошти, які акумулюються
Національним банком і використовуються для надання послуг державі та комерційним банкам.
Основна мета надання позик - забезпечити пропорційний розвиток і підвищення ефективності суспільного виробництва.
Основною формою кредиту є банківський кредит.
Кредити надаються для збільшення оборотних та необоротних засобів.
В основу кредитних операцій покладено економічні відносини, що виникають між; кредитором і позичальником з приводу одержання позичальником позики на умовах повернення в обумовлений термін.
Кредитні операції - це вид активних операцій комерційних банків, пов'язаних з наданням клієнтам позик.
До основних завдань статистики кредитної діяльності належать:
o організація статистичного обліку і звітності про кредитні операції;
o розробка системи показників, що характеризують кредитні відносини, їх стан і розвиток;
o виявлення статистичних закономірностей у розвитку кредитних відносин;
o послідовне вдосконалення методології та методики розробки і аналізу систем, показників з урахуванням досягнень економічної науки та міжнародних стандартів.
Завдання банківської статистики випливають з принципів кредитування.
Аналіз кредитної діяльності. Групування кредитів
Для аналізу кредитної діяльності використовують групування кредитів за такими ознаками:
o позичальниками;
o строками надання;
o ступенем ризику;
o наявністю і характером забезпечення позики;
o об'єктами кредитування.
Розглянемо схематично види кредитів за переліченими ознаками.
Система статистичних показників кредитної діяльності
Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кредитної діяльності включає такі показники:1. Залишок позик: загальний у тому числі:
за рахунок прострочених позик (Зпр);на початок періоду (Зп);на кінець періоду (Зк).
2. Обсяг погашення позик - кредитовий оборот (Кр):
o загальний (Кр3), у тому числі за рахунок прострочених позик (Крпр).
3. Обсяг виданих позик (В).
Балансовий зв'язок між показниками кредитної діяльності:
Зп+В = Кр + Зк.
На основі балансового рівняння обчислюють такі показники:
1. Абсолютні:
o середній залишок позик за період:
- за наявності даних на початок і кінець періоду
- за наявності даних на більш як дві дати через однаковіпроміжки часу
o частка несвоєчасно повернених позик у загальному обсязі погашених позик
o частка простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості
2. Відносні (відображають рівень оборотності позики):o швидкість обертання, що характеризується середньою кількістю оборотів, які здійснила короткострокова позика за певний період:
o час обороту
де Д - кількість днів у періоді (тривалість користування позикою).Взаємозв'язок показників:
Аналіз оборотності кредитів
Для аналізу оборотності кредитів використовують різні статистичні методи і прийоми. Характеристики швидкості обертання кредиту за окремими банківськими установами або господарськими організаціями можна одержати за допомогою показників динамічного ряду: темпів зростання та приросту, абсолютного приросту обсягів та ін.
Вплив швидкості обертання позик за окремими групами клієнтів або відділеннями банку та зміни питомої ваги залишків позик у цих групах на динаміку середньої швидкості у банку загалом вивчають з використанням індексного методу, зокрема індексів середніх величин. До системи цих індексів належать індекси змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.
Індекс середньої швидкості (змінного складу) визначають за формулою
Індекс швидкості (фіксованого складу) визначають за формулою
Зазначений індекс свідчить про те, як змінилася середня швидкість обертання позик у звітному періоді порівняно з базисним тільки за рахунок зміни швидкості в окремих підрозділах банку.
Індекс середньої швидкості структурних зрушень визначають за формулою
Цей індекс показує, як змінилась середня швидкість обертання позик тільки за рахунок зміни розподілу залишків позик між підрозділами банку, тобто за рахунок зміни питомої ваги позик за підрозділами банку.
Індекси середнього часу обороту розраховують за аналогічною індексною системою. При цьому за вагу беруть частку кредитового обороту окремих підрозділів банку.
До чинників, які формують динаміку кредитового обороту, належать швидкість обертання і середній залишок позик.
Абсолютну зміну кредитового обороту визначають за формулою
?КРзаг = КР1 - КР0,
у тому числі за рахунок динаміки швидкості обертання в кожномувідділенні банку
?Крш =(Ш1-Ш0)З1;
за рахунок зміни середніх залишків позик
?Кр^=(31-З0)Ш0.
Ці показники взаємопов'язані адитивним зв'язком:
?Крз +?КРш = ?КРзаг = КР1 - КР0.
Абсолютну зміну середньої швидкості аналізують також; за су-купністю відділень банку, а також; за чинниками, які її формують:
?Ш3аг = Ш1-Ш0;
у тому числі за рахунок зміни кредитового обороту
за рахунок зміни середніх залишків позик
Ці показники також взаємопов'язані:
Аналіз кредитних процентних ставок і кредитного ризику
За надані позики клієнти сплачують певну плату - ціну позикового капіталу, яка формується на фінансовому ринку. Цінова політика банку зумовлюється такими чинниками:
o типом послуги;
o ставкою за кредити, встановленою банком;
o

 
 

Цікаве

Загрузка...