WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Сутність платіжної системи, єдиний казначейський рахунок, реєстраційні рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, механізм взаємостосунків ко - Реферат

Сутність платіжної системи, єдиний казначейський рахунок, реєстраційні рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, механізм взаємостосунків ко - Реферат

єдиного рахунку надходжень і платежів, їх цілісність ґрунтується також на запровадженні єдиного бухгалтерського обліку на основі єдиної бюджетної класифікації доходів і видатків.
Державним казначейством України розроблено концепції нового плану рахунків з виконання Державного та місцевих бюджетів.
Під час складання нового плану рахунків були використані підходи, які застосовуються в обліку виконання бюджету в країнах з розвинутими ринковими відносинами. Новий план рахунків дає можливість:
o враховувати всі зміни, що відбулися в економічній і фінансовій сферах, а також усі джерела надходження до обліку держави в розрізі складових;
o відображати операції з виконання видаткової частини з урахуванням діючих методів і прийомів і, крім того, операції щодо взаємодії Державного бюджету з іншими ланками бюджетної системи в процесі його виконання;
o відображати на рахунках бухгалтерського обліку державні внутрі-шні та зовнішні боргові зобов'язання.
Однією з найважливіших казначейських норм є загальний принцип функціонування державної бухгалтерської служби, за яким особа, що приймає зобов'язання за видатками, та особа, яка їх оплачує, не мають збігатися. Тобто розпорядник коштів і бухгалтер забезпечують збігатись бюджету у межах лише своєї компетенції.
Виконання Державного бюджету здійснюється шляхом відображення Державним казначейством усіх операцій у системі відкритих на ім'я органів Державного казначейства рахунків з надходження коштів до Державного бюджету України та їх використання.
2. Єдиний казначейський рахунок
Державне казначейство України здійснює платежі по видатках Державного бюджету через систему своїх органів шляхом безготівкового перерахування коштів. З цією мстою в установах визначених державою банків відкрито бюджетний рахунок, який називається "Єдиний казначейський рахунок".
Єдиний казначейській рахунок - не система бюджетних рахунків, що відкриті в установах банків на ім'я Головною управління Державного Казначейства і його територіальних органів за відповідним балансовим рахунком. Ці рахунки відкриваються в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, що визначені Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, за балансовими рахунками 2520, 3520.
До банків, що уповноважені здійснювати касове виконання Державного бюджету, належать: Національний банк України, АПБ "Україна", Укрсоцбанк, Промінвестбанк, Ощадбанк, ЛППБ "Аваль", "Укремсімбанк". Для виконання окремих державних програм, а саме: для забезпечення інноваційних проектів та програм з приватизації об'єктів державної власності були залучені, крім чого, Брокбізнесбанк та банк "Фінанси і кредит".
При виборі комерційних банків Міністерство фінансів України та Національний банк України керувалися такими критеріями:
o статутний фонд;
o розгалуженість мережі установ банків;
o обсяги кредитування загальнодержавних програм і операції! з облі-гаціями внутрішніх державних позик та іншими цінними паперами.
Обслуговування бюджетних рахунків здійснюється банками на безоплатній основі. Штрафні фінансові санкції за затримку перерахування доходів до бюджету не встановлені, проте у разі порушення укладених угод Державне казначейство має право розірвати відносини з банком.
На Єдиний казначейський рахунок зараховується загальна сума надходжень відповідно до бюджетної класифікації (податки, збори, всі обов'язкові платежі та надходження, встановлені законодавством України). З нього здійснюються платежі на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.
Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи таким чином загальнодержавну інформаційно-обчислювальну систему Єдиного казначейського рахунку, яка виконує облік усіх здійснюваних на ньому операцій і дає можливість Головному управлінню Держказначсйства мати в реальному режимі часу інформацію про:
o баланс Єдиного казначейського рахунку, отриманий як результат здійснення операцій на всіх його бюджетних рахунках;
o рух коштів по видатках Державного бюджету відповідно до бю-джетної класифікації;
o рух коштів з виконання місцевих бюджетів з моменту їх обслугову-вання в системі Держказначейства.
Введення Єдиного казначейського рахунку дає можливість зосередити державні кошти в руках однієї юридичної особи і забезпечити:
o досконалу базу даних за бюджетними показниками;
o щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до Державного бюджету та місцевих бюджетів (за їх згодою);
o розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових пла-тежів між Державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;
o перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів відповідно до нормативів та результатів взаєморозрахунків;
o дотримання принципу цільового використання бюджетних коштів через здійснення попереднього контролю;
o надання інформації органам законодавчої влади щодо здійснених на Єдиному казначейському рахунку операцій;
o оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо використання залишків Єдиного казначейського рахунку.
Державне казначейства організовує, контролює і забезпечує роботу Єдиного казначейського рахунку через єдину інформаційно-обчислювальну систему Державного казначейства. Територіальні органи Державного казначейства здійснюють попередній контроль за використанням наявних ресурсів Єдиного казначейського рахунку в межах лімітів, що встановлюються Державним казначейством для кожного розпорядника коштів на підставі розподілу, затвердженого відповідним головним розпорядником.
Державне казначейство з Єдиного казначейського рахунку пере-раховує через систему своїх органів у межах кошторису доходів і видатків кошти в обсягах, визначених головними розпорядниками або розпорядниками коштів II ступеня. При надходженні коштів до органу Державного казначейства за місцезнаходженням розпорядника бюджетних коштів зарахування здійснюються на відповідні рахунки, які є складовою частиною Єдиного казначейського рахунку, що відкриваються згідно з порядком, встановленим нормативними актами.
3. Реєстраційні рахунки
Реєстраційні рахунки - це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам коштів

 
 

Цікаве

Загрузка...