WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Сутність платіжної системи, єдиний казначейський рахунок, реєстраційні рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, механізм взаємостосунків ко - Реферат

Сутність платіжної системи, єдиний казначейський рахунок, реєстраційні рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, механізм взаємостосунків ко - Реферат

усіх ступенів як складові Єдиного казначейського рахунку для обліку витрат, передбачених їх кошторисами доходів і видатків відповідно до бюджетної класифікації.
Для відкриття реєстраційних рахунків заводяться особові справи на розпорядників коштів. Розпорядники коштів подають до органів Державного казначейства такі документи:
o заяву на відкриття рахунку в системі органів Державного казначей-ства, підписану керівником та головним бухгалтером;
o довідку про внесення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України із зазначенням ідентифікаційного коду;
o копію затвердженого положення або статуту про установу, підпри-ємство, організацію, засвідчену вищестоящою установою або нотаріально;
o доведений до розпорядника коштів поквартальний обсяг асигнувань, що передбачений у бюджеті України, з розподілом по розділах, главах, параграфах і статтях бюджетної класифікації;
o затверджений кошторис доходів і видатків із поквартальним розпо-ділом;
o картку із зразкамипідписів осіб, яким відповідно до законодавства України надано право розпорядження рахунком і підписування платіжних та інших розрахункових документів і відбитком печатки;
o звіт про виконання кошторису видатків установи на дату закриття фінансування па поточні бюджетні рахунки в установі уповноваженого банку (тобто на момент переходу на казначейське виконання кошторисів видатків);
o витяг з особової картки розпорядника коштів (у випадках зміни ад-реси та органу Державного казначейства).
Згідно з поданими документами здійснюється реєстрація розпо-рядників коштів у зведеному реєстрі, у якому на підставі централізовано встановленого Держказначейством коду кожній бюджетній установі надасться номер. Дані номері! с складовою частиною коду їхніх реєстраційних рахунків. Реєстраційні рахунки розпорядників коштів відкриваються в розрізі розділів бюджетної класифікації за встановленим порядком.
Рахунки відкриваються на один бюджетний рік і щорічно поно-влюються. Реєстраційні рахунки відкриваються на підставі договорів між розпорядниками коштів та органами Державного казначейства.
Договір складається за встановленою формою і містить предмет договору, права і обов'язки сторін, порядок розв'язування спорів, строки дії договору, порядок його зміни і припинення, інші умови. Договір передбачає право Державного казначейства України припиняти фінансування видатків у разі виявлення фактів порушень встановленого порядку виконання Державного бюджету.
Ознаки кодування реєстраційних рахунків
Шифр реєстраційного рахунку (справа наліво)
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Код розпорядника бю-джетних коштів відпо-відно до функціональної класифікації видатків бюджету.
070601 вищі заклади освіти 1 і 2 рівнів акре-дитації Код головного розпорядника коштів відповідно до відомчої класифікації видатків Державного бюджету.
220 - Міністерство освіти Код розпорядника бюджетних коштів відповідно до мережі підприємств, органі-зацій, установ міністерств (відомств), що отримують кошти з Державного бюджету в органі Державного казначейства 001 код одержувача коштів
Наприклад: р/р № 070601220001
Згідно з договором казначейство забезпечує розрахункове об-слуговування розпорядника коштів у межах лімітів видатків відповідно до затвердженого кошторису видатків та фактичних надходжень на Єдиний казначейський рахунок Державного бюджету.
Казначейство має право:
o здійснювати перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів;
o одержувати матеріали, які необхідні для здійснення попереднього контролю за раціональним і цільовим витрачанням коштів, що виділяються із Державного бюджету.
Розпорядники коштів мають право розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на його реєстраційних рахунках, у межах затвердженого кошторису видатків та затверджених головним розпо-рядником коштів лімітів видатків, контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки та їх перерахування.
Казначейство зобов'язується:
o надавати розпоряднику коштів усі послуги із розрахункового об-слуговування, передбачені законодавством стосовно коштів Державного бюджету;
o своєчасно проводити розрахункові операції за дорученням розпоря-дників коштів;
o здійснювати списання коштів із рахунку розпорядника коштів за поданими розрахунково-платіжними документами згідно із затвердженим кошторисом видатків і в межах наявних на ньому коштів;
o забезпечувати таємницю операцій на рахунках розпорядників кош-тів.
Розпорядники коштів несуть відповідальність за неправильність оформлення розрахунково-платіжних документів щодо оплати рахунків і повинні подавати звіти про використані кошти Державного бюджету у строки, що встановлені казначейством.
Дія договору може бути припинена за ініціативою однієї із сторін у разі виявлення фактів порушень встановленого порядку виконання Державного бюджету; у випадках припинення діяльності однієї із сторін.
Кожний конкретний розпорядник коштів у системі казначейства може мати кілька реєстраційних рахунків, що залежить від деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.
Орган Державного казначейства, на території якого знаходиться конкретний розпорядник бюджетних коштів, дає вказівки уповноваженому банку (у вигляді платіжного доручення) на перерахування коштів Державного бюджету за призначенням, що визначається розпорядником бюджетних коштів.
Процес надходження коштів по доходах Державного бюджету України є складним і відбувається у декілька етапів, у яких активну участь беруть органи Державного казначейства.
Платники податків, рахунки яких відкриті в установах комерційних або Національного банків, перераховують платежі до Державного бюджету на доходні рахунки органів Державного казначейства, які знаходяться в установах уповноважених або Національного банків на відповідній території і відкриті з кожного їх виду. Подальший рух коштів здійснюється за схемою:
кошти, що надійний па рахунки по доходах в органи Державного каз-начейства в автономному режимі перераховуються на транзитний (технічний) рахунок регіонального управління Національного банку, а потім - на зведений рахунок "Кошти Державного бюджету " Головного управління Державного казначейства України.
Загальна сума

 
 

Цікаве

Загрузка...