WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інвестиції. Суб'єкти і об’єкти інвестиційної діяльності - Реферат

Інвестиції. Суб'єкти і об’єкти інвестиційної діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Інвестиції. Суб'єкти і об'єкти інвестиційної діяльності
Організація будь-якої справи потребує початкового вкладення коштів для придбання приміщень, сировини, найму робочої сили тощо.
Інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, завдяки вкладанню яких в об'єкти підприємницької діяльності створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.
Інвестиційний проект - це документ, що містить взаємопов'язані в часі та просторі й узгоджені за ресурсами заходи й дії, спрямовані на розвиток економіки підприємництва.
Інвестиційна діяльність означає придбання і реалізацію необоротних активів і фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів коштів.
Інвестиції забезпечують динамічний розвиток підприємства і вирішують такі завдання:
o розширення власної підприємницької діяльності за рахунок нагромадження фінансових та матеріальних ресурсів;
o придбання нових підприємств;
o диверсифікація внаслідок освоєння нових сфер бізнесу. До об'єктів інвестиційної діяльності належать:
o майно, у тому числі основні фонди та обігові кошти в усіх галузях і сферах економіки;
o цінні папери;
o цільові грошові вклади;
o науково-технічна продукція;
o інтелектуальні цінності;
o інші об'єкти власності; майнові права.
o забороняється інвестувати в об'єкти, створення яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також; порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.
Вирізняють такі суб'єкти інвестиційної діяльності (інвестори та учасники):
o громадяни і юридичні особи України;
o громадяни і юридичні особи іноземних держав;
o іноземні держави.
Класифікація і форми інвестицій
Інвестиції відіграють важливу роль у розвитку та ефективному функціонуванні економіки. Для того щоб визначити цю роль, розглянемо такі поняття, як валові та чисті інвестиції.
Валові інвестиції - це загальний обсяг коштів, що інвестуються в певному періоді, спрямовані на нове будівництво, придбання засобів виробництва і на приріст товарно-матеріальних запасів.
Чисті інвестиції - це загальний обсяг валових інвестицій, зменшений на суму амортизаційних відрахувань у певному періоді.
Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюють у різаних формах і класифікують за окремими ознаками.
На інвестиційний клімат у державі впливають такі чинники:
o рівень розвитку виробничих сил і стан інвестиційного ринку(стан і структура виробництва; рівень розвитку робочої сили; стан ринку інвестицій та інвестиційних товарів, фондового ринку);
o політична воля влади і правове поле держави (формування відповідної законодавчої і нормативної бази; стабільність національної грошової одиниці; валютне регулювання; забезпечення приватної власності на об'єкти інвестування);
o стан фінансово-кредитної системи і діяльність фінансових посередників (інвестиційна діяльність банків, її рівень; рівень розвитку та функціонування банківської системи; інвестиційна політика національного банку);
o статус іноземного інвестора (режим іноземного інвестування; діяльність міжнародних фінансово-кредитних інституцій; наявність вільних економічних і офшорних зон);
o інвестиційна активність населення (стан ринку нерухомості; ставлення держави до власності; виконання державної програми приватизації).
Ринок цінних паперів
Фондовий ринок є складовою фінансового ринку. У свою чергу, фондовий ринок об'єднує три ринки:
o цінних паперів;
o дорогоцінних металів;
o валют.
Ринок цінних паперів - особливий сегмент фондового ринку, де складаються відносини з приводу купівлі-продажу спеціальних документів (цінних паперів), що мають власну вартість і перебувають у вільному обігу на ринку.
Ринок цінних паперів складається з такий ринків:
o інструментів позики;
o інструментів власності;
o похідних фінансових інструментів.
До ринку інструментів позики належать облігації, державні казначейські зобов'язання, векселі. Ринок цінних паперів тісно пов'язаний з ринком позикових капіталів, оскільки на цьому ринку перебувають в обігу цінні папери, що є сферою відносин позикового капіталу.
До ринку інструментів власності (нерухомості) належать акції, що за певних умов розглядаються як комерційні цінні папери.
До ринку похідних фінансових інструментів належать ф'ючерси, опціони. Ринок цінних паперів тісно пов'язаний з ринками позикових капіталів і валют.
Оскільки інвестування означає вкладення коштів (цінностей) у фінансові інструменти (цінні папери), кожна із сторін інвестиційного процесу розв'язує специфічні завдання:
o емітенти-компанії - позичальники коштів на фондовому ринку - мають запропонувати такі цінні папери, які за інших однакових умов матимуть більший попит і забезпечать ефективність інвестиційної стратегії (задовольнять потреби в інвестиційних ресурсах найвигіднішим і найменш ризикованим способом);
o інвестори - вибирають тип цінних паперів, який відповідає стратегії зберігання коштів чи одержання прибутку з урахуванням ризикованості відповідних операцій на фондовому ринку, після чого вибирається конкретний об'єкт вкладення капіталу, тобто цінні папери певної фірми.
Цінні папери - це грошові документи, що мають такі властивості:
o засвідчують права володіння чи відносини позики;
o встановлюють взаємовідносини між особою, яка випустила цінний папір, і його власником;
o передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів чи процентів;
o передбачають можливість передання грошових та інших прав третім особам.
Відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" на ринку цінних паперів в обігу перебувають такі види цінних паперів:
o акції;
o облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;
o облігації підприємств;
o казначейські зобов'язання;
o ощадні сертифікати;
o векселі.
Акція - це цінний папір без встановленого строку обертання:
o засвідчує частку участі у статутному фонді акціонерного товариства;
o надає право на отримання частки прибутку у вигляді дивідендів;
o підтверджує членство в акціонерному товаристві та право участі в управлінні ним.
Акції поділяються на прості та привілейовані.
Прості акції надають право на управління акціонерним товариством і право на отримання дивідендів за рахунок прибутку після сплати податків, платежів до бюджету та процентів.
Привілейовані акції - виплати гарантованих дивідендів та пріоритетна участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства, які не надають права на управління.
Облігація - цінний папір, який засвідчує

 
 

Цікаве

Загрузка...