WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Індекси - Реферат

Індекси - Реферат


Реферат на тему:
Індекси
Поняття про індекси. Індивідуальні
та загальні індекси. Значення індексів в аналізі соціально-економічних явищ
Індекс - це статистичний відносний показник, що характеризує співвідношення в часі (динамічний) або у просторі (територіальний)соціально-економічних явищ, або ступінь відхилення показника від певного стандарту, нормативу. Як і будь-яку відносну величину, індекс можна подати у вигляді коефіцієнта, процента, проміле, продециміле та ін.
Індекс, як і будь-який інший статистичний показник, поєднує якісний та кількісний аспекти. Назва індексу відображає соціально-економічний зміст показника, його числове значення - інтенсивність змін, або ступінь відхилення.
Методика розрахунку (модель) індексу залежить від мети дослідження, статистичної природи показника, ступеня агрегованості інформації. Метод дослідження визначає функцію, яку виконує індексу конкретному аналізі, і характеристики порівнянь.
Розрізняють такі види індексів:
індивідуальні - дають порівняльну характеристику співвідношення окремих елементів сукупності;
зведені - характеризують зміну співвідношення сукупностей явищ, наприклад цін на товари.
Якщо сукупність, яку вивчають, складається з кількох груп, тов цьому разі можна визначити зведені групові індекси (субіндекси) і зведений індекс за сукупністю, тобто загальний індекс.
Індекси класифікують за певними ознаками.
o За характером об'єктів, які вивчають, розрізняють індекси:
- об'ємних показників - індекси фізичного обсягу промислової, сільськогосподарської продукції, роздрібного товарообороту тощо (у цих індексах кількість оцінюють в однакових порівнюваних цінах);
- якісних показників - індекси цін, собівартості виробництва продукції, врожайності тощо (ці індекси розраховують на базі однакових, незмінних кількостей продукції).
o За ступенем охоплення елементів сукупності відокремлюють такі індекси:
- індивідуальні;
- зведені.
o За методологією розрахунку індекси поділяють на такі:
- середні з індивідуальних;
- агрегатні.
Агрегатний індекс як основна форма загального індексу
Агрегатний індекс - це співвідношення двох агрегатів, конкретних щодо змісту і часу. Одна з величин агрегату індексована (у чисельнику і знаменнику) у різних періодах, інша є вагою, чи сумірником, індексованої величини і фіксується на одному й тому самому рівні.
В індексі цін індексується ціна p, а кількість q є вагою ціни і фіксується на одному й тому самому рівні; в індексі фізичного обсягу продукції кількість q індексується, а сумірник кількості - ціна p -фіксується:
де I - загальний індекс; p, pо - ціна за одиницю товару у період і відповідно звітному та базисному; qі, qо - кількість реалізованих товарів у періоді відповідно звітному та базисному. Порівняльний агрегат дає дві системи індексів.
Обидві наведені системи індексів рівноправні. Форму індексу вибирають залежно від мети дослідження та наявної інформації. У статистиці зарубіжних країн індекс цін розраховують за формулою Ласпейреса, у вітчизняній - за формулою Пааше. При незначній кореляції між; цінами і товарною масою індекси, розраховані за Ласпейресом і Пааше, практично збігаються.
Агрегатний індекс є основною формою загальних індексів. У чисельнику та знаменнику загальних індексів в агрегатній формі містяться об'єднані набори (агрегати) елементів досліджуваної статистичної сукупності.
Для порівняння різнорідних одиниць у складних статистичних сукупностях вводять спеціальні множники, які називають сумірниками, або вагою.
Сумірниками величин, які індексуються, є економічні показники цін, кількості тощо.
Середньозважені індекси
Однією з форм зведеного індексу є середньозважений з індивідуальних індексів. Використовують два види середніх - арифметичну та гармонійну. Вибір виду середньої ґрунтується на загальних засадах. Середньозважений індекс має дорівнювати відповідному індексу агрегатної форми.
Наприклад, якщо в чисельнику агрегатного індексу фізичного обсягу замінити q 1 на iqq0, то отримаємо середній арифметичний індекс фізичного обсягу, що дорівнює агрегатному:
Якщо у знаменнику агрегатного індексу здійснити заміну на p 0,то формула для розрахунку індексу цін набере вигляду
Взаємозв'язок індексів. Індексні ряди
Зведені індекси узагальнюють динаміку складних сукупностей. Кожний індекс є складовою певної індексної системи, а його зв'язки з іншими індексами цієї системи відображають зв'язки між; відповідними показниками. Наприклад, вартість товару можна розглядати як функцію товарної маси q і цін p, відповідно індексна система містить три індекси:
У межах індексної системи на основі будь-яких двох індексів можна визначити третій. Індекси прямих і обернених показників взаємопов'язані.
Показники-співмножники індексної системи є факторами показника результату, а їх динаміка визначає динаміку цього показника. За допомогою індексного методу оцінюють вплив на результат окремих факторів як у відносному, так і в абсолютному вираженні.
Взаємозв'язки в індексній системі:
У межах індексної системи можна визначити також; абсолютний вплив факторів на приріст результату. Абсолютний приріст біржового обороту
Абсолютний вплив кожного фактора окремо визначається як різниця між чисельником і знаменником відповідного індексу:
Тотожні оцінки абсолютного впливу факторів дає ланцюговий метод, який ґрунтується на умовних значеннях результативного показника.
Для вивчення динаміки широко використовують індексні ряди.
Індекси середніх величин
За допомогою індексів аналізують зміну не лише агрегатів, а й середніх величин.
Припустимо, вивчається динаміка середньої ціни товару на кількох ринках міста. На рівень середньої ціни продажу впливають не тільки ціни на кожному ринку а й частки кожного ринку в загальному обсязі продажу.
Середню ціну розраховують за формулою
Це індекс

 
 

Цікаве

Загрузка...