WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Сутність платіжної системи, єдиний казначейський рахунок, реєстраційні рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, механізм взаємостосунків ко - Реферат

Сутність платіжної системи, єдиний казначейський рахунок, реєстраційні рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, механізм взаємостосунків ко - Реферат


Реферат на тему:
Сутність платіжної системи, єдиний казначейський рахунок, реєстраційні рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, механізм взаємостосунків користувачів коштів з казначейською системою
?
Зміст
1. Сутність платіжної системи
2. Єдиний казначейський рахунок
3. Реєстраційні рахунки
4. Технічне забезпечення здійснення платежів
5. Механізм взаємостосунків користувачів коштів з казначейською системою
Основні терміни і поняття
1. Елементи платіжної системи:
- Система норм, що встановлюють правила походження платежів.
- Технічне забезпечення здійснення платежів.
- Механізм взаємостосунків користувачів коштів з Казначейською системою.
2. Єдиний казначейський рахунок - це система бюджетних рахунків, що відкриті в установах банків на ім'я Головного управління. Державного Казначейства і його територіальних органів за відповідним балансовим рахунком. Ці рахунки відкриваються в установах національного банку та уповноважених установах комерційних банків, що визначені Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, за балансовими рахунками 2520, 3520.
3. Платіжна система виконання Державного бюджету - частина національної платіжної системи, при якій держава виконує функції отримувача і відправника платежів Державного бюджету.
4. Механізм взаємостосунків користувачів коштів з системою Державного казначейства - це стосунки, які здійснюються шляхом обміну інформацією у вигляді документів за встановленими Національним банком формати та певними вимогами щодо їх заповнення.
5. Реєстраційні рахунки - це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядниками коштів усіх ступенів як складові Єдиного казначейського рахунку для обліку витрат, передбачених їх кошторисами доходів і видатків відповідно до бюджетної класифікації.
1. Сутність платіжної системи
Платіжна система виконання Державного бюджету с частиною національної платіжної системи, при якій держава виконує, функції отримувача і відправника платежів Державного бюджету.
Під платежами Державного бюджету слід розуміти переказ коштів від держави до зовнішнього отримувача і навпаки - від зовнішнього до держави. Тобто платіж складається з двох складових: надходжень і виплат. Коли переказ коштів здійснюється між декількома державними відомствами, то це с внутрішніми платежами у системі органів Держказначейства.
Чинна платіжна система виконання Державного бюджету України на сьогодні регулюється Національним банком України, Міністерством фінансів. Державним казначейством України відповідно до покладених на ці органи функцій.
Платіжна система виконання бюджету включає в себе три елементи:
1. Система норм, що встановлюють правила проходження платежів.
2. Технічне забезпечення здійснення платежів.
3. Механізм взаємостосунків користувачів коштів з Казначейською системою.
Казначейське виконання Державного бюджету за доходами і видатками включає облік надходження платежів, регулювання обсягів і термінів прийняття бюджетних зобов'язань, дозвіл на право здійснення видатків у межах затверджених асигнувань і проведення платежів розпорядників бюджетних коштів.
Світовий та вітчизняний досвід дає змогу навести низку таких найважливіших казначейських принципів:
1. Принцип єдності каси і єдиного бухгалтерського обліку.
2. Принцип оплати рахунків установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету, державними бухгалтерами (казначеями), який ґрунтується на тому, що особа, яка приймає зобов'язання за видатками, і особа, яка їх оплачує, не мають збігатись.
3. Принцип повноти включення доходів та видатків до бюджетів.
Принцип єдності каси і єдиного бухгалтерського обліку логічно випливає із визначальної норми бюджетного права про єдність (цілісність) бюджетної системи. У спою чергу, ця норма забезпечується існуванням єдиного рахунку надходжень і платежів до бюджету та єдиної бюджетної класифікації доходів та видатків, єдністю регулювання бюджетних правовідносин, єдиною структурою бюджетної документації, вимогами надання необхідної статистичної та бюджетної інформації від одного бюджету до іншого, спільною грошовою системою та єдиною соціально-економічною політикою держави.
В Україні єдність каси і бухобліку досягається через виконання Державного бюджету на основі Єдиного казначейського рахунку, який запроваджений з 1997р.
Цей рахунок являє собою систему бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих у визначених державою установах банків на відповідному балансовому рахунку, на який зараховуються податки, збори, обов'язкові платежі Державного бюджету і надходження з інших джерел, встановлених законодавством України.
Водночас, з цих самих рахунків органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів. Найголовніше те, що ці рахунки діють в єдиному режимі, створюючи таким чином, загальнодержавну систему Єдиного казначейського рахунку і забезпечуючи підґрунтя для обліку всіх здійснених на ньому операцій.
Принцип єдності каси за умов повного його запровадження дає змогу забезпечити як повну незалежність держави від банківської системи щодо контролю та обліку доходів і платежів, так і ефективне вирішення завдань, пов'язаних з управлінням державними доходами І витратами.
Крім того, реалізуючи принцип єдності каси і бухобліку, державний казначей забезпечує здійснення платежів (навіть якщо кошти справляються безпосередньо податковою інспекцією чи яким-небудь іншим уповноваженим органом, останній перераховує в казначейство
всю суму отриманих надходжень), а також проводить платежі і оплату державних витрат.
Тобто казначей - це:
а) касир держави, він приймає надходження і оплачує витрати;
б) державний бухгалтер, головним завданням якого є:
o розподіл бюджетних коштів між їх розпорядниками з тим, щоб у потрібний момент вони могли покрити витрати;
o попередження касових розривів у часі між надходженнями і ви-тратами, регулювання врахованих у бюджеті виплат;
o забезпечення фінансування політики, визначеної бюджетом на відповідний рік та довгострокових цільових програм;
o обслуговування і погашення державного боргу, повернення зов-нішніх позик.
Однак єдність бюджетної системи України не може бути забезпечена лише існуванням

 
 

Цікаве

Загрузка...