WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

заборгованості за товари та послуги (більше як на 350%), збільшенням грошових коштів та зменшенням поточних пасивів.
3. Коефіцієнт загальної ліквідності (поточної, покриття)
Значення Кл.п показує, скільки грошових одиниць обігових коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових, тобто невідкладних зобов'язань. Критичне значення Кл.п = 1. ЗначенняКл.п = 1 - 1,5 свідчить про те, що підприємство вчасно ліквідовує борги.
Кл.п. = Поточні активи / Поточні пасиви
На початок періоду На кінець періоду Відхилення
0,752375483 2,49079227 +1,73841679
Отже, на початок періоду підприємство перебувало в критичному стані, фактично, невідкладні зобов'язання значно перевищували обігові кошти підприємства, що загрожувало можливістю банкрутства. За звітний період ми спостерігає збільшення коефіцієнта загальної ліквідності в 3,32 раз, що свідчить про вихід підприємства з кризового стану та можливість ліквідувати борги вчасно.
Завдання 12. Аналіз ефективності використання капіталу
Таблиця 11
Показники Попередній період Звітний період
1. Прибуток підприємства (тис.грн.).- чистий
1. Виручка від реалізації (без ПДВ і акцизного збору).
2. Середня величина капіталу (тис.грн.). 390768
1285741,3
607223,25
587837,8
1970174,8
3. Рентабельність капіталу у %.
O За чистим прибутком
O Власного капіталу
17%
42%
26%
39%
4. Рентабельність продажу у %.
O За прибутком від реалізації
O За чистим прибутком
O За прибутком від операційної діяльності
49%
30%
49%
52%
29%
45%
5. Коефіцієнт оборотності капіталу.
1,37
1,29
1. Виручка від реалізації (без урахування ПДВ і акцизного збору):
Попередній період = 1536526,1-250785,4 (ПДВ)-0(Акциз) = 1285741,3
Звітний період = 2345853,7-375678,9 (ПДВ)-0(Акциз) = 1970174,8
2. Середня величина капіталу (тис.грн.)
Статутний капітал+ Додатковий вкладений капітал+ Резервний капітал (за даним балансом)
Попередній період = 534369,5+2024,8+8065,6 = 544459,9
Звітний період = 534369,5+2024,8+133592,3 = 669986,6
Отже середні велечина капіталу за попередній і звітній періоди = 607223,25
3. Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком = Чистий прибуток / Активи (розраховують як середню арифметичну за даними на початок та завершення звітного періоду)
Попередній період = 390768/2252258,5 = 0,17 або 17%
Звітний період = 587837,8/2252258,5 = 0,26 або 26%
Цей показник відображає скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи коштів. Збільшення цього показника має позитивне значення і як бачимо звітний період демонструє кращий результат (зростання на 9%) , за рахунок того що зріс чистий прибуток у звітному періоді. Регулювання рентабельності капіталу зводиться до впливу на рентабельність продукції та оборотність активів. Якщо рентабельність продукції збільшити неможливо, то, збільшуючи оборотність залучених ресурсів, збільшують рентабельність капіталу.
Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток/Власний капітал
Попередній період = 390768/935227,9 = 0,42 або 42%
Звітний період = 587837,8/1523065,6 = 0,39 або 39%
Даний показник відображає скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу. Як видно у звітному періоді чистого прибутку що припадає на одиницю власного капіталу на 3% менше. Що дозволяє говорити про те, що звітний період виявляється менш продуктивним ніж попередній.
4. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації = Прибуток від реалізації / Чиста виручка від реалізації
Попередній період = 797866,3-(90575,3)- (71228,1) / 1285740,7 = 0,49 або 49%
Звітний період = 1273298,4-(148789,1)- (95032,9) / 1970174,8 = 0,52 або 52%
Цей показник відображає скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки. Отже звітний період за нашими підрахунками є більш продуктивним ніж попередній на 3%.
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком = Чистий прибуток/ Чиста виручка від реалізації
Попередній період = 390768/1285740,7 = 0,3 або 30%
Звітний період =587837,8/1970174,8 = 0,29 або 29%
Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки. Збільшення цього показника для підприємства означає безпосереднє отримання виграшу від діяльності. Ми бачимо що розрив між періодами незначний (1%).
Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності = Прибуток від операційної діяльності / Виручка
Попередній період = 632466,2/1285740,7 = 0,49 або 49%
Звітний період = 894239,4/1970174,8 = 0,45 або 45%
Задача цього показника показати скільки припадає прибутку від операційної діяльності на одиницю виручки. З обчислень видно що значення звітного періоду є меншим за значення попереднього періоду на 4%.На зменшення цього показника могло вплинути зростання виручки у звітному періоді.
5. Коефіцієнт оборотності власного капіталу (оборотність) = Чиста виручка/ Власний капітал
Попередній період = 1285740,7/935227,9+827,4 = 1,37
Звітний період = 1970174,8/1523065,6 = 1,29
Показує кількість чистої виручки від реалізації продукції яка припадає на одиницю власного капіталу. Отже звітний період демонструє нижчий коефіцієнт оборотності. Зниження оборотності в звітному періоді могло відбутись за рахунок збільшення власного капіталу у звітному періоді.
Зміна рентабельності капіталу за рахунок:
коефіцієнта оборотності
рентабельності продажу
Рентабельність капіталу = Чистий прибуток/Активи(середнє арифметичне двох періодів)
Рентабельність продажу = Чистий прибуток/Виручку
Коефіцієнт оборотності = Виручка/Активи(як середнє арифметичне двох періодів)
Рентабельність капіталу = Рент.прод.*Виручка*Коеф.оборот. / Виручка =Рент.прод.*Коефіцієнт оборотн.
Рентабельність капіталу (за базисний період)=Рент.прод.б.*Коефіц.об.базисний = 0,49*1,37 = 0,671
Рентабельність капіталу ( за звітний період) = 0,52*1,29 = 0,67
Завдання 13. Аналіз оборотності та тривалості обороту капіталу. Визначення економічного ефекту у результаті прискорення обіговості або суми додатково залучених коштів у обіг за умови уповільнення обіговості капіталу. Розрахунок суми збільшення або недоотримання прибутку підприємства.
Тривалість обороту капіталу= Кількість календарних днів в аналізованому періоді/Коофіцієнт оборотності
Або Середньорічна вартість капіталу*Д/ чиста виручка
Можемо розрахувати ртивалість обороту за першою формулою для:
Попереднього періоду = 360/1,37 = 263
Звітного періоду = 360/1,29 = 279
Отже ми бачимо що тривалість обороту у звітному періоді збільшилась. Це не є добре для підприємства, оскільки, чим швидше обігові кошти обертаються в процесі функціонування підприємства, тим менше їх потрібно за такого обсягу господарської діяльності.
Економічний ефект у результаті прискорення оборотності капіталу зображується у

 
 

Цікаве

Загрузка...