WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Сутність платіжної системи, єдиний казначейський рахунок, реєстраційні рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, механізм взаємостосунків ко - Реферат

Сутність платіжної системи, єдиний казначейський рахунок, реєстраційні рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, механізм взаємостосунків ко - Реферат

надходжень перераховується па Єдиний казначейський рахунок для здійснення чергового кола платежів за видатками.
Участь органів Держказначейства у цих процесах, з одного боку, орієнтована на те, щоб максимально правильно визначити обсяг ресурсної бази Державного бюджету як в цілому, так і за окремими видами доходів в адміністративно-територіальному розрізі, і необхідна для визначення пріоритетних на сучасному етапі напрямів і обсягів фінансування Державного бюджету - з іншого.
Зазначені вище рахунки діють в Єдиному режимі, створюючи таким чином загальнодержавну інформаційно-обчислювальну систему Єдиного казначейського рахунку, яка виконує, облік усіх здійснюваних на ньому операцій і дає можливість Державному казначейству мати в реальному режимі часу інформацію про баланс Єдиного казначейського рахунку; рух коштів по доходах і видатках Державного бюджету; рух коштів по місцевих бюджетах з моменту їх обслуговування в системі Державного казначейства.
Наявність на центральному рівні інформації про стан і рух бюджетних коштів на кожному із етапів їх проходження, деталізація обліку надає урядові і головним розпорядникам бюджетних коштів великі можливості для маневрування ресурсами та оперативного контролю за ними.
4. Технічне забезпечення здійснення платежів
Другий особливо важливий елемент платіжної системи - технічне забезпечення здійснення платежів. На сьогодні діють електронні системи, які надають можливість передавати платежі між рахунками, а також здійснювати виплати і зараховувати надходженняу режимі реального часу.
Впровадження казначейської форми касового виконання Державного бюджету України можливе за умов застосування сучасних інформаційно-обчислювальних технологій, що передбачають комплексне використання комп'ютерної техніки та програмних продуктів. Цс, у свою чергу, зумовлює необхідність розробки та затвердження програми їх створення з визначенням етапів, термінів, обсягів та джерел фінансування.
Нинішній стан охоплення казначейськими функціями, враховуючи інформаційну насиченість системи, її багаторівневу ієрархічну структуру, функціональну складність та необхідність роботи практично в реальному режимі часу синхронію з банківською системою, стало можливим завдяки проведеній значній роботі з автоматизації інформаційно-обчислювальних процедур.
Головне та регіональне управління Державного казначейства функціонують па даний час на достатньо високому рівні автоматизації, чого у зв'язку з недостатнім фінансуванням не можна сказати про значну кількість районних та місцевих відділень.
Назріла нагальна необхідність у створенні єдиної державної системи передачі даних з високим ступенем надійності та власною системою захисту інформації.
5. Механізм взаємостосунків користувачів коштів з казначейською системою
Третім і найбільш конкретним елементом платіжної системи виконання Державного бюджету є механізм взаємостосунків користувачів коштів з системою Державного казначейства. Ці стосунки здійснюються шляхом обміну інформацією у вигляді документів за встановленими Національним банком формами та певними вимогами щодо їх заповнення.
Облік касових операцій за доходами базується на щоденній банківській звітності за видами податків, яка на сьогодні с єдиним джерелом інформації про виконання Державного бюджету за доходами.
Нині система "Банк-клієнт" є програмно-апаратним комплексом, що виконує функції інтерфейсу між казначейством та обласним управлінням НБУ. У режимі реального часу казначейство мас можливість:
o приймати та передавати платіжні документи;
o володіти інформацією про проходження в системі електронних пла-тежів відісланих платежів;
o одержувати повну інформацію про стан власних рахунків у динаміці їх змін;
o оперативно і без проблем відправляти платежі;
o безпосередньо отримувати платежі у всій повноті.
Чимало переваг отримав і банк:
o зменшено частку механічної ручної праці, пов'язаної з набором платіжних документів клієнта. У результаті зменшується кількість помилок, що їх можуть допускали працівники операційною відділу;
o зменшуються витрати на обслуговування клієнтів, підвищується банківський сервіс, якісно оптимізується праця.
Казначейське виконання Державного бюджету за видатками здійснюється шляхом переказу коштів від Державного казначейства України до його територіальних органів.
Державне казначейство України щоденно, після прийняття рішення про виділення коштів Держбюджету, доводить до головних розпорядників коштів обсяги асигнувань у розрізі функціональної та економічної бюджетної класифікації, а останній розподіляє їх між підвідомчими установами.
Головні розпорядники коштів подають до Головного управління Державного казначейства України розподіл бюджетних коштів по областях у розрізі підвідомчих установ, підприємств, організацій.
Територіальні органи Державного казначейства здійснюють видатки Державного бюджету шляхом оплати рахунків розпорядників коштів вищестоящого органу Державного казначейства, згідно з реєстром на здійснення видатків.
При цьому за головними розпорядниками коштів Державного бюджету повністю зберігається право на визначення конкретних напрямків використання коштів відповідно до функцій і пріоритетів розвитку галузей, а за розпорядниками коштів - першочерговості проведення виплат та напрямків виплат відповідно до залишків коштів на рахунках за кодами економічної класифікації.
Якщо останні встигають до 16 години оформити та подати до Головного управління Державного казначейства України на електронних та паперових носіях розподіл коштів між підвідомчими установами в розрізі територій, то перерахування з Єдиного казначейського рахунку на реєстраційні рахунки та відповідні території здійснюються того самого дня. Якщо ні - з ранку наступного дня.
Контрольні запитання
1. У чому полягає сутність платіжної системи виконання бюджету?
2. Які елементи включає, платіжна система виконання бюджету?
3. Що таке Єдиний казначейський рахунок?
4. Що с підставою для відкриття реєстраційних рахунків?
5. Охарактеризуйте діючий стан технічного забезпечення здійснення платежів.
6. Охарактеризуйте механізм взаємостосунків користувачів коштів з системою Державного казначейства України?
7. Охарактеризуйте принципи роботи системи "Банк-клієнт".
8. Назвіть основні напрямки вдосконалення системи Єдиного казна-чейського рахунку.

 
 

Цікаве

Загрузка...